Andrej Kmeť: Je dobré, ak na politickej scéne pôsobí čo najviac kresťanov

V najbližšiu sobotu sa konajú voľby do Európskeho parlamentu, v rámci ktorých vám cez malé rozhovory chceme predstaviť zástupcov niekoľkých kandidátok. Prvým je Andrej Kmeť - odborník na informačné technológie, aktívny kresťan a člen Spoločenstva Ladislava Hanusa. Do Európskeho parlamentu kandiduje na kandidátke SDKÚ-DS pod číslom 13.

Rozhodli ste sa kandidovať do Európskeho parlamentu, čo znamená, že v prípade zvolenia do značnej miery opustíte slovenskú politickú scénu. Prečo ste sa tak rozhodli?

Myslím si, že je dobré, ak na slovenskej alebo európskej politickej scéne pôsobí čo najviac kresťanov. Vzhľadom na množstvo a závažnosť rozhodnutí, ktoré sa v Bruseli prijímajú a ktoré ovplyvňujú aj život na Slovensku, vnímam oba parlamenty rovnako dôležito.

EP rieši množstvo rozličných vecí, čo bude vašou hlavnou agendou, ak by ste boli do EP zvolený? Na aké konkrétne problémy sa plánujete zameriavať?

Pre Európu je práve teraz dôležité uvedomiť si význam a prínos internetovej ekonomiky. Jej podpora je pre preto mňa prioritou.

Ďalšia oblasť, ktorej sa chcem venovať, je iniciatíva Open Data. Tak ako bolo v minulosti potrebné presadiť zákon o slobodnom prístupe k informáciám, dnes je potrebné presadzovať a podporovať Otvorené vládnutie a Open Data. Ako v prvom prípade, tak aj v prípade Open Data nie je hneď všetkým jasný prínos pre našu spoločnosť. Preto sa snažím už v rámci mojej kampane robiť osvetu práve tejto iniciatíve.

Kandidujete na kandidátke SDKÚ-DS, ktorá v kultúrno-etických otázkach na Slovensku nie je príliš čitateľná. Ako pri takýchto témach budete hlasovať v EP?

V kultúrno-etických otázkach by som ako katolík hlasoval v súlade s učením Katolíckej cirkvi. Politika SDKÚ-DS je v Bruseli v oblasti pro-life a témach súvisiacich s rodinou a výchovou jasne čitateľná. Proti správe Estrela hlasovali obaja poslanci SDKÚ-DS, pričom nepodporili ani správu Lunacek.

Čo dnes podľa vás potrebuje Európa a Európska únia? Akú úlohu by v nej malo zohrávať Slovensko?

V Európe dnes potrebujeme kresťanov, ktorí sa voči svojmu okoliu správajú viac inkluzívne ako exkluzívne. Slovensko má ideálnu príležitosť na to, aby bolo príkladom, a to nielen v kultúrno-etických otázkach, ale napríklad aj v ekonomike.

Koho okrem vás by mali vaši voliči na vašej kandidátke krúžkovať?

Budem voliť Petra Húsku (číslo 6), s ktorým som sa zoznámil v rámci kampane. Peter je predstaviteľom novej a mladej generácie, ktorá odpovedá na aktuálne znechutenie z politiky a z politikov.

- lm, lo -

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo