Bruselské vypočutie iniciatívy Jeden z nás: Svitá v Európe na lepšie časy?

Minulý týždeň 10. 4. 2014 som mal možnosť zúčastniť sa verejného vypočutia (tzv. híring) k európskej iniciatíve občanov "Jeden z nás" v Bruseli.

Každý z nás, ktorí sme tam prišli už s akou-takou skúsenosťou s tým ako to v Bruseli chodí, sme boli v miernom napätí, ako to asi prebehne. Napokon, atmosféra bola síce hustá, ale ešte sa dalo dýchať. Kultúrny stret pro-life vs. pro-choice sa odzrkadlil v obsahu diskusie, ktorá sa viac niesla v ideologických argumentáciách ako v tom, o čo v iniciatíve Jeden z nás ide a to aj napriek faktickej poznámke europoslakyne Záborskej, aby sa diskutujúci držali témy.

Ciele: zastavenie financovania výskumu a rozvojovej pomoci, ktoré znamenajú zničenie ľudských embryí

"Na margo toho, že EÚ vynakladá miliónovú pomoc vo forme šírenia antikoncepcie a poskytovania 'menštruačnej regulácie' (najnovší eufemizmus pre potrat) dal Grégor Puppinck otázku: 'Toto má byť myšlienka európskej rozvojovej pomoci?'"

Zdieľať

Iniciatívu „Jeden z nás“ priam famózne uviedol francúzsky právnik Grégor Puppinck (pokúsime sa zabezpečiť preklad jeho príspevku), ktorého sme mali tú česť privítať aj u nás na marcovej konferencii Vyber si život. Grégor jasne formuloval ciele iniciatívy, ktorými sú zastavenie financovania takého výskumu a takej rozvojovej pomoci, ktoré znamenajú zničenie ľudských embryí. Ale nezostal len pri tom. Vyzval európske inštitúcie, aby boli koherentné v otázkach rešpektovania ľudského života, aby sme sa ako občania vzdali „práv“, ktorých uplatňovanie znamená ničenie iných ľudských bytostí, v prospech rešpektu práv týchto bytostí. Jeho príhovor by sa dal charakterizovať ako „posolstvo svedomia“, veď tento termín použil niekoľko krát. „Človek je viac, ako vec alebo ako zviera,“ zaznelo z jeho úst sálou v Európskom parlamente. Na margo toho, že EÚ vynakladá miliónovú pomoc vo forme šírenia antikoncepcie a poskytovania „menštruačnej regulácie“ (najnovší eufemizmus pre potrat) dal otázku: „Toto má byť myšlienka európskej rozvojovej pomoci?“

Jeho vystúpenie mi pripadalo ako snaha o prebudenie európskej duše. Mnohým pripadá EÚ ako entita bez duše. Síce veľká, mocná, dokonca aj prospešná a užitočná, ale akosi bez autenticity, bez duše a tým aj bez svedomia. Svedomie sa dá možno vypnúť, utlmiť anestetikom, prehlušiť, ale nikdy nie úplne stratiť. V tom je nádej aj pre nás, aj pre našu Európu.

Záverečný búrlivý potlesk bol nielen podporou obsahu Grégorovej reči, ale myslím si, že aj prejavom hrdosti prítomných zástupcov iniciatívy "Jeden z nás", že ich zastupuje takýto schopný zástupca.

Počas híringu v Bruseli (foto Marek Michalčík)

Občas to vyzeralo ako súboj hlasitosti potleskov dvoch družstiev

V sále boli pomiešaní zástupcovia s pro-life a s pro-choice názormi, a to ako v radoch občanov, tak aj europoslancov. Odhadujem, že asi 1/4 až 1/3 boli ľudia zameraní proti iniciatíve "Jeden z nás". Narovinu to vo svojich vystúpeniach vyjadrili nielen prominetní pro-choice europoslanci ako Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld či Michael Cashman, ale aj občania svojim potleskom za ich vystúpeniami. Väčšia časť prítomných europoslancov ale obhajovala iniciatívu Jeden z nás a tak to chvíľami vyzeralo ako súboj hlasitosti potleskov počas nejakej televíznej súťaže dvoch družstiev.

Jediné, na čom bola zhoda, bola radosť europoslancov, že sa na pôde EP reálne diskutuje a že parlament je tak bližšie obyvateľom. Asi nemajú veľa príležitostí zažívať takýto pocit.

Zdieľať

Okrem Grégora Puppincka za občiansky výbor „Jeden z nás“ vystúpili aj Filippo Vari na tému požiadaviek iniciatívy vo výskume a Sophia Kuby, ktorá zasa hovorila o požiadavkách v rámci rozvojovej pomoci.

Čo sa dá povedať, že z verejného vypočutia a vyplýva?

Významnou skutočnosťou je prísľub zástupcov Európskej komisie, ktorí uznali opodstatnenosť iniciatívy „Jeden z nás“, že sa dotýka záležitostí v kompetencii EÚ (čo sa napríklad ukázalo ako problematické pri prvej úspešnej európskej iniciatíve občanov Right for Water – Právo na vodu). Zodpovední v štruktúrach EÚ za vedu a výskum a rozvojovú pomoc sa pravdepodobne budú snažiť zabrániť požadovaným zmenám (najmä v oblasti výskumu by to znamenalo upraviť rámcový program Horizont 2020, čo je ťažko dosiahnuteľné), ale šanca tu stále je práve vďaka dobre naformulovaným požiadavkám iniciatívy, za ktorými je opäť Grégor Puppinck.

Ďalším dôležitým momentom bolo, že zástupca tzv. petičného odboru EK potvrdil, že iniciatívu posunú aj novozvolenému parlamentu a komisii, čo by znamenalo prítomnosť tejto témy v európskych štruktúrach na ďalší čas.

Grégor Puppinck počas návštevy v Rajeckých Tepliciach, kde mu bola udelená Cena Antona Neuwirtha. Dole s Antonom Chromíkom.

S novou generáciou prichádza otvorenosť v komunikácii

Zo širšieho pohľadu prolife hnutia na európskej úrovni sa mi vynárajú tieto závery:

Veľmi konkrétnym výsledkom iniciatívy je založenie Európskej Federácie Jeden z nás, ktorú vytvorilo vyše dvadsať organizácií z krajín EÚ. Z pokusov, ktoré som sledoval v posledných rokov v tomto smere, dávam tomuto najväčšiu šancu na úspech, už len preto, že sme mali možnosť si prakticky vyskúšať našu spoluprácu ešte pred samotným vznikom.

S nádejou môžeme konštatovať, že máme excelentných ľudí mladšej generácie, ktorí majú potrebné schopnosti, vzdelanie, guráž i pokoru na to, aby sa stali reálnymi lídrami v európskom občiansko-politicko-spoločenskom kontexte. Okrem Puppincka (FR), Kuby (DE) a Variho (IT) by som možno spomenul ešte Jakuba Baltroszewicza (PL), ale črtajú sa aj ďalší. Zároveň máme staršiu generáciu, ktorá im vie vytvoriť vhodné zázemie.

"Nová generácia pro-life témy predstavuje priamo, nie ako napr. kedysi kresťanskí demokrati prehnane opatrne, čo ich viedlo až k opusteniu týchto tém. Podobný prerod priniesla mladá generácia aj na Slovensku."

Zdieľať

S novou generáciou prichádza otvorenosť v komunikácii. Nová generácia pro-life témy predstavuje priamo, nie ako napr. kedysi kresťanskí demokrati prehnane opatrne, čo ich viedlo až k opusteniu týchto tém. Agenda rodiny a života je závažná, preto ju treba umiestniť do centra záujmu Európanov, čo nie je možné bez jasnej formulácie. Podobný prerod v komunikácii priniesla mladá generácia aj na Slovensku.

Konfrontácia v najbližších rokoch vôbec nebude jednoduchá. Proroci morálneho relativizmu, individualizmu a tzv. nových práv, ktorí postupne v Európe nadobudli väčšinu, majú momentálne k dispozícii veľký arzenál schválených dokumentov, rozhodnutí, komisií, verejných politík, programov politických strán a pod. Dnes sa javí takmer nemožné vychýliť kormidlo Európy a európskych štruktúr a ideí (alebo aspoň toho, čo sa za európske idey vydáva) iným smerom. To by nám ale nemalo prekážať v tom sa o to pokúšať.

V poslednom čase sa mi pri aktivitách na podporu rodiny a ľudskej dôstojnosti, v ktorých som zapojený, stále častejšie opakuje myšlienka, že nie sme až tak zodpovední za výsledok, ale sme zodpovední za to, aby sme svedčili o tom, o čom sme presvedčení, že je pravdivé, správne a dobré. Ak je to, v čo veríme, skutočne a objektívne pravdivé, šanca na zmenu tu vždy je. V tom prípade je totiž na naše strane najhlbšia túžba a záujem človeka, ktoré sú v ľuďoch prítomné napriek iným prehlušujúcim faktorom. Túto spiacu silu môže prebudiť k životu plamienok svedomia, nech už akokoľvek slabý, ale predsa vždy prítomný v každom z nás. A to je silný spojenec.

Marek Michalčík
Autor je podpredseda Fóra života.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo