Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
25. marec 2014

25. marec v znamení bielej stužky

Za posledné obdobie sa na Slovensku vzmáha hlas tých, ktorí sú aj v našej „kresťanskej“ krajine často pokladaní za spiatočníckych a nemoderných. Organizátori a zástancovia aktivít smerujúcich k udržaniu tradičných hodnôt, či skôr k ich návratu, však nepoľavujú. 25. marca je „Slovensko opäť za živo...

25. marec v znamení bielej stužky

Za posledné obdobie sa na Slovensku vzmáha hlas tých, ktorí sú aj v našej „kresťanskej“ krajine často pokladaní za spiatočníckych a nemoderných. Organizátori a zástancovia aktivít smerujúcich k udržaniu tradičných hodnôt, či skôr k ich návratu, však nepoľavujú. 25. marca je „Slovensko opäť za život“.

Snáď najmasovejšou akciou od Nežnej revolúcie, ktorá dokázala spojiť desaťtisíce ľudí, ale mnohých aj názorovo rozdeliť, bol Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra minulého roka. Ako vtedy uviedol jeden zo spolorganizátorov Dušan Škurla, pochod bol „vyvrcholením dlhoročného úsilia za presadenie kultúry života a reakcia na rastúce spochybňovanie hodnoty ľudského života a rodiny ako ideálneho miesta pre prijatie života.“ Jeho hlavným posolstvom, okrem ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť, bolo aj vyjadrenie podpory rodine založenej na manželstve muža a ženy, či požiadavka na zákonné ošetrenie rodičovského práva na výchovu detí. „Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav je natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom, vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, aj toho nenarodeného,“ odznelo okrem iného v manifeste Pochodu.

Prečítajte si viac k téme
Pochod za život
Ochrana života
Zdieľať

Ľady sa pohli

Pochod a samotní ľudia, ktorým boli jeho hodnoty blízke, sa stal podnetom aj pre vznik Aliancie za rodinu. Nová občianska iniciatíva, ktorá vznikla v decembri 2013, sa vo svojej činnosti snaží prispievať k ochrane prirodzenej rodiny, čoho výsledkom je najnovšie aj petičná akcia, ktorej cieľom je vyzbierať potrebné množstvo podpisov na vyhlásenie referenda o ochrane rodiny. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pripravované zmeny v ústavnej definícii manželstva, na ktorých sa dohodli KDH a Smer-SD by mohli byť dostatočne ústretovým krokom voči spomínaným snahám. Aliancia na jednej strane tieto opatrenia vníma pozitívne, no na strane druhej ich nepokladá za celkom postačujúce. „V súčasnosti podaný návrh novely Ústavy SR na ochranu definície manželstva ako zväzku muža a ženy je dobrým krokom, ktorý, žiaľ, nerieši bezprostrednejšie ohrozenia rodiny,“ uviedol začiatkom marca hovorca Peter Kremský. „Musíme skonštatovať, žežiadna z plánovaných legislatívnych aktivít politických strán zatiaľ nenapĺňa všetky cieleAliancie, ktoré sú pre nás rovnako dôležité. Preto sme sa v rámci organizačného tímu Aliancie, po dôkladnom zvážení všetkých výhod i nevýhod, rozhodli vyhlásiť občiansku petíciu za referendum o ochrane rodiny,“ doplnil ďalší z hovorcov Aliancie Anton Chromík. Aliancia, ktorá sa charakterizuje ako nestranícka a nadkonfesionálna občianska iniciatíva, súčasne ľudí vyzýva, aby nielenže petičnú akciu svojím podpisom podporili, ale aby sa aktívne do zberu podpisov aj zapojili.

Spolu za život

Ďalšou aktivitou, zastávajúcou šírenie úcty k ľudskému životu od jeho počatia, je nepochybne, aj kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa, ktorá bude prebiehať počas marca a apríla pod záštitou združenia Fórum života. Hoci sa uskutoční už jej štrnásty ročník, jej aktuálnu tému – Slovensko za život – organizátori zvolili tak, „aby nadväzovala na minuloročný septembrový Národný pochod za život v Košiciach a aby dali najavo, že účasť desiatok tisíc ľudí na tejto krásnej manifestácii života nebola iba sezónnou záležitosťou, ale stále trvá a naberá na intenzite v celospoločenskom meradle,“ objasnila na tlačovej besede predsedníčka Fóra Marcela Dobešová. Hovorca Pochodu Tomáš Kováčik ocenil dlhoročnú iniciatívu budovania úcty voči každému životu: „Národný pochod za život bol míľnikom, ktorý sa pravdepodobne bude opakovať, ak nebudeme vidieť ochotu zmien v našej spoločnosti. Kampaň Slovensko za život vnímam ako jasný odkaz, že sa nevzdáme, kým nebude chránený každý človek.“

"Dobrovoľníci budú rozdávať biele stužky ako symbol nevinnosti a bezbrannosti. Každý, kto si takúto stužku pripne na odev, dá najavo, že sa hlási k rešpektovaniu práva na život a ľudskej dôstojnosti.“ 

Zdieľať

V priebehu marca a apríla sa v krajských mestách Slovenska budú konať ďalšie verejné zhromaždenia, ktoré odštartovali už 22. marca v Žiline a za účasti košického arcibiskupa Bernarda Bobera aj v Humennom a 23. marca v Košiciach.

Rovnaké stretnutia ľudí, ktorým záleží na ochrane každého ľudského života už od jeho počatia, prebehnú aj 29. marca v Prešove a 30. marca v Banskej Bystrici. V apríli budú zhromaždenia pokračovať – v Trenčíne piateho apríla, šiesteho apríla v Trnave, a vyvrcholia dvanásteho apríla v Nitre a trinásteho apríla v Bratislave. „Na zhromaždeniach a počas týždňa predchádzajúceho 25. marcu – Dňu počatého dieťaťa aj v iných mestách a obciach budú dobrovoľníci rozdávať biele stužky ako symbol nevinnosti a bezbrannosti. Každý, kto si takúto stužku pripne na odev, dá najavo, že sa hlási k rešpektovaniu práva na život a ľudskej dôstojnosti,“ doplnila Elena Miškovičová, koordinátorka kampane.

Inzercia

Počas kampane vystúpi aj poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská, ktorá sa aktívne podieľa na presadzovaní  pro-life a pro-family hodnôt. „Ľudský život, jeho dôstojnosť a prirodzená rodina vytvárajú samotnú možnosť politiky. Ak vplyv týchto hodnôt v spoločnosti oslabne, ak na ne rezignuje, stratí sa chápanie spoločného dobra a politika ako ju poznáme zanikne,“ zdôraznila Záborská, ktorá aktuálne prebrala patronát aj nad ďalším projektom Fóra života - Zachráňme životy, fungujúcim už sedem rokov. „Je pre mňa česť prijať patronát nad projektom Zachráňme životy. Vždy som veľmi povzbudená každým zachráneným životom a každou pomocou, ktorá je poskytnutá ženám v núdzi a ich deťom. Chcem preto využiť príležitosti, ktoré mi umožňuje moja pozícia vo verejnom živote, aby sa o týchto príbehoch a o samotnom projekte dozvedelo čo najviac ľudí,“ dodala.

Súčasťou verejných zhromaždení budú aj rôzne hudobné vstupy, slovo dostanú aj členovia Aliancie za rodinu, Fóra života, ale aj iní zástupcovia pro-life organizácií v regióne. Organizátori predstavia aj konkrétnu pomoc tehotným ženám a matkám v núdzi, s ktorou súvisí ďalšia činnosť nadväzujúca na projekt Zachráňme životy - Poradňa Alexis, poskytujúca poradenstvo už od roku 2007.

"Aj vďaka Pochodu za život sa téma ochrany nenarodených detí a tradičnej rodiny stáva čoraz diskutovanejšou. Po dlhých rokoch nás môžu čakať zmeny v prospech tých, ktorí sa ešte nemôžu brániť sami."

Zdieľať

Vyber si život

V rámci prolife aktivít sa 21. až 22. marca v Rajeckých Tepliciach konal aj 16. ročník konferencie Vyber si život, na ktorej ako jeden z hlavných hostí vystúpil aj riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť Gregor Puppinck. Na konferencii priblížil činnosť Európskeho súdneho dvora v Štrasburgu, ktorý podľa neho síce pôvodne vychádzal z rodiny ako základnej jednotky spoločnosti, no v poslednom čase sa posunul do „východiska silne individualistického, v ktorom sa stáva definícia rodiny a rodinného života čoraz ťažšia a nezrozumiteľná.“ Kritériom pre rodinu sa stali citové väzby, ktoré doteraz právo nebralo do úvahy, keďže nie sú objektívne stanoviteľné, čo následne vytvára právne ťažkosti a vedie k redefinovaniu reality.

Na konferencii bola Fórom života, Annou Záborskou a primátorom Rajeckých Teplíc Petrom Dobešom odovzdávaná aj Cena Antona Neuwirtha za ochranu života. Tento rok ju udelili Eve Čeřovskej za zorganizovanie vyše 120 modlitbových pochodov za život a vytrvalé šírenie postoja lásky a pomoci tehotným ženám. V kategórii zahraničná osobnosť cenu získal spomínaný Gregor Puppinck za obhajobu slobody náboženského vyznania, rodinného práva a dôstojnosti pred európskymi súdmi a za vynikajúcu prípravu úspešnej európskej iniciatívy Jeden z nás. V kategórii organizácia cenu udelili občianskemu združeniu Manželské stretnutia za 20 ročné úsilie o obnovu a ozdravenie rodiny.

Správna voľba

Tohtoročný Deň počatého dieťaťa bude mať dva rozmery – celospoločenský v zmysle napĺňania zvoleného motta, ale aj veľmi osobný v dôsledku zvýraznenia konkrétneho puta medzi matkou a dieťaťom. „Nakoľko jedným z nosných programov Fóra života sú projekty konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám v núdzi, rozhodli sme sa ponúknuť v rámci vizuálu kampane skutočný príbeh dvojročnej Viktórie, ktorej mama uvažovala o potrate. Vďaka tomu, že vyhľadala našu pomoc, sa podaril malý zázrak a dnes sa spolu tešia zo života plného lásky,“ uviedla Zuzana Stohlová Kiňová, koordinátorka projektov konkrétnej pomoci.

Zdá sa, že košický Pochod za život bol povzbudením pre Cirkev, občianske združenia, aktivistov, ale aj obyčaných ľudí, ktorým boj o život nenarodených detí nie je ľahostajný. Aj vďaka Pochodu sa téma ochrany nenarodených detí a tradičnej rodiny stáva čoraz diskutovanejšou a Slovensko v tejto oblasti čakajú zmeny. Po dlhých rokoch to môžu byť zmeny v prospech tých, ktorí sa ešte nemôžu brániť sami.

Daniela Matejovičová
Autorka je spolupracovníčka Postoy.sk.

Ilustračné foto: www.25marec.sk, www.bratislavazazivot.sk

Odporúčame

Skutočný ukrajinský boj

Skutočný ukrajinský boj

V súčasnosti sú médiá plné správ o rinčaní zbraní medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Pre drvivú väčšinu Ukrajincov sú takéto správy šokom. Avšak tieto správy prehlušujú iný zápas, zápas o budúcu tvár Ukrajiny, o to či sa krajina zasekne na mnohé desaťročia v boji za jednonárodný štát s jedným do...