Štát zisťuje, či vysoké školy bojujú proti šikane voči LGBT ľuďom

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Štát zisťuje, či vysoké školy bojujú proti šikane voči LGBT ľuďom

Ilustračné foto: TASR – Pavol Ďurčo

Prieskum Iniciatívy Inakosť tvrdí, že na univerzitách sú šikanovaní LGBT ľudia. Rezort školstva oslovil vysoké školy, aby ukázali opatrenia. 

Ministerstvo školstva v tieto dni zbiera od vysokých škôl informácie o tom, aké opatrenia prijali proti šikane LGBTI ľudí zo strany pracovníkov vysokej školy.

Robí tak na základe žiadosti Výboru pre práva LGBT, ktorý je v pôsobnosti rezortu spravodlivosti.

Na 13. zasadnutí tohto výboru sa prezentovali výsledky z prieskumu Iniciatívy Inakosť, ktorý okrem iného konštatoval, že „pre LGBT ľudí je škola jedným z najmenej bezpečných prostredí“.

Prieskum Inakosti

Prieskum robila Iniciatíva Inakosť cez anonymný online dotazník od augusta do novembra 2017 na vzorke 2 088 respondentov, ktorí sa identifikujú ako lesby, gejovia, bisexuáli alebo transrodoví ľudia a žijú na Slovensku. 

Jedným zo záverov prieskumu je zistenie, že zákonnú možnosť, aby páry rovnakého pohlavia uzavreli životné (registrované) partnerstvo, podporuje 96,8 percent respondentov a respondentiek. Možnosť uzavrieť manželstvo párov rovnakého pohlavia podporuje 88,6 percent opýtaných.

Pasáž prieskumu, na základe ktorej bolo ministerstvo školstva požiadané osloviť školy, konštatuje, že polovica respondentov sa stretla pre svoju sexuálnu orientáciu s nepríjemnosťami v škole:

„Čo sa týka miest, kde respondenti a respondentky zažili nepríjemné skúsenosti v súvislosti s tým, že sú LGBT, viac ako polovica, teda 56,9 %, respondentov a respondentiek ich zažila na ulici, na námestí, na verejnom priestranstve. 50,5 % zažilo takéto nepríjemné skúsenosti v škole, na univerzite, čo je naozaj vysoké číslo a indikuje, že pre LGBT ľudí je škola jedným z najmenej bezpečných prostredí,“ uvádza prieskum Inakosti z roku 2017. 

Ministerstvo bolo teda výborom požiadané o odpočet opatrení vo vzdelávacom prostredí na elimináciu šikany LGBT osôb v školskom prostredí vrátane univerzít. 

Ukážte opatrenia

V liste, ktorým rezort školstva oslovil vysoké školy, sa uvádzajú príklady prípadných opatrení. 

Môžu medzi ne patriť napríklad „vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, aby rozumeli problematike LGBT osôb a zabezpečovali akceptáciu tejto skutočnosti, príprava budúcich učiteľov na prácu o tejto téme v pedagogickom procese či iné opatrenia zabezpečujúce nestigmatizujúce a nediskriminujúce akademické prostredie“.

Štát už učiteľov v oblasti LGBT školil, stalo sa tak v apríli tohto roku v Prešove a išlo o školenie pre stredoškolských pedagógov. Podľa vyjadrenia ministerstva školstva sa odborný seminár konal na základe požiadavky učiteľov.

Vysoké školy majú prehľad opatrení, ak existujú, poslať ministerstvu do 26. októbra. 

„Podklad bude spracovaný do oficiálneho výstupu rezortu školstva a prezentovaný na najbližšom rokovaní Výboru pre LGBT, nakoľko to bola jeho požiadavka,“ uviedol odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva. 

K téme: 
Štát začal školiť učiteľov v oblasti LGBTI a rodovej rovnosti Zdieľať

Postoj oslovil so žiadosťou o reakciu aj niektoré univerzity. Tvrdia, že študenti sa na šikanu pre sexuálnu orientáciu nesťažovali. 

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach majú stratégiu v gender policy. Podľa rektora Pavla Sováka v rámci tejto stratégie dodržiavajú princípy rovnakej príležitosti pre každého člena akademickej obce bez ohľadu na pohlavie či sexuálnu orientáciu. 

„Nestretli sme sa so žiadnymi prejavmi šikanovania zamestnancov a študentov, ktoré by pramenili z ich sexuálnej orientácie. Budeme zdokonaľovať stratégiu v gender policy tak, aby v prípade, ak by došlo k takýmto prejavom, mali postihnuté osoby možnosť na to poukázať a prostredníctvom Komisie pre gender policy a Etickej komisie sa brániť,“ uviedol rektor Sovák v stanovisku pre Postoj. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave sa podľa hovorkyne Andrey Hajdúchovej taktiež nestretla s prejavmi šikany LGBT študentov. 

„Na univerzite sme doposiaľ nezaznamenali prejavy diskriminácie či šikanovania v súvislosti s náboženským presvedčením či sexuálnou orientáciou. Akékoľvek podnety pritom študenti môžu u nás podávať i anonymne prostredníctvom black boxu,“ povedala Hajdúchová. 

Ani Univerzita Komenského neeviduje spomínaný typ šikany. „Nie sú známe prípady, že by na Univerzite Komenského v Bratislave došlo k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie či rodovej identity. Takéto prípady sme nezaznamenali," píše sa v stanovisku. 

Ako pre Postoj uviedli z rektorátu Univerzity Komenského, škola nadväzne na prevenciu v prípade diskriminačného konania upravila a zakotvila ako jeden z dôvodov disciplinárneho priestupku a následného dôvodu postihu za priestupok od 1. septembra 2018 aj verejné podporovanie násilia, nenávisti alebo obmedzovania práv a slobôd skupiny osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu a tiež verejné hanobenie sexuálnej orientácie.

 "V prípade zistenia diskriminácie na základe sexuálnej orientácie bude UK ihneď po zistení konať a prijímať konkrétne opatrenia," uzatvára univerzita. 

Hoci v samotnom prieskume Iniciatívy Inakosť sa uvádza, že „(prieskum) nie je reprezentatívny, ale prezentuje zistenia o vnímaní, skúsenostiach a životoch 2 088 LGBT ľudí na Slovensku“, je prinajmenšom zvláštne, že štátne úrady na jeho základe žiadajú ďalšie úrady, v tomto prípade ministerstvo, o odpočet opatrení v akademickom prostredí.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo