Neotravuj, povedali všetci pápežovi Pavlovi

Nedávno som čítal encykliku pápeža Pavla VI. Humanae vitae tak, ako mala byť čítaná predovšetkým: v latinčine. Ak poznáte nejaké dielo z prekladu, myslím, že mu porozumiete lepšie, keď si ho prečítate aj v origináli. Odrazu zistíte, že ho až tak dobre nepoznáte. Nedokážete zachytiť podstatu vety, ak nevenujete nezvyčajne veľkú pozornosť jednotlivým slovám. Nemôžete niečo vypustiť z hlavy skôr, než zistíte, čo to niečo vlastne je.

Tento krát ma zaujala záverečná časť, 40 percent z celkového textu, láskavé a srdečné výzvy rozličným skupinám ľudí na zodpovedných miestach. Pápež vedel, že prináša posolstvo, ktoré bude pre niektoré falošné nádeje sklamaním. Vedel aj, že v znova kypiacej zmyselnosti jeho čias bude ťažké pohnúť ľudí, aby čo i len pochopili, o čom hovorí.

Pohnúť zmyselného človeka nielen k heroizmu, ale k sebaobetovaniu, ktoré si vyžaduje obyčajný cnostný život, nie je nikdy ľahké. Predsa si však zachoval presvedčenie – ktoré dnes pôsobí dojímavo naivne – že múdri ľudia pochopia krásu kresťanského učenia, a hoci aj sami nie sú členmi katolíckej Cirkvi a neuznali Krista za svojho Spasiteľa, predsa sa budú snažiť, aby bol svet aspoň otvorený dobru, o ktorom hovoril.

Všetci mu však povedali, aby neotravoval.

Aby pravá sloboda zvíťazila nad neviazanosťou

"V Humanae vitae ma zaujala záverečná časť, 40 percent z celkového textu - láskavé a srdečné výzvy rozličným skupinám ľudí na zodpovedných miestach."

Zdieľať

Najprv sa obracia na vychovávateľov a na všetkých, čo sú zodpovední za spoločné dobro. Prosí ich, aby chápali potrebu vytvárať ovzdušie, qui colendae castitati faveat, ktoré je priaznivé pre výchovu k čistote. Hlavný cieľ nie je utilitárny, ale morálny a ľudský: ut scilicet germana libertas licentiam vincat, aby pravá sloboda zvíťazila nad neviazanosťou.

Nespomínam si, že by sa niektorí propagátori tabletky, akokoľvek sú pomýlení, snažili vyvážiť svoje úsilie poukazovaním na pravú krásu čistoty alebo že by niekedy hovorili o neviazanosti ako o zlej paródii na slobodu. Nie; som presvedčený, že práve v tomto čase začali učitelia nosiť do svojich tried oplzlé knižky a letné kino v mojom mestečku, kde bývali írski katolíci, na niekoľko špinavých rokov zapredalo svoju dušu pornu.

Potom sa obracia bezprostrednejšie na politikov. Napokon, právo je o niečom viac, než len aby veci zostali tak, ako sú. Je tu na to, aby robilo ľudí dobrými. Prosí ich, aby strážili mravnosť verejnosti, ne umquam patiamini honestos corruere mores vestrorum populorum a nikdy nestrpeli, aby sa kazili čnostné mravy ich národov.

Rodinám musia pomáhať, a nie snažiť sa ich zničiť, ak naozaj túžia po slobode. Bolo to však práve v dobe, keď rozkvitajúca politická trieda pochopila, že je pre ňu užitočné podporovať rozvody a roztopašnosť. Rozpadnuté rodiny znamenajú tučnejší štát.

Nepopieral, že cesta je ťažká

Jeho tretia výzva smerovala k vedcom. Ako zvláštne pôsobí jeho rešpekt k ich poctivosti! Prosil ich, aby skúmali stále presnejšie spôsoby zisťovania ovulácie a ukázali súlad medzi Božími zákonmi a zákonmi prírody.

Pápež Pavol však nikdy nepracoval vo výskume. Cherchez l'argent, mon Père.  Peniaze nie sú v sebaovládaní a čistote. Nezarobíte peniaze, keď oheň tlmíte, ale keď ho živíte. Opýtajte sa vydavateľov časopisov.

Potom sa obrátil na kresťanských manželov. Pri týchto slovách mi stislo srdce. Prosil ich, aby vydávali svetu kresťanské svedectvo – len vtedy môžu byť spásou pre svojich blížnych, keď budú vysvetľovať svätú a sladkú pravdu.

Pápež Pavol nepopieral, že to občas bude ťažké. Samotný Pán nás varuje, že cesta, ktorá vedie do života, je úzka. No nádej na tento život nám jasným svetlom osvecuje cestu, takže kresťania forti contendunt animo, sa so silnou vôľou usilujú, abyžili, ako hovorí sv. Pavol, „v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne”, a uvedomujú si, že tvárnosť tohto sveta sa pomíňa.

Pápež vyzýval mať silnú vôľu. Namiesto toho si však spomínam na vlažnosť a vyhýbavosť. Vyzýval  katolíckych manželov k novému apoštolátu, aby sa delili so svojimi skúsenosťami a posilňovali iných. Manželia sa však neobťažovali.

Obracal sa na ľudí s veľkou dôverou

Obracal sa na lekárov. Pripomínal im, že ich ciele sú vyššie než obyčajný ľudský osoh. Keby sme len dokázali dosiahnuť tento nízky cieľ dnes, keď sa k ľuďom v nemocniciach správajú len o trochu lepšie než k živým tkanivám a k nenarodeným deťom oveľa horšie. Toľko teda o povolaní lekárov – ktorí sú dnes rozsievačmi chorôb a smrti.

"Pápež Pavol ich prosil o pomoc! Vždy bol nesmelý a plachý, pokiaľ ide o temperament. On, Kristov námestník, ich potreboval, ale oni ho nechali samého v záhrade a líškali sa davu."

Zdieľať

Potom prichádza najbolestnejšia výzva zo všetkých. Najprv kňazom a teológom. Pavol hovorí, že sa na nich obracia s veľkou dôverou: magna fiducia. Lepšie by dopadol pri obyčajnom úplatnom politikovi; ten aspoň nemusí byť nutne nepriateľský či vierolomný. Vďačne si spomína na ich poslušnosť; možno sa snažil presvedčiť ich tým, že ich trochu prechváli. V každom prípade im pripomína, že jednotu Cirkvi treba vždy ochraňovať. Zaiste by sa nechceli ocitnúť v praktickej schizme. No jeden druh rozvodu viedol k druhému.

Posledná výzva smeruje k jeho bratom v biskupskej službe. Prosí ich, aby horlivo a bez meškania viedli veriacich, zdôrazňovali im posvätnosť manželstva a ukazovali im, že keď sa tejto posvätnosti podriadia, pomôže im to dosiahnuť stále väčšiu ľudskú a kresťanskú dokonalosť.

Pápež Pavol ich prosil o pomoc! Vždy bol nesmelý a plachý, pokiaľ ide o temperament. On, Kristov námestník, ich potreboval, ale oni ho nechali samého v záhrade a líškali sa davu.

Bože, zmiluj sa nad nami. Potrebujeme to.

Anthony Esolen 
Autor
je vysokoškolský učiteľ, prekladateľ a spisovateľ. Medzi jeho najnovšie knihy patria Reflections on the Christian Life: How Our Story Is God’s Story (Úvahy o kresťanskom živote: náš príbeh je Božím príbehom) and Ten Ways to Destroy the Imagination of Your Child (Desať spôsobov, ako zničiť predstavivosť svojho dieťaťa). Vyučuje na Providence College.

Pôvodný text: Everybody to Pope Paul: Drop Dead, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (licencia CC).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo