Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
19. máj 2014

V Olomouci založili platformu vnútrocirkevného dialógu

O aktuálnom stave a potrebách cirkevného spoločenstva v Česku a na Slovensku diskutovali účastníci kolokvia Na cestě k dialogu v církvi, ktoré sa konalo 16. a 17. mája v Olomouci. S iniciatívou prišlo české hnutie kresťanských mužov, združených na základe spirituality Richarda Rohra. Podľa organizá...

V Olomouci založili platformu vnútrocirkevného dialógu

O aktuálnom stave a potrebách cirkevného spoločenstva v Česku a na Slovensku diskutovali účastníci kolokvia Na cestě k dialogu v církvi, ktoré sa konalo 16. a 17. mája v Olomouci. S iniciatívou prišlo české hnutie kresťanských mužov, združených na základe spirituality Richarda Rohra. Podľa organizátorov by malo ísť o nultý ročník podujatia, ktoré chce nadobudnúť pravidelný každoročný charakter a stať sa platformou vnútrocirkevného dialógu.

Približne 150 účastníkov z Česka aj Slovenska diskutovalo s 19 pozvanými odborníkmi z rôznych sfér od ekonómie cez médiá či psychológiu po právo. Vyjadrovali túžbu po možnosti intenzívnejšie sa z pozície laikov zapájať do služby v cirkvi, väčšmi participovať na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa praktického cirkevného života, napr. prostredníctvom tradičného inštitútu cirkevných synod, otvorenejšie vstupovať do ekumenického dialógu... Jednou z hlavných myšlienok stretnutia bol pocit „drobných veriacich“, že sú si s vlastnými biskupmi a mnohými kňazmi príliš vzdialení a že im u cirkevných predstavených chýba vôľa komunikovať, stretávať sa, načúvať. Volali po bratskom prístupe, po vytváraní domova v cirkvi, po nových formách dialógu s neveriacimi v súčasnom západnom svete, po hľadaní ciest k mládeži a mužom, aby kostoly neplnili iba ženy.

Jednu z kľúčových ideí kolokvia vystihol Miloslav Müller, podľa ktorého by sa veriaci nemali správať ako veriaci, ABY, ale PRETOŽE. „Dobré skutky nerobíme, ABY sme sa dostali do neba, ale PRETOŽE sme sa dostali do neba,“ povedal. Desať malomocných prišlo k Ježišovi, ABY – ale jeden sa vrátil, PRETOŽE. Očisťovanie cirkvi teda v interpretácii M. Müllera vedie k zmenšovaniu. V diskusiách silno rezonovala skúsenosť a potreba malých horlivých spoločenstiev, ktoré sú cestou cirkvi v súčasnej spoločnosti. Zároveň sa však zdôrazňoval význam ľudovej zbožnosti. Tam, kde je ešte živá, naliehavo treba hľadať také pastoračné formy, aby sa spoločnosť nevybrala po stopách západoeurópskych krajín s prázdnymi kostolmi.

Zdieľať

Východisko z mnohých vnútrocirkevných problémov, ktoré sa na stretnutí pomenúvali, naznačil kňaz a psychológ Pavel Moravec. Podľa neho je kľúčové priznať si skutočné motívy konania a nahromadenú energiu transformovať do mystiky – čiže pravej otvorenosti Bohu. To znamená modliť sa a túžiť byť Bohu bližšie.

Medzi účastníkmi kolokvia boli zástupcovia rôznych českých a slovenských skupín, ktoré viacerými formami organizovali podporu arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi. Mnohé z otázok, ktoré veriaci adresujú svojej cirkvi, sa preto formulovali práve na podklade tohto príbehu. Postoy už zverejnil celé príhovory Františka Mikloška a Štefana Hríba na túto tému; okrem nich sa špeciálne odvolaniu arcibiskupa Bezáka venoval Vojtěch Kodet. V. Kodet povedal, že v rámci duchovných obnov, ktoré pravidelne dával na Velehrade, prichádzali k nemu po radu počas celých troch rokov úradovania R. Bezáka ľudia z jeho najbližšieho okolia. Z toho, čo sa od nich dozvedal, bol zdesený a radil im veci riadne riešiť. Aj preto nemohol po odvolaní arcibiskupa mlčať. Š. Hríb hovoril o zmenách obrazu cirkvi v očiach slovenskej spoločnosti. Podľa neho, tak ako zlý obraz „klérofašistickej“ cirkvi po vojne a počas komunizmu zvrátilo utrpenie statočných veriacich, aj v súčasnosti spoločnosť pozitívne reaguje na statočnosť a obetu. Tou sa cirkev očistí.

Inzercia

Organizátori kolokvia zdôrazňovali úmysel pôsobiť konštruktívne. Neponúkať veľkohubé rady na nápravu, ale svoje sily. Nebudovať priekopy, ale mosty. A dialóg viesť miernymi, slušnými formami, nie urážlivými. Zbyněk Domanský z hnutia katolíckych mužov hovoril aj o iniciatíve „Navštív svojho biskupa“, ktorú hnutie organizovalo a v rámci ktorej sa podarili osobné stretnutia na tému pomoci R. Bezákovi so štyrmi českými a tromi slovenskými biskupmi. Osobitne vyzdvihol ústretovosť olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, na ktorého území sa mohlo kolokvium uskutočniť.

Terézia Rončáková

Foto: Ľubo Bechný

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.