Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
21. máj 2014

K prorodinným zásadám sa prihlásilo 37 kandidátov do eurovolieb

Fórum života oslovilo všetky slovenské politické strany kandidujúce vo voľbách do Európskeho parlamentu s dotazníkom o princípoch vo vzťahu k rodine a deťom. 1517685_766529483377201_1278310028_n2.jpg Dotazník pozostáva z ôsmich zásad, ku ktorým mali jednotliví kandid...

K prorodinným zásadám sa prihlásilo 37 kandidátov do eurovolieb

Fórum života oslovilo všetky slovenské politické strany kandidujúce vo voľbách do Európskeho parlamentu s dotazníkom o princípoch vo vzťahu k rodine a deťom.

Dotazník pozostáva z ôsmich zásad, ku ktorým mali jednotliví kandidáti vyjadriť stanovisko „súhlasím“ alebo „nesúhlasím“. Zásady formulovalo hnutie La Manif Pour Tous, ktoré vo Francúzsku už vyše roka demonštráciami a ďalšími aktivitami protestuje proti vládnym zákonom namiereným proti rodine, manželstvu a deťom.

Zásady sa týkajú bodov: 1. podpora ochrany rodiny v spoločnosti; 2. potreba rešpektu k manželstvu ako zväzku muža a ženy; 3. právo detí byť vychovávané vlastnými alebo adoptívnymi otcom a matkou; 4. dieťa ani tehotenstvo nemôže byť predmetom obchodu; 5. právo rodičov na výchovu svojich detí; 6. rodinná politika patrí do kompetencie štátov; 7. vzájomný rešpekt a pomoc medzi rodičmi a deťmi, národné inštitúcie tieto povinnosti nemôžu nahradiť; 8. boj proti diskriminácii nemôže byť použitý na zavádzanie tzv. „gender identity“. 

Na výzvu Fóra života odpovedali kandidáti z 13 politických subjektov, najviac z kandidátok KDH, NOVA-KDS-OKS a z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Plné znenie zásad a zoznam podporujúcich kandidátov sú pripojené v závere textu.

Väčšina zapojených respondentov vyslovila súhlas so všetkými uvedenými zásadami. Bolo to tak u všetkých kandidátov za KDH, u šiestich odpovedajúcich za OĽaNO a štyroch zo šiestich za NOVA-KDS-OKS. (23.5.2014 - oprava L. Obšitník: Jozef Viskupič z OĽaNO pri 8. zásade vyjadril stanovisko, že "táto problematika sa musí týkať národnej, nie európskej úrovne. Európska únia nemá a nemôže zasahovať do kultúrnych, etických, bioetických a morálnych hodnôt jednotlivých členských štátov.") Štefan Baláž z NOVA-KDS-OKS nesúhlasí s prvými troma zásadami, Juraj Benčík z rovnakej kandidátky so štvrtou a ôsmou. Negatívne odpovedali ešte Antonio Parziale (Európska demokratická strana) pri 5., 6. a 8. zásade, Gábor Klenovics (Strana maďarskej komunity), ktorý nesúhlasil so 6. zásadou, Peter Puškár (Právo a spravodlivosť) so zásadou č. 5. Ivan Hopta (ÚSVIT) súhlasí so všetkými zásadami, neprisľúbil však ich hájenie v prípade zvolenia.

Za SDKÚ-DS sa k dotazníku vyjadrili dvaja – obidvaja súhlasne k všetkým zásadám. Z politických subjektov s najvyššími preferenciami vôbec neodpovedali kandidáti zo strany SMER-SD ani Most-Híd. Za stranu SaS odpovedali dvaja kandidáti nesúhlasnými emailami. Štefan Pecen uviedol, že formuláciu otázok považuje za manipulatívnu, ktorá podľa neho vylučuje zmysluplnú diskusiu a nezaujatú odpoveď. V podobnom duchu sa vyjadril aj Kálmán Petőcz. 

Fórum života oslovilo lídrov kandidátok s najväčšmi preferenciami aj s dotazníkom vypracovaných iniciatívou Jeden z nás. Odpovedali traja z oslovených kanditátov. Anna Záborská (KDH) všetkým otázkam vyjadrila podporu, Jozef Kollár (NOVA) a Jozef Viskupič (OĽaNO) odpovedali s niektorými výhradami. Odpovede si môžete pozrieť na webstránke Fóra života.

Lukáš Obšitník

Plné znenie zásad La Manif Pour Tous použité v dotazníku:

Inzercia

1. Rodina je základným stavebným prvkom spoločnosti, je autonómnym a nezávislým spoločenstvom s vlastnou zodpovednosťou. Zasluhuje si uznanie, ochranu a podporu spoločnosti.

2. Manželstvo je verejný, trvalý, slobodný a vzájomný zväzok muža a ženy vo vzájomnej láske, ktorého cieľom je založenie rodiny a výchova detí. Všetky národné a európske politické inštitúcie majú manželstvo rešpektovať a chrániť.

3. Každé dieťa je narodené z muža a ženy. V mene jeho/jej vyššieho záujmu, dieťa má právo byť vychovávané jeho/jej matkou a jeho/jej otcom. Ak on/ona nemá svoju vlastnú rodinu, dieťa má byť vychovávané adoptívnym otcom a adoptívnou matkou. Žiadna národná alebo medzinárodná organizácia nemôže pozbaviť dieťa tohto základného práva.

4. Dieťa nie je vlastníctvom nikoho, a ako také nemôže byť objektom obchodu alebo daru, či už pred alebo po jeho/jej počatí. Tehotenstvo nemôže byť predmetom kontraktu. Národné a európske inštitúcie majú bojovať proti každému neoprávnenému zásahu do tohto dvojitého princípu.

5. Je záležitosťou otca a matky, akú výchovu vyberú a určia svojim deťom. Toto právo nemôže spochybniť žiadna národná ani európska inštitúcia a treba ho vziať do úvahy pri všetkých rozhodovaniach a pri každej činnosti týchto inštitúcií.

6. Rodinná politika spadá do kompetencie štátov. Jej cieľom a prioritou je obnova generácií a solidarita medzi nimi, vytváranie podmienok, ktoré umožnia deťom, aby boli vychovávané otcom a matkou. Európska únia založená na princípoch subsidiarity a proporcionality nesmie za žiadnych okolností v týchto zásadných otázkach upierať suverenitu národným štátom.

7. Rodičia a deti sa majú navzájom rešpektovať, pomáhať si a podporovať sa. Národné inštitúcie zaistia také podmienky, aby umožnili rodičom a deťom riadiť sa týmito zásadami. Národné inštitúcie nemôžu nahradiť rodičov ani deti pri napĺňaní ich povinností, ale môžu ich v tom v nevyhnutných prípadoch podporovať. Európske inštitúcie podporujú tento princíp a napomáhajú jeho implementácii.

8. Boj proti diskriminácii sa realizuje na oboch úrovniach, na národnej aj európskej, v mene dôstojnosti každej ľudskej osoby. Nemôže byť použitý na podporu alebo implementáciu «gender identity» (subjektivistického a relativistického chápania seba samého /seba samej), ktorá nezodpovedá sexuálnej identite osoby. Sexuálna identita osoby je objektívnou a podstatnou realitou pre každú ľudskú bytosť.

So všetkými zásadami súhlasí a hájenie týchto princípov v prípade zvolenia sľubuje 37 kandidátov:

KDH – Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Martin Dilong, Radovan Gondžúr, Peter Solár, Ivan Šimko, Mária Kaľavská, Martin Novodomec, Lýdia Pilková, Andrej Klapica, Karol Pastor, Ján Hudacký
Demokratická občianska strana – Anton Železník
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Csicsák Bernadetta, Zsanett Pelle
NOVA-KDS-OKS – Jana Žitňanská, Martin Barto, František Mikloško, Jozef Kollár
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – Stanislav Trnovec, Veronika Remišová, Oto Žarnay, Mária Raučinová, Branislav Škripek, Jozef Viskupič
Priama demokracia, Kresťanská ľudová strana – Viliam Mokráň, Jana Lachkovičová, Eva Lajčiaková, Pavol Dubček
SDKÚ-DS – Milan Roman, Ivan Štefanec
Slovenská ľudová strana – Miroslav Faktor, Andrej Trnovec
Slovenská národná strana – Andrej Danko
Strana demokratického Slovenska – Sergej Kozlík
Strana zelených – Ľubomír Schmida
ÚSVIT – Ján Antal

Odporúčame

O čo ide na Katolíckej univerzite

O čo ide na Katolíckej univerzite

Odvolanie rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku na dlhé obdobie zasiahne do života tejto inštitúcie. Keďže jednou z kľúčových príčin tohto rozhodnutia sa ukazujú kontroly na Pedagogickej fakulte a z nich vyplývajúce vyvodenia zodpovednosti voči konkrétnym osobám, ponúkame rekapituláciu týchto ...

V Olomouci založili platformu vnútrocirkevného dialógu

V Olomouci založili platformu vnútrocirkevného dialógu

O aktuálnom stave a potrebách cirkevného spoločenstva v Česku a na Slovensku diskutovali účastníci kolokvia Na cestě k dialogu v církvi, ktoré sa konalo 16. a 17. mája v Olomouci. S iniciatívou prišlo české hnutie kresťanských mužov, združených na základe spirituality Richarda Rohra. Podľa organizá...