Strata viery je tragická a časy, ktoré dnes žijeme, sú jej následkom

Strata viery je tragická a časy, ktoré dnes žijeme, sú jej následkom

Život Marty Uchalovej je veľmi úzko spätý s apoštolátom pre Pannu Máriu. Naplno žije pre šírenie Božieho kráľovstva, a to práve cez Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

Z príležitosti vydania knihy Moje srdce zvíťazí od medžugorskej vizionárky Mirjany Soldo som jej položila niekoľko otázok.

Pani Uchalová, mariánska úcta je vo Vašom živote priam hmatateľne prítomná. Kedy si Vás Panna Mária našla? Aká bola Vaša cesta k Nej?

Zlom v mojom živote nastal v roku 1985. Vo Fatime Panna Mária žiadala, aby sme sa začali viac modliť ruženec a mňa to posolstvo chytilo v čase, keď som sa ruženec vôbec nemodlila! A to bolo niečo, čo ma viedlo k hlbokému zamysleniu sa nad svojou vlastnou vierou a nad otázkou modlitby.

Niektorí ľudia majú k Panne Márií vlažný vzťah, iní ju dokonca považujú za prekážku na ceste k Bohu. Ako to vidíte Vy?

Zažila som hlboký dotyk materinskej lásky Panny Márie. A láska Matky ma priviedla k veľkej láske k jej Synovi. Keď mnohí hovoria, že Mária je prekážkou na ceste k Ježišovi, myslím, že sa mýlia. Žiadna matka nezatieni svojho syna, naopak, Matka túži po tom, aby bol jej Syn milovaný, uctievaný a aby sme mu dali v našich životoch miesto, ktoré mu patrí.

To, čo mení srdce človeka, je jedine láska. Žiadne presviedčanie, žiadne veľkolepé kázne, žiadne násilie nemá moc zmeniť človeka. Jedine láska a myslím si, že práve Medžugorie je v tom originálne, že dotyk lásky Panny Márie mení aj tie najchladnejšie srdcia ľudí, aby sa vrátili k Bohu a zažili Otcovskú lásku.

Prečo práve Medžugorie?

Túto odpoveď dala samotná Panna Mária, keď vizionárom odpovedala na otázku: “Prečo si si vybrala nás, prečo si si vybrala toto miesto?” A ona im odpovedala: “Pretože tu som ešte našla vieru v srdciach ľudí.” Uvedomme si, že aj tam bol v tých časoch komunizmus a uchovať si vieru bolo veľmi ťažké.

Mne osobne Medžugorie pripomína miesta, kde žila Panna Mária, Nazaret a Betlehem, nielen čo sa týka samotnej prírody, ale aj spôsobu života. Panna Mária si pri svojich zjaveniach nikdy nevyberá luxusné miesta, práve naopak: volí si chudobu a skromnosť, pretože keď je človek odkázaný na Boha, vtedy pocíti jeho pomoc a prítomnosť. Ak je však sebestačný, a myslí si, že má všetko, vtedy odsúva Boha nabok.

Aký je zmysel púti v dnešnej dobe? Môže púť osloviť moderného človeka?                                            

Po svojom obrátení som ešte nechápala zmysel púti, aj keď som rodáčka spod levočskej hory a púte pre mňa neboli žiadnou neznámou. Pravidelne som putovala na Mariánsku horu aj počas totality. Nový obraz o putovaní som dostala až na svojej prvej púti do Medžugoria. Tu som si uvedomila, koľko mám v živote zbytočných vecí, ktoré vlastne vôbec nepotrebujem! Obrovská Božia milosť mi ukazovala, čo všetko môžem získať, ak sa zrieknem svojho pohodlia. Práve množstvo materiálnych vecí a pohodlie, na ktoré sme tak veľmi naviazaní, nám bráni v čistom pohľade na našu vieru. V tomto smere má putovanie veľký význam.

Ako vnímate rozporuplné vyjadrenia pápeža Františka, keď vyjadril pochybnosť, že by sa Panna Mária zjavovala tak dlho na jednom mieste?

Okolo týchto zjavení boli od začiatku problémy a miestny mostarsky biskup má k nim negatívny postoj dodnes, je to však jeho osobný postoj. O mnohých veciach informoval Svätú Stolicu zo svojho pohľadu a tak si myslím, že aj preto zazneli niektoré negatívne vyjadrenia Svätého Otca.

Nuž ale vidíme, že pápež je otvorený prijímať informácie aj z inej strany. Bola zriadená komisia pre vyšetrovanie týchto udalostí v Medžugorií a prvých sedem dní zjavení bolo v roku 2017 uznaných za hodnoverné.

Postoj samotného Vatikánu k Medžugoriu nie je negatívny. Pre Medžugorie bol v roku 2017 menovaný vizitátor arcibiskup Henryk Hoser z Poľska, ktorý pravidelne prichádzal doMedžugoria. Od mája 2018 arcibiskup Hoser žije trvalo v Medžugorií a jeho úlohou je napomáhať rastu novej evanjelizácie cez medžugorský fénomén, ktorý sa šíri do celého sveta.

Preto by som ani neposudzovala vyjadrenie Svätého Otca. Nezostal uzatvorený iba pre jednu stranu, začal sledovať aj pohľady z druhej strany a vidíme, že všetko sa vyvinulo v prospech Medžugoria.

Prečo sa Panna Mária zjavuje tak dlho?

Ak Mária prichádza toľko rokov a mnohí o tom pochybujú, je potrebné vedieť, že ona neprichádza preto, že nám nesie niečo nové, ale preto, že nerobíme to, čo nám Ježiš povedal. Hovorí nám to isté, čomu nás učil Ježiš, ale hovorí nám to iným, sladkým, materinským hlasom.

Spomínam si, ako sa raz jedna z našich pútničiek spýtala vizionára Ivana Dragičeviča: “Ivan, čo ti včera povedala Panna Mária?” A Ivan sa vtedy veľmi nahneval a povedal: “Prečo sa ma pýtaš, čo mi povedala včera? Veď vieš, čo mi povedala prvýkrát a robíš to? Vieš, že Panna Mária žiada každodennú modlitbu svätého ruženca a modlíš sa ho? Kým nezačneš robiť toto, nepýtaj sa, čo mi povedala včera, pretože to nepochopíš. Zbytočne budeš poznať všetky posolstvá, ak ich nebudeš žiť. To ti k spáse nepomôže.”

Dajú sa posolstvá zhrnúť pár vetami?

Áno, dajú sa jednoducho zhrnúť do piatich bodov. Páter Jozo Zovko ich nazval piatimi Dávidovými kameňmi a opakujú sa počas celých rokov zjavení Panny Márie.

Prvé posolstvo je posolstvo modlitby.
Druhé je pokánie, obrátenie, dobrá svätá spoveď.
Tretie je čítanie Svätého písma.
Štvrté je účasť na svätej omši.
Piate posolstvo je posolstvo pôstu.

Každý jeden zo šiestich medžugorských vizionárov je iný. Majú však nejakú spoločnú črtu?

Áno, je to láska k Panne Márii. Tá sa odzrkadľuje na tvári a v očiach každého z nich. Sú v škole Panny Márie, a je to zrejmé z ich pohľadu, správania a z prístupu k ľuďom. Jednoducho povedané: život s Máriou majú v sebe veľmi hlboko.

Z rôznorodosti vizionárov vidieť, že Boh nás prijíma takých, akí sme. On nechce zmeniť našu povahu, náš charakter. Niekto je cholerik, niekto je sangvinik. Človek sa nemení len tým, že sa stane vizionárom.

Ivan je uzavretý človek. Hovorí stroho a zo začiatku som ho mala problém prijať, pretože som mala svoje predstavy o vizionároch: že sú to svätí, dokonalí ľudia. A práve on nám pri jednom zo stretnutí povedal: „Panna Mária si nevybrala dokonalých ľudí, ja nie som svätý a na svojej svätosti musím pracovať rovnako, ako vy všetci.“

Vicka je mnohovravná a potvrdili nám to aj ostatní vizionári: počas zjavení sa ona prvá ujímala slova a hovorila, hovorila, hovorila... až sa ostatní ani nedostali k slovu.

Mirjana je veľmi citlivá a hlboko prežíva niektoré posolstvá. Keď ich prijíma, niekedy až plače. Ja som ju videla viackrát, keď plakala. Až mi zvieralo srdce.

„Moje srdce zvíťazí“ je autobiografia Mirjany Soldo – jednej z medžugorských vizionáriek. Čo Vás na nej oslovuje?

Jej citlivosť voči druhým ľuďom. Možno práve preto jej Panna Mária zverila úlohu modliť sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.

Panna Mária nás vyzýva, aby sme mali veľkú lásku k blížnym a modlili sa za obrátenie neveriacich. Mnohí z nich nemôžu za to, že sa nedostali k viere, mnohí z nich nie vlastnou vinou blúdia po týchto cestách. Áno, niektorí aj vlastnou vinou, ale položme si otázku: Bola by som lepšia, keby som tú milosť od Boha nedostala? Mňa zmenil dotyk Máriinej lásky a v jednom okamihu celý môj život obrátil naruby. Preto chápem úlohu danú Mirjane: aby sa modlila za tých, ktorí nezažili dotyk Božej lásky. Len dotyk Božej lásky dokáže zmeniť srdce človeka.

Komu by ste ju odporúčali prečítať? Napríklad aj ľuďom, ktorí v Medžugorií ešte nikdy neboli?

Na začiatku mojej cesty do Medžugoria stála kniha. Práve pre to by som ju odporúčala prečítať aj tým ľuďom, ktorí tam ešte neboli. Keď sa človek stretne s pútnikmi, ktorí sa vrátili z Medžugoria, môžu ho v niečom iritovať. Viete, sme ľudia slabí a púť nie je patent na svätosť. Svätými sa stávame až vtedy, keď začneme žiť posolstvá odovzdané v Medžugorií. Ľudia neprijímajú Medžugorie práve na základe mnohých negatívnych skúseností s pútnikmi, keď sa ich hneď snažia presviedčať slovami. Nie životom, ale slovami.

Ako na Vás kniha „Moje srdce zvíťazí“ pôsobí?

Táto kniha mi pripadá ako veľmi dobrý evanjelizačný materiál. Je písaná jednoducho, pohľadom ženy, matky, vizionárky, tej ktorá vídavala a vídava Pannu Máriu svojimi fyzickými očami. Kniha je určená pre každého, aj pre neveriacich. Veď prvý dotyk viery môže mať človek z rôznych impulzov.

Sama som ju prečítala v chorvátčine a opäť ju čítam v slovenčine a čítam ju rada. Zaspávala som pri jej čítaní s takým pocitom, aký prežívam v Medžugorií. Vidieť, že Mirjanu pri písaní tejto knihy viedol Duch Svätý. Duch Svätý je ten, ktorý je dával slová a Duch Svätý je ten, ktorý nám odhaľuje tajomstvá Medžugoria.

Keď sme už pri tajomstvách: Každý vizionár dostal, alebo ešte len dostane desať tajomstiev. Mirjana okrem nich spomína aj jedno trvalé znamenie, ktoré sa má ukázať. Čo to je?

Raz nám pri jednom stretnutí povedala, že trvalé znamenie je časťou tretieho tajomstva. Hovorila, že v jednom okamihu na mieste zjavenia, kde teraz stojí socha Panny Márie, vznikne niečo nádherné, veľkolepé a nezničiteľné. Bude to trvalý znak toho, že na tomto mieste sa zjavovala Panna Mária a bude trvať až do konca sveta. Ľudská ruka ho nezničí.

Mirjana hovorí, že pozná presne deň, mesiac i rok, kedy tento znak vznikne. Každý, kto tam príde a uvidí toto znamenie pochopí, že ho nemohla vytvoriť ľudská ruka. Nič bližšie k tomu nepovedala. No hovorí, že to bude niečo nádherné, krásne, veľkolepé a trvalé.

S pojmom medžugorských tajomstiev súvisia aj znamenia doby. Viete ich rozpoznať v udalostiach, ktoré sa dejú okolo nás?

Znamenia doby sú dnes veľmi jasné a nedá sa o nich pochybovať. Tú veľkú katastrofu, ktorá má prísť, mnohí považujú za prírodné pohromy. No najväčšou katastrofou, ktorá môže postihnúť človeka, je strata viery, pretože je to strata večnosti.

Už vo Fatime, v treťom tajomstve, Matka Božia predpovedala, že prídu časy, keď sa vytratí pravá viera. Strata viery je niečo tragické, a časy, ktoré dnes žijeme, sú jej následkom.

Aké sú následky straty viery? Nie je to len niečo osobné? Veď dnes predsa často počujeme: „Viera je len a len moja vec!“

Viera môže byť vec osobná, aj ňou musí byť, ale zasahuje celú spoločnosť. Strata viery je strata Boha, strata lásky. Človek je stvorený z lásky a nedokáže žiť bez lásky. Preto sa dnes rozpadávajú manželstvá, pretože Boh nemá miesto v našich manželstvách a teda tam nemá miesto ozajstná láska. Tá prvotná zaľúbenosť veľmi rýchlo vymizne a ak tam nie je pravá láska, ktorou je Boh, to manželstvo nemá dlhú trvácnosť.

Nevidíme tragédiu straty viery aj v presadzovaní gender ideológie? V legalizácii potratov, homosexuálnych manželstiev? Veď to sú veci proti prírode. Človek klesol až tak hlboko, že nedokáže rozoznať veci už ani v ich prirodzenej rovine.

Ďalej môžeme vidieť veľkú krízu v klére - medzi kňazmi, biskupmi a myslím si, že toto je ešte nebezpečnejšie. Pretože oni sú tí, ktorých Boh povolal, aby viedli jeho ľud. Ak pastier stratí svetlo, veľmi ľahko zablúdi celé stádo.

S krízou viery ruka v ruke prichádza veľké prenasledovanie. Dnešné štatistiky hovoria, že čelíme vôbec najväčšiemu prenasledovaniu Cirkvi v dejinách, dokonca väčšiemu, ako bolo prenasledovanie ranej Cirkvi. Podľa odhadov každú hodinu zomrie jedenásť kresťanov – mučeníkov. Sto miliónov kresťanov je prenasledovaných pre svoju vieru.

Tieto znamenia, ktoré sa dejú po celom svete sa nedajú prehliadnuť.

No zároveň sú to dosť ťažké veci, ktorú môžu vzbudzovať strach.

Ak Panna Mária hovorí v tajomstvách o týchto ťažkých časoch, nehovorí to preto, aby nás nastrašila, ale preto, aby nás vyburcovala robiť niečo pre záchranu ľudstva. Veď Boh nechce trest! To, čo my dnes žijeme, sme si spôsobili sami. Odmietli sme Božiu náuku a prijali sme náuku sveta a ten je v moci zlého ducha. A tak vidíme, do koho moci sme sa dostali a následky tejto vlády žijeme dnes v rodinách, medzi mládežou, v celej spoločnosti.

Panna Mária zostáva trpezlivo s nami, aby nám pomohla byť vernými a vytrvalými vo viere. V tom vidím zmysel jej zjavení i všetkých jej posolstiev: aby sme odolali tlaku zlého ducha, ktorý chce nad nami vládnuť.

No my vieme, že Mária nad ním zvíťazí. V Písme svätom stojí žena, ktorá šliape hadovi po hlave a toto je jej misia, toto je jej úloha v dnešných ťažkých časoch.

Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom?

Želám všetkým, ktorí budú čítať tento rozhovor, aby sa otvorili pre dotyk lásky Panny Márie a všetko ostatné už spoznajú v hĺbke svojho srdca.

Za rozhovor ďakuje Zuzana Ring, Zachej.sk

 

Viac  kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo