Anton Chromík: Referendum je posledná šanca, ako zastaviť tlak zo západnej Európy

Aliancia za rodinu začala zbierať podpisy za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny. Aké sú jej motivácie, aké riziká sa s referendom spájajú či aké negatívne dôsledky by znamenalo zavedenie registrovaných partnerstiev sme sa pýtali jedného z hovorcov Aliancie, právnika Antona Chromíka.

Začiatkom apríla ste začali zbierať podpisy za vypísanie referenda o ochrane rodiny. Prešli viac ako dva týždne, ako to vyzerá s petíciou v súčasnosti?

Stretávame sa len s pozitívnymi odozvami. Chuť ľudí podpísať našu petíciu za referendum je veľmi veľká.

Referendum chcete spojiť s komunálnymi voľbami, ktoré sa budú konať na jeseň. Dovtedy však potrebujete vyzbierať 350-tisíc podpisov. Je to reálne?

To, či sa to podarí, záleží od nás všetkých. Fakt je ten, že určite chceme referendum spájať s niektorými voľbami. Najbližšie sú komunálne, no ten čas je veľmi, veľmi krátky. Množstvo dobrovoľníkov, ktoré je potrebné zaangažovať, je naozaj veľmi veľké, takže teraz naozaj záleží všetko od toho, koľko z nás sa zapojí do samotného zberu. Máme nádej, že všetko stihneme a že referendum bude cez komunálne voľby.

Hovorili ste už s Andrejom Kiskom, či referendum na tento termín vypíše, ak stihnete splniť všetky podmienky?

Obaja prezidentskí kandidáti, ktorí postúpili do druhého kola, teda aj pán Andrej Kiska, sľúbili, že referendum spoja s niektorými z volieb. Pôjde o šetrenie finančných prostriedkov a bude to znamenať aj vyššiu účasť, a teda výsledok bude výrazne reprezentatívnejší.

Keď hovoríme o účasti, posledné komunálne voľby mali účasť niečo tesne pod 50 percent, ktoré sú potrebné na úspešnosť referenda. Máte už premyslenú mobilizačnú kampaň, aby ľudia prišli?

"Množstvo dobrovoľníkov, ktoré je potrebné zaangažovať, je naozaj veľmi veľké, takže naozaj záleží všetko od toho, koľko z nás sa zapojí do samotného zberu podpisov."

Zdieľať

Myslím si, že ľudia, ktorí sa obetujú pre zber podpisov, si v lete oddýchnu, a potom už budú vyformovaní pre to, aby mohli byť zapojení do kampane pre referendum. Myslíme si, že zdvihneme účasť v komunálnych voľbách. (úsmev).

Čiže idete do toho s istotou, že o referendum bude záujem...

Určite. Povedzme si to úplne otvorene, iná možnosť ani neexistuje. Nemáme totiž iné možnosti a prostriedky, ktorými by sme mohli ukázať hodnotu rodiny, to, že mama a ocko sú pre deti to najlepšie.

Referendum je prostriedok, nie je cieľ. Úspechom bude to, že mnoho ľudí bude zmenených v prospech rodiny. Vyformovanie desaťtisíc dobrovoľníkov je veľká vec, ktorá je investíciou pre celé Slovensko, pre nás všetkých a nehovorím už o tom, že referendum politicky, bez ohľadu na to, koľko ľudí k nemu príde, znamená veľmi jasný signál pre politikov. Strana Smer vyhrala voľby s 1 139 000 hlasmi, čo je okolo 25 percent všetkých voličov a získala skoro všetku moc v štáte. Myslíme si, že hlas, ktorý príde od ľudí, je dostatočným signálom pre politikov, aby sa skutočne začali rodinou zaoberať.

A ak by to predsa len nevyšlo, nemôže sa stať, že neúspešné referendum bude podkopávaním vašich aktivít a silným argumentom organizácií, ktoré nie sú za tradičnú rodinu, ale naopak, presadzujú iné partnerstvá?

Poviem to jednoducho. Myslíte si, že Pochod za život v Košiciach, kde bolo 80-tisíc ľudí, bol zlyhaním, keďže sa ho nezúčastnilo povedzme ďalších štyri a pol milióna ľudí, ktorí žijú na Slovensku? Určite nie. Pretože vždy sa prihliada na ľudí, ktorí chcú svoju mienku vysloviť. Tí sú dôležití. Vieme veľmi dobre, že takto to vnímajú aj politici. Vedia, čo znamená hlas voličov, čo znamená, keď človek vstane a ide k urne. Ak sa budeme baviť napríklad o 400-tisíc ľuďoch, tak môžeme napríklad hovoriť o najsilnejšej pravicovej strane. Keď sa budeme baviť o počte v čase, keď budeme mať vyzbieraných 350-tisíc podpisov, pôjde o takú masu ľudí, ktorá je veľmi výrazná.

"Myslíme si, že hlas, ktorý príde od ľudí, je dostatočným signálom pre politikov, aby sa skutočne začali rodinou zaoberať."

Zdieľať

Nemyslím si, že niečo je schopné zničiť hodnoty rodiny a určite nie aktivita, ktorá je zameraná za rodinu.

Ak by sme na to išli vašou logikou, už 80-tisíc ľudí, ktorí sa stretli v Košiciach, je masa, ktorá môže primäť politikov, aby sa začali viac zaujímať o rodinu. No ak by to tak bolo, nemuseli by sme tu dnes sedieť a baviť sa o referende.

Hovoril som o úspechu, nie o totálnom víťazstve. Každý krok je len prostriedok. Masu ľudí, ktorá prišla v Košiciach do ulíc, považujem za najsilnejšiu, ktorá vyšla od Novembra ‘89, za veľkú moc, ktorá sa nemôže ignorovať. Myslím si, že isté výsledky tu sú. Napríklad Istanbulský dohovor, ktorý bol v pláne na ratifikáciu, bol odsunutý práve kvôli tomu, že ľudia jasne vyjadrili svoj názor. Každé jedno prejavenie vôle voličov má výrazný vplyv na vôľu politikov. To, že sa nám ešte nepodarilo dosiahnuť všetky ciele, neznamená, že nejdeme dobrým smerom.

O čo išlo pri Istanbulskom dohovore?

Je to dohovor, ktorý zavádza nejasné pojmy ohľadom rodovej identity a v podstate hovorí o tom, že je treba odstraňovať rodové stereotypy. Zavádza rodovú ideológiu do oblasti výchovy a vzdelávania. Istým spôsobom považuje za rodový stereotyp aj to, ak muži a ženy vykonávajú nejaké ich pohlaviu odpovedajúce úlohy, ktorými sú napríklad výchova a rodičovstvo. Do dohovoru sa dostalo strašne veľa z ideológie, hoci je celý zameraný na diskrimináciu, teda na prevenciu násilia voči ženám.

Jedna z ďalších kritík referenda je to, že na Slovensku nie je právne záväzné.

Referendum sa vyhlasuje ako zákon, takže o jeho právnej záväznosti nie je možné pochybovať. Referendum, ktoré žiada, aby Národná rada prijala nejaký zákon, vyžaduje súčinnosť Národnej rady, a v tom prípade poznáme judikát nášho Ústavného súdu, ktorý hovorí o slobodnom výkone mandátu poslancov. Teda, že nemožno prinútiť poslanca k prijatiu takéhoto zákona. Naše referendum nespomína vôbec to, že by sme chceli od poslancov nejaký zákon, ani naše otázky o tom vôbec nehovoria. Hovoria úplne jasne, že výsledky referenda budú vyhlásené ako zákon. Nebude potrebná zmena žiadneho nášho zákona.

Smer a KDH sa dohodli na zmene ústavy. Prečo nestačí ich ústavný návrh?

Novela ústavy, ktorú predložila skupina poslancov, ako aj novela ústavy, ktorú predložilo KDH a Smer, sú prvý dobrý krok správnym smerom, ale to nestačí. Nestačí to preto, lebo neriešia adopčnú politiku štátu, a to že ocko a mama sú pre deti to najlepšie. Takisto návrh KDH a Smeru nerieši registrované partnerstvá, ktoré prinášajú rovnaké práva ako manželstvo. Domnievame sa, že manželstvo je tak úžasné a výnimočné, že nemajú byť zavádzané iné rodinno-právne inštitúty, ktoré by sa podobali na manželstvo, ale nie sú schopné plniť jeho úlohy a jeho účel. Preto si myslíme, že táto novela ústavy nie je postačujúca.

"Novela ústavy, ktorú predložilo KDH a Smer, je prvý dobrý krok správnym smerom, ale nestačí, lebo nerieši adopčnú politiku štátu a registrované partnerstvá, ktoré prinášajú rovnaké práva ako manželstvo."

Zdieľať

Nebude možné dohodnúť sa s politickými stranami na návrhu, ktorý by bol výhodnejší?

Aliancia politikom navrhovala, aby návrh ústavy rozšírili a zmenili tak, aby homosexuálne registrované partnerstvá a adopcie detí takýmito pármi nemohli byť zavedené. Absolvovali sme diskusie s politickými stranami aj o tomto probléme, no zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že novela ústavy, ak vôbec prejde a bude schválená, bude riešiť len definíciu manželstva. Pre súčasnú situáciu to nie je dostatočné, a preto si myslíme, že je veľmi dôležité, aby ľudia rozhodli v referende.

Môžete pre tých, čo o referende ešte nepočuli, priblížiť jednotlivé navrhované otázky?

Sú formulované zložitejšie, no pripravili sme k nim úvod, ktorý ľudskými slovami priblíži o čo nám ide. V skratke povedané, myslíme si, že manželstvo je medzi jedným mužom a jednou ženou. Ľuďom chceme dať rozhodovať, že nič iné okrem tohto by sa nemalo volať manželstvom. Ďalej sa domnievame, že deti potrebujú ocka a mamu, preto v adopčnej politike štátu musí byť uprednostnený záujem detí pred záujmami dospelých. Myslíme si, že manželstvo je skutočne výnimočné a nemôžu byť práva, ktoré boli doposiaľ priznané iba manželom, priznávané iným zväzkom, alebo iným spolužitiam. Manželstvo skutočne plní iné úlohy, ako tieto zväzky, preto si zaslúži osobitnú ochranu a výnimočnosť. A takisto si myslíme, že školy nemôžu nanucovať výchovu deťom v oblasti sexuálneho správania alebo eutanázii, keď deti a ich rodičia s takouto formou vzdelávania nesúhlasia. Prioritnou úlohou rodičov je odovzdať im príklad o rodine, o tom ako spolu žijú, ako sa správajú voči sebe manžel s manželkou a na toto nie je možné poveriť štát, preto odmietame akúkoľvek ideológiu, ktorá je väčšinou presadzovaná cez tieto veci.

Keďže sú naformulované zložitejšie, budú pochopiteľné pre všetkých ľudí, ktorí sa potenciálneho referenda zúčastnia?

Myslíme si, že práve úvod veľmi jednoduchými slovami opisuje, čo je zadefinované v otázkach. Mali sme možnosť vybrať si medzi jednoduchosťou, ktorá by bola určite právne neúčinná, a právne účinnými, no zložitejšími formuláciami. Vybrali sme si kombináciu týchto možností s tým, že v úvode uvedieme vysvetlenie, čo otázky znamenajú. Myslím si však, že aj otázky sú pochopiteľné, možno jedna z nich je trošku zložitejšia a dlhšia, ale musí taká byť práve kvôli praxi.

Aký bude časový rámec prípravy referenda?

Na začiatku máme naplánovaný zber podpisov v rámci spoločenstiev, na rôznych akciách a v máji po zosumarizovaní všetkých dobrovoľníkov chceme ísť do ulíc. Ak bude mať ktokoľvek pár hodiniek času, pozývam ho, aby sa k nám pridal a prihlásil sa na stránke www.alianciazarodinu.sk za nášho dobrovoľníka. Dostane stolík a bude môcť stráviť dve tri hodinky na ulici, veľmi tým pomôže. Pozývam skutočne všetkých, aby využili túto príležitosť a nádej, ktorú z toho všetci môžeme mať. Toto je ten čas, kedy sa dá niečo urobiť a to, akým spôsobom si to teraz urobíme, tak sa nám bude na Slovensku žiť.

Budeme zbierať podpisy aj na rôznych festivaloch a podujatiach a ak Pán Boh dá, o niekoľko mesiacov by sme mali mať dosť podpisov na to, aby sme ich odovzdali prezidentovi. Bolo by dôležité, aby sme všetko stihli v auguste.

"Pozývam všetkých, aby sa k nám pridali a prihlásili sa na stránke www.alianciazarodinu.sk za nášho dobrovoľníka. Aby využili túto príležitosť a nádej, ktorú z toho všetci môžeme mať."

Zdieľať

Z čoho budete financovať kampaň a prípravu referenda?

Spolupracovať s nami môže každý, nikoho neodmietame. Čo sa týka financovania, myslíme si, že ľudia sú schopní zriecť sa mnohého na to, aby mohol tento hlas za ochranu rodiny zaznieť. Nejde nám len o PR prostriedky, ale pôjde skôr o osobnú kampaň, pri ktorej môžu ľudia podať vlastné svedectvo o svojich hodnotách. To je dôležité, lebo toto je zmena, ktorá bude trvalejšia, a ktorá tu ostane, aj keď kampaň k referendu skončí.

Robili ste si pred spustením petície prieskumy, aký je postoj verejnosti?

Samozrejme, máme prieskumy verejnej mienky napríklad o tom, koľko ľudí je proti registrovaným partnerstvám a koľko ľudí je proti adopciám detí pármi rovnakého pohlavia. Tieto prieskumy nám dávajú nádej, že referendum môže dopadnúť veľmi úspešne. Oproti roku 2007 dokonca došlo k nárastu ľudí, ktorí odmietajú registrované partnerstvá o deväť percent. V súčasnosti je situácia taká, že 68,7 percenta ľudí je proti registrovaným partnerstvám, ešte o 10 percent ľudí viac je proti adopciám detí homosexuálmi.

Oficiálnu podporu vám vyjadrili aj viaceré cirkvi. Budú sa podieľať na príprave referenda?

Dúfame, že sa zapojí každý človek dobrej vôle, nevylučujeme žiadne cirkvi ani žiadnych ľudí. V Aliancii je združených množstvo ľudí rôzneho náboženského vyznania a politického presvedčenia. Všetkých nás však zjednocuje jedna myšlienka, a tou je, že ocko a mama sú pre deti to najlepšie. To je prirodzené každému bez ohľadu na to, či je veriaci alebo neveriaci. Sme vďační za podporu, ktorú sme dostali, lebo ju vnímame ako veľmi cennú a dôležitú. Naše snahy sú pre všetky tieto cirkvi spoločné a zhodujú sa s našimi cieľmi.

Hovorcovia Aliancie za rodinu Anton Chromík, Anna Verešová a Peter Kremský

Ešte k prvej otázke o definícii manželstva. Keby prešiel návrh KDH a Smeru, vypustili by ste ju v referende?

Nebolo by to ani dobré, ani vhodné. Myslíme si, že prípadná novela ústavy nevylučuje to, aby ľudia o tejto otázke rozhodovali, lebo formulácia v ústave je pozitívna a hovorí o tom, čo manželstvo je. My sa v našej formulácii pýtame, či ľudia súhlasia s tým, aby sa manželstvo nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou. To znamená, že ľudia rozhodnú, že nič iné sa nemôže volať manželstvo, zatiaľ čo v ústave bude definované, že manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy. My sa pýtame na prázdny priestor, ktorý vylučujeme. Takže v tomto smere sa naše otázky vôbec nebijú s definíciou manželstva v ústave a nevylučujú sa navzájom. Zároveň si myslíme, že referendom sa samozrejme nemôže meniť ústava, takže nemôže dôjsť k žiadnemu konfliktu.

"V mnohých krajinách, kde boli registrované partnerstvá prijaté, nasledovali adopcie detí a manželstvá. A potom dochádza k poslednému kroku, ktorý spočíva v perzekúciách voči ľuďom, ktorí s tým nesúhlasia."

Zdieľať

Čiže to je len taká akási zábezpeka do budúcna, aby nič nemohlo byť tak nazývané.

Je to zábezpeka, navyše je to v situácii, kedy skutočne nevieme, ako môže novela ústavy dopadnúť. (Pozn. redakcie: minulý týždeň Smer a KDH oznámili, že kvôli nezhodám odložia rokovanie o novele ústavy na júnovú schôdzu parlamentu.)

Podľa našich informácií má Smer pripravený nový občiansky zákonník, v ktorom by už mali byť zakomponované registrované partnerstvá. Viete to potvrdiť?

Neviem to potvrdiť ani vyvrátiť, ale práve preto musíme robiť všetko, aby sme boli na túto situáciu pripravení. Musíme si priznať, že tlak z Európy je enormný. Na Európskom súde pre ľudské práva sú rozbehnuté dva prípady, z ktorých oba môžu znamenať, že budeme oveľa viac tlačení registrované partnerstvá uznávať, prípadne zavádzať. Ak k tomu príde, už vôbec nebude čas na nejakú organizáciu referenda, lebo tá zaberie rok. Vieme, ako rýchlo môže byť prijatý zákon v parlamente. Tejto situácii sa musíme vyhnúť, to znamená, že čas naozaj nemôžeme premárniť.

Vo veľkej časti Európskej únie už sú prijaté minimálne registrované partnerstvá. Veľa ľudí na Slovensku, aj kresťanov, ich chápe ako prijateľný kompromis vo vzťahu k homosexuálom. Prečo ním podľa vás nie sú?

Nie sú prijateľným kompromisom, pretože ak prijmeme registrované partnerstvá, boj nekončí, ale začína a už sa aj prehral. V mnohých krajinách, kde boli prijaté, to neskončilo len nimi, ale nasledovali buď priamo manželstvá, alebo najskôr adopcie detí a následne manželstvá. A potom dochádza k poslednému kroku, ktorý spočíva v perzekúciách voči tým, ktorí nesúhlasia s registrovanými partnerstvami alebo s adopciami detí homosexuálmi. To už je diktatúra ideológie.

"Odmietame demagógiu, ktorá sa predkladá napríklad ohľadom získavania informácií o zdravotnom stave partnera, to je čistá hra na city. V skutočnosti ani ja ako manžel sa nedozviem o zdravotnom stave svojej manželky bez toho, aby som mal od nej plnomocenstvo."

Zdieľať

Čiže neveríte LGBT aktivistom, že by bojovali iba za lepší život homosexuálov?

Cieľom nie je vyriešenie ich reálnych problémov, o ktorých hovoria, to je iba zásterka. Oni si tieto vzťahy naozaj môžu vyriešiť už v súčasnosti. Neodmietame to, aby si homosexuáli súkromne upravovali svoje vzájomné vzťahy, ani to, aby sa časti nejakých zákonov zmenili ohľadom domácností a uľahčili niektoré záležitosti. Ale odmietame demagógiu, ktorá sa predkladá napríklad ohľadom získavania informácií o zdravotnom stave partnera, to je čistá hra na city. V skutočnosti ani ja ako manžel sa nedozviem o zdravotnom stave svojej manželky bez toho, aby som mal od nej plnomocenstvo. Pretože platí lekárske tajomstvo a človek má právo na ochranu informácií o svojom zdravotnom stave. Plnomocenstvo si musia zabezpečiť buď osoby žijúce v trvalej domácnosti, partneri alebo spolužijúci, a rovnako manželia.

Myslíme si, že ich hlavným cieľom je, aby všetci súhlasili s registrovanými partnerstvami ako s morálnou hodnotou rovnajúcou sa manželstvu. A toto im nevieme ponúknuť.

Ako to zdôvodňujete?

Spravodlivé je porovnávať tieto dva inštitúty vo vzťahu k tomu, čo prinášajú našej spoločnosti. Jeden matfyzák mi povedal, že je to potrebné preložiť do jednoduchej rovnice, ktorú by sme dokázali všetci pochopiť. Tak som mu povedal: „Pozri sa, otec + mama = deti. Muž + muž nerovná sa deti.“ Preto je úplne jasné, že „otec + mama = deti“ je viac ako „muž + muž nerovná sa deti“. Je to veľmi jednoduché a logické.

Rodina založená otcom a mamou je prirodzene otvorená a jej účelom je, že vstupujú do manželstva s tým, že chcú mať deti. Nehovorím, že každý z tých párov môže mať deti, ale hodnota je v tom, že ich chcú mať. Nemôžem postaviť za rovnocenné chcieť mať deti a nechcieť mať deti. To nie je rovnocenné a nikdy nebude. Je pritom úplne jedno, či hovorím o homosexuálnych partnerstvách alebo o vzťahoch medzi bratmi, medzi bratom a sestrou alebo vnučkou a dedkom. Tie vzťahy sú cenné, je medzi nimi láska, ale faktom je, že spoločnosť podporuje trvalé spoločenstvo kvôli deťom a pre ne je najlepšie mať otca a mamu.

Zvykne sa argumentovať, že pre deti môže byť lepšie, keby boli vychovávané homosexuálnym párom miesto toho, aby vyrastali v detskom domove.

Zle položená otázka, lebo problémom je potom to, aké máme detské domovy. Alianciu za rodinu podporuje organizácia Úsmev ako dar, ktorá sa zaoberá práve deťmi z detských domovov. Podporuje nás, pretože vie, ako veľmi je pre deti dôležitý príklad otca a mamy.

"Alianciu za rodinu podporuje organizácia Úsmev ako dar, ktorá sa zaoberá deťmi z detských domovov. Podporuje nás, pretože vie, ako veľmi je pre deti dôležitý príklad otca a mamy."

Zdieľať

Vieme, aká je situácia v detských domovoch, a preto robíme všetko pre to, aby sme ich zmenili na detské domovy rodinného typu, kde budú pestúni, kde budú vzory otca a mamy. Aby deti dostali príklad toho, ako žijú otec a mama a zažili tento vzťah. Tam je treba pomáhať a netreba hľadať riešenia, ktoré proste nie sú. Vždy sa ľudí pýtam – dali by ste vaše vlastné dieťa na výchovu dvom mužom?

Aktivisti by povedali, že samozrejme.

Problém je, že oni mnohokrát nemajú deti... Je to boľavé, lebo každé dieťa má ocka a mamu. Aj to, ktoré je akokoľvek privedené na svet a jeden z jeho rodičov žije v homosexuálnom spolužití, aj ono má ocka aj mamičku. A v prípade tohto dieťaťa je jeho otec alebo mama dopredu vymazaný z jeho života. To je niečo strašné. Svojmu vlastnému dieťaťu vymazať druhého rodiča je veľmi ťažké.

Nikto z rozvedených rodičov neplánoval pre svoje dieťa, že bude vyrastať bez otca alebo mamy. No stáva sa to a je to pre dieťa veľmi veľké zranenie. Všetci to chápeme ako tragédiu a nikto to pre dieťa nechce. No pri registrovaných partnerstvách vlastne programovo vytvárame prostredie, pri ktorom je jeden z rodičov vymazaný. To je boľavé, to si dieťa nezaslúži.

Na tlačovej konferencii ste na zdôvodnenie nesúhlasu s registrovanými partnerstvami a ako príklad tlaku európskych štruktúr spomínali rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v prípade X verzus Rakúsko. O čo presne išlo?

Stalo sa to vo februári v roku 2013. Žena odišla so svojim dieťaťom od jeho otca a vstúpila do homosexuálneho registrovaného partnerstva so svojou partnerkou. Táto partnerka požiadala o adopciu dieťaťa a chcela právne nastúpiť na miesto otca ako druhá matka. Rakúske súdy im to zamietli, lebo tamojší zákon dovoľoval adopcie iba pre heterosexuálne registrované partnerstvá a pre manželstvá. ESĽP povedal, že ak Rakúsko umožnilo adopcie pre heterosexuálne registrované partnerstvá, musí ich umožniť aj homosexuálnym. Súd tým prelomil tisícročia platnú zásadu, že ocko a mama sú pre deti to najlepšie, a uprednostnil zásadu nediskriminácie. Preto je veľmi dôležité registrované partnerstvá nezavádzať, lebo ako náhle ich zavedieme, môžu znamenať práve tento dôsledok. Kým ich nezavedieme, a nie sme povinní ich zaviesť, tieto dôsledky nenastanú.

"Pri registrovaných partnerstvách programovo vytvárame prostredie, pri ktorom je jeden z rodičov dieťaťa vymazaný. To je boľavé, to si dieťa nezaslúži."

Zdieľať

Má rozsudok v prípade X verzus Rakúsko právnu záväznosť, alebo je skôr odporúčací?

Právna záväznosť je viazaná iba na konkrétny prípad, ale každý rozsudok ESĽP má veľkú váhu pri formovaní legislatívy štátu. No tiež je pravda, že posledné rozhodnutia, ktoré sú už dosť aktivistické, v podstate znižujú vážnosť ESĽP. Štáty už odmietajú niektoré rozhodnutia aplikovať, napríklad v prípade Talianska, keď prišlo k rozhodnutiu ESĽP ohľadom odstránenia krížov v školách. Taliansko dopredu povedalo, že takéto rozhodnutie nebude v žiadnom prípade rešpektovať, že kríže ostanú a bodka, a to myslím si spôsobilo aj to, že Veľká komora ESĽP nakoniec v odvolacom konaní rozhodla v prospech Talianska a kríže povolila.

Ak sú rozhodnutia takto aktivistické, istým spôsobom prestávajú plniť svoju úlohu, lebo predefinuvávajú celý obsah práv dohovoru, ktorý bol prijatý v nejakom čase. To je vytváranie práv, ktoré štáty nikdy neprijali, je to proti ich vôli a to je veľmi nebezpečný stav. Možno aj Slovensku ostane taká cesta, že bude musieť povedať, že ale tak toto nie, stačilo.

Na to však budeme potrebovať sebavedomých politikov.

Určite áno, sebavedomých politikov a ešte sebavedomejších občanov.

Viete spomenúť ďalšie podobné rozhodnutia ESĽP?

Môžeme hovoriť napríklad aj o tom, prečo je nebezpečné zavádzať registrované partnerstvá pre heterosexuálne páry. Vallianatos a ostatní proti Grécku je jeden prípad, v ktorom ESĽP rozhodol, že ak pripustíme nejakú civilnú úniu, registrované partnerstvo alebo niečo podobné okrem manželstva pre heterosexuálne páry, musíme tento inštitút pripustiť aj pre homosexuálne páry.

"Európsky súd pre ľudské práva povedal, že ak Rakúsko umožnilo adopcie pre heterosexuálne registrované partnerstvá, musí ich umožniť aj homosexuálnym. Preto je veľmi dôležité registrované partnerstvá nezavádzať."

Zdieľať

Potom sú tu rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (ESD). Je to napríklad prípad Frédéric Hay , v ktorom ESD rozhodol, že ak zamestnanec uzavrie registrované partnerstvo, patria mu rovnaké výhody pri kolektívnych zmluvách ako manželom. To znamená, že súkromná spoločnosť, ktorá by chcela podporovať manželstvo, musí úplne rovnako podporovať aj registrované partnerstvo. Nemôže povedať, že my sme rodinne zameraná firma a manželom, vďaka tomu, čo spoločnosti prinášajú, chceme dať pri manželstve nejaký dar, poskytnúť deň voľna – nie, v tom prípade musíme poskytnúť všetky tieto výhody aj registrovaným partnerom.

To isté je ďalšie rozhodnutie Jurgen Romer proti Free a Hauptstadt Hamburg, kde ESD priznal starobné dôchodky aj registrovaným partnerom. Je to ďalšia z oblastí, kde sa manželstvá a registrované partnerstvá vyrovnávajú čo sa týka práv bez ohľadu na to, aký efekt prinášajú pre spoločnosť. Oblastí, kde sa to môže rozširovať, je stále viac a viac a nevieme, čo ďalšie príde s každou novou smernicou.

Dá sa tlak, ktorý tu zo západu ide, vôbec ustáť?

Myslím, že nádej tu je a keby som tomu neveril, určite by sme ani ja sám, ani moji priatelia nešli do petície za referendum. Slovensko má šancu preto, lebo väčšina vecí, čo sa týka rodinného práva, je ešte vo výlučnej kompetencii národného štátu. Ak dokážeme ľudí zmeniť v ich zmýšľaní a nastaviť ich viac na rodinu, na manželstvo, na to, že je to pre nás všetkých dôležité, určite to bude mať pozitívny efekt.

A ešte jedna vec je dôležitá. Vo Francúzsku boli protesty, ktoré sa týkali práve manželstva a mnohí ľudia po tom, čo boli prijaté homosexuálne manželstvá, boli sklamaní a pýtali sa, či ešte má vôbec zmysel niečo robiť, keď už vlastne padli. Kardinál Barbarin povedal jednu veľmi krásnu vetu, ktorá je veľmi veľkou nádejou. Hovoril, že „Pán od nás nepožaduje výsledky... neboli sme poslaní, aby sme vyhrali, ale aby sme svedčili. Lebo na sklonku svojho života nebudeme súdení na základe víťazstiev, ale na základe lásky a podľa jediného kritéria - nášho postoja voči tým najmenším.“

A toto vnímam ako veľkú nádej, lebo sa nemôžeme zavesiť na víťazstvo, môžeme sa zavesiť na to, že máme šancu a musíme robiť všetko to, čo môžeme. Skutočne budeme podľa tohto súdení. Toto je veľmi dôležité, lebo inak by sme vlastne nemohli robiť nič.

Aliancia za rodinu počas spustenia zberu podpisov v záhrade prezidentského paláca

Pri debate o registrovaných partnerstvách alebo o živote homosexuálov sú kresťania mnohokrát obviňovaní z nelásky voči nim. Budete pripravovať referendum citlivým spôsobom?

Pravda musí byť vždy povedaná s láskou. Nikdy netriedim ľudí podľa toho, v akej situácii sú, ale pozerám sa na ne ako na osoby, ktoré majú hodnotu a ktoré prijímam, s ktorými sa rozprávam a pochválim, čo je na nich dobré. Netriedim ľudí na skupiny. Rozumiem, že je to veľké zranenie, keď má mladý človek sťažené či až znemožnené, aby vstúpil do manželstva a mal deti. Nemôžeme ho odsudzovať alebo podceňovať. Tí ľudia majú tiež svoje poslanie, napríklad môžu pomáhať rodinám. Určite je to pre nich ťažké, a preto k nim treba pristupovať citlivo a s láskou. Ale nesmieme zakrývať pravdu, nie je dobré, keď sa v láske snažíte klamať alebo pritakávať a tomu človeku nepomôžete, možno mu ešte viac ublížite. Ich situácia neznamená, že manželstvo stráca svoju hodnotu. Ani to neznamená, že pre deti bude lepšie niečo iné. Nebudeme viesť negatívnu kampaň. V láske musíte povedať pravdu a musíte ju povedať tak, aby bola prijatá.

Zdieľať

Ešte keď sme hovorili o protiargumentoch, ktoré najčastejšie zaznievajú – na západe sú už registrované partnerstvá bežnou vecou a tvrdí sa, že neohrozujú tradičnú rodinu. Pritom na Slovensku sa 50% manželstiev rozpadá, nie je to väčším problémom?

Alianciu za rodinu tvorí množstvo organizácií. Mnohé z nich sa venujú týraným ženám, ženám v núdzi, tehotným ženám, ktorých opustil partner, mnohé z nich sa venujú deťom v detských domovoch, mnohé reálne robia manželské poradne. To sú naozaj ľudia, ktorí žijú týmito problémami a oni vedia, že rodinu treba posilniť, nie odmietať.

Tento stav, ktorý hovoríte, je naozaj hrozivý a ja sa pýtam, či krajiny, ktoré schválili registrované partnerstvá, majú menšiu rozvodovosť, alebo majú menší vstup do manželstva? V reáli manželstvo na západe stráca hodnotu práve kvôli tomu, že je tak jednoduché z neho vystúpiť, že ako si povzdychol jeden španielsky podnikateľ: „V tomto štáte je oveľa ľahšie sa rozviesť ako prepustiť zamestnanca.“ Takúto váhu dávame vzťahu, ktorý má byť celoživotným spoločenstvom. Už ani neplatí to chlapské slovo, „beriem si ťa, myslím to vážne, je to moje áno“. Ak sa toto stratí, ak toto neposilníme, tak v skutočnosti sa ľudia budú jednak aj naďalej rozvádzať, ale aj prestanú vstupovať do manželstiev. Toto vidíme v západných krajinách, že naozaj veľmi málo ľudí vstupuje do manželstva a majú tam takú rozvodovosť ako my. A povedzme si otvorene, ak si niekto myslí, že za toto neplatíme, tak sa veľmi mýli. Platia za to naše deti a platia veľmi krutú daň.

Ako platforma ste jedna z najväčších organizácií na ochranu rodiny. Budete mať okrem referenda aj ďalšie aktivity?

Veľmi radi by sme pokračovali v predstavovaní hodnôt rodiny a manželstva a potrebných opatrení na ich ochranu. Našim zámerom bude ponúknuť isté sociálne možnosti a opatrenia, ktoré by mohli pomôcť rodinám a ktoré by mali prijaté politikmi. Práve tým, že Alianciu tvoria občianske združenia, ktoré svojou vlastnou špecifickou charizmou pomáhajú rodinám, majú mnohé dobré nápady, ktoré pomáhajú. Teraz je tá možnosť, aby sme tieto veci znásobili oveľa silnejšie jedným spoločným hlasom. Takže áno, takéto opatrenia budeme ďalej predkladať.

Lukáš Melicher, Lukáš Obšitník

Foto: autori

Anton Chromík je advokát, zaoberá sa obchodným a pracovným právom a tvorbou legislatívy. V minulosti pôsobil aj ako riaditeľ kancelárie ministra spravodlivosti SR. Je spoluautorom časti zákona o rodine či autorom novely zákona o zdravotnej starostlivosti upravujúcej informovaný súhlas pred potratom. Zastupoval Lekárske odborové združenie pri ich požiadavkách o zvýšenie miezd, dnes zastupuje Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek. Je jedným z troch hovorcov Aliancie za rodinu.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo