Prečo OSN kritizuje Katolícku cirkev, keď nevie kontrolovať vlastných vojakov?

Katolícka cirkev je vo vyrovnávaní sa so zločinmi sexuálneho zneužívania svetelné roky pred OSN.

Ktorá celosvetová inštitúcia ignoruje sexuálne zneužívanie detí, zlyháva v odškodňovaní obetí, nevyšetruje a netrestá páchateľov, nedokáže sledovať vlastný reformný program, podporuje kultúru beztrestnosti, odmieta menovať a haniť zodpovedných manažérov a stále je málo transparentná vo vykazovaní a vyšetrovaní obvinení?

Katolícka cirkev?

Správna odpoveď je Organizácia spojených národov. Cirkev za posledných 20 rokov urobila veľa na nápravu zla vo veci sexuálneho zneužívania zo strany kňazov. Títo tvoria nepatrný zlomok medzi státisícmi čestných mužov, stovky ich bolo zbavených kňazstva, mnoho bolo uväznených, nedbanliví biskupi boli pomenovaní a vystavení hanbe.

"Medzi OSN a Katolíckou cirkvou sú pozoruhodné paralely. Obe sú široko uznávané a prestížne, obe majú problém so sexuálnym zneužívaním. Ale Katolícka cirkev je vo vyrovnávaní sa s týmto problémom svetelné roky pred OSN."

Zdieľať

OSN sotva začala.

A s ohľadom na škandalózne zneužívanie zo strany niektorých príslušníkov mierových síl OSN na celom svete – nedávna jedovatá správa od Výboru OSN pre práva dieťaťa sa ukazuje ako buď falošná, alebo pokrytecká. Počas týchto istých 20 rokov neboli potrestaní takmer žiadni členovia Modrých prilieb (vojenské mierové jednotky OSN známe aj ako Modré barety, pozn. prekl.) obvinených zo znásilnenia alebo zneužívania. „Najlepší záujem dieťaťa“ je pojem, ktorý sa len zriedka objavuje v diskusiách o zneužívaní, pozornosť je takmer úplne celá upriamená na poškvrnenú povesť OSN.

Výbor OSN sa zahryzol do úsilia Svätej stolice vyrovnať sa s krízou sexuálneho zneužívania. Jeho správa hovorí:

  • väčšina odporúčaní Výboru spred 20 rokov nebola realizovaná
  • „Svätá stolica vytrvalo umiestňuje starosť o reputáciu Cirkvi a ochranu páchateľov pred najlepšie záujmy dieťaťa“
  • Svätá stolica neuznala rozsah spáchaných zločinov“
  • Svätá stolica „prijala politiku a postupy, ktoré viedli k pokračovaniu zneužívania a k beztrestnosti páchateľov“

Medzi OSN a Katolíckou cirkvou sú však pozoruhodné paralely. Obe sú široko uznávané a prestížne. Obe sú obrovskými inštitúciami klenúcimi sa nad mnohými kultúrami, krajinami a právnymi systémami. Obe majú centrálnu administráciu, ktorá sa snaží presadiť svoju autoritu na miestnej úrovni. Obe majú problém so sexuálnym zneužívaním. Ale Katolícka cirkev je vo vyrovnávaní sa s týmto problémom svetelné roky pred OSN.

Niežeby bolo administrovanie 15 mierových operácií ľahké. Koncom minulého roka OSN zamestnávala približne 85 tisíc vojakov a 13 tisíc policajtov zo 122 krajín. Modrým prilbám asistovalo 5 tisíc medzinárodných civilistov, 12 tisíc miestnych a 2 tisíc dobrovoľníkov. Nie je to piknik. Slúžia v nestálych nebezpečných regiónoch v ťažkých podmienkach. Od roku 1948 ich bolo vyše 3 tisíc zabitých. V mnohých ohľadoch robia zásadnú robotu statočne a dobre. V roku 1988 mierové sily získali Nobelovu cenu mieru.

Temné príbehy

Avšak v 1990-tych rokoch sa začali objavovať obvinenia zo sexuálneho zneužívania – v rovnakom čase ako u Katolíckej cirkvi. Polícia a vojaci OSN v Kosove boli dokonca obvinení z prevádzkovania bordelov so ženami a dievčatami zobchodovanými z východnej Európy.

V neskorých 90-tych rokoch v Mozambiku, Kambodži, Východnom Timore a Libérii boli vojaci obvinení zo sexuálneho vykorisťovania detí, pornografie a sexuálnych útokov. Počas misie OSN v Kambodži v rokoch 1992/1993 sa tvrdilo, že počet prostitútok narástol zo 6 tisíc na 25 tisíc, vrátane väčšieho počtu detských prostitútok. Vysoko postavený úradník OSN v tom čase pokrčil plecami. „Chlapci budú chlapcami,“ povedal.

Zdieľať

Správa UNHCR a Save the Children-UK z roku 2001 priblížila hrozné príbehy zneužívania a prostitúcie mladých dievčat vojakmi mierových síl a agentúr OSN v Guinei, Libérii a Sierra Leone. „Pozícia moci, bohatstva a prestíže dáva mierovým silám možnosť robiť to, čo len chcú,“ tvrdila správa.

Horšie príbehy sa objavili v roku 2004 v Demokratickej republike Kongo. Médiá hlásili, že mnoho dievčat a žien v bojových zónach tejto krajiny obchodujú s Modrými prilbami formou sex za jedlo a iné nevyhnutnosti.

Medzitým späť v New Yorku

Vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan bol takýmto porušením politiky OSN nulovej tolerancie voči sexuálnemu zneužívaniu zdesený. Poveril vypracovať správu princa Zeid Ra’ad Zeid Al-Husseina, jordánskeho predstaviteľa OSN a bývalého príslušníka mierových síl. Zeidova správa bola ostrá. Zdokumentovala všadeprítomné zneužívanie a vykorisťovanie žien a dievčat, špeciálne formou sexu za peniaze, jedlo alebo prácu. Dievčatá po tom, čo boli znásilnené, dostávali dary, takže vojaci mohli tvrdiť, že to boli prostitútky. „Deti vojakov mierových síl“ boli ponechané bez rodín, ktoré by sa o nich postarali. Princ Zeid urobil rad dôkladných odporúčaní.

Ale o rok neskôr sa iba máločo uskutočnilo. New York Times hrozili, že „takmer rok po šokujúcom odhalení týchto zločinov v Kongu sa prijalo iba veľmi málo opatrení na ukončenie tejto kultúry beztrestnosti, vykorisťovania a sexuálneho šovinizmu, čo umožňuje, aby to pokračovalo ďalej“. Dokonca aj princ Zeid v tajnej správe pripustil, že „situácia zodpovedá nulovému plneniu nulovej tolerancie celej misie“.

O rok neskôr v roku 2006 úradník OSN lamentoval: „Uplatňujeme štandard morálky, ktorá je veľmi, veľmi vysoká, ale nemôžeme očakávať, že vojaci, keď odchádzajú do zahraničia, sa budú správať tak, ako si myslíme, že by mali.“ Onedlho potom Kofi Annan, ktorý sa chystal odísť do dôchodku, povedal: „Moje posolstvo nulovej tolerancie sa stále neprijalo tými, ktorí to musia vypočuť – od manažérov a veliteľov v poli po všetkých našich zamestnancov.“

Nepreniknuteľné štatistiky

Koľko je zneužívaní? Jednotka správania a disciplíny OSN má fajnový graf obsahujúci dokázané, neodôvodnené a nevyriešené obvinenia proti personálu OSN. Od roku 2007 došlo iba k 354 dokázaným prípadom sexuálneho vykorisťovania a zneužívania – medzi tisíckami vojakov riskujúcich svoje životy v zúfalo chudobných a násilných krajinách. Ale ako stále a stále hovoria úradníci OSN, aj jeden prípad je príliš.

Štatistiky sú však zhromažďované tak, že OSN vedie politiku nemenovania a nezahanbovania individuálnych krajín. Koniec koncov, potrebujú od nich, aby naďalej prispievali vojakmi.

"Počas misie OSN v Kambodži v rokoch 1992/93 sa tvrdilo, že počet prostitútok narástol zo 6 tisíc na 25 tisíc, vrátane väčšieho počtu detských prostitútok."

Zdieľať

Ale ani štatistiky, ktoré poskytujú, nevzbudzujú dôveru. Je verejne známe, že v roku 2007 misia OSN na Haiti vrátila do vlasti 111 vojakov Srí Lanky a troch dôstojníkov po obvineniach zo sexuálneho zneužívania. Fajnový graf to však, ako sa zdá, nezahŕňa.

Je veľmi náročné zistiť skutočné údaje, keďže v konfliktami zasiahnutých spoločnostiach je veľmi malá motivácia k nahlasovaniu zločinov. Správa Save the Children UK z roku 2008 hovorí: „Kľúčovým zistením našej práce v teréne bolo chronické nenahlasovanie zneužívania. Drvivá väčšina ľudí, s ktorými sme hovorili, by nenahlásila prípad ich zneužitia a ani nikdy nepočuli o iných v komunite, že by tak urobili.“

Po viac ako 20 rokoch, kedy sa zneužívania ukázali ako vážny problém, zostáva veľa práce. Správa napísaná pre americký Institute for Peace v roku 2013 Carlou Ferstmannovou, kanadskou právničkou, ponúka excelentný sumár neriešených problémov.

Základné správy expertov nariadili a prepracovali memorandá, ktoré poskytli OSN omnoho silnejšie právomoci dohľadu, ale roky po sérii komplexných stratégií odporúčaných v roku 2006 sa iba máločo zmenilo: zodpovednosť zostáva výnimkou z pravidla, stále sa zaznamenávajú nové zneužívania a obchod so sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním pokojne pokračuje. Nevyhnutným dôsledkom sebauspokojenia a neimplementovania stratégií je beztrestnosť príslušníkov mierových síl.

V júni minulého roku rezolúcia Bezpečnostnej rady žiadala, aby generálny tajomník „pokračoval a zvýšil úsilie implementovať politiku nulovej tolerancie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania zamestnancami OSN a vyzýva príslušné členské štáty, aby zabezpečili plnú zodpovednosť, vrátane trestného stíhania prípadov takéhoto správania zahŕňajúceho ich štátnych príslušníkov.“ Z toho vyplýva, že iba málo sa dosiahlo.

Žiadne trestné stíhanie

Najusvedčujúcejšie zo všetkého sú slová Ferstmannovej: „Je príznačné, že miera príslušných trestných stíhaní je zanedbateľná.“ Inými slovami, obetiam je účinne zamedzená náprava. Obvinenia sú stratené v právnej divočine. Nikto nehovorí o milión dolárových odškodných pre obete, nikto nehovorí o žiadnom odškodnom. Zdá sa, že dokonca ani nikto nezbiera ich mená.

"Obetiam vojakov OSN je účinne zamedzená náprava. Obvinenia sú stratené v právnej divočine a páchatelia zneužívaní takmer vždy uniknú trestu."

Zdieľať

A páchatelia zneužívaní takmer vždy uniknú trestu. Vláda na Haiti vydala všeobecnú výnimku všetkej trestnoprávnej a občianskoprávnej zodpovednosti za porušovanie ľudských práv páchaných príslušníkmi mierových síl OSN, vrátane 114 vojakov Srí Lanky. To je nespravodlivosť, ktorú iný výbor OSN ostro odsúdil.

Takéto dohody medzi OSN a krajinami poskytujúcimi vojakov sú však bežné. Národné armády majú špeciálnu zodpovednosť za zdisciplinovanie svojich vojakov. OSN môže repatriovať vojaka obvineného z trestného činu, ale je na armáde jeho vlastnej krajiny, aby ho vyšetrila, súdila a potrestala.

To sa stáva málokedy. Dôkazy sú ďaleko vo vojnou ničenej krajine a domovské zákony nemusia považovať daný skutok za trestný čin. Od krajín sa predpokladá, že budú OSN informovať o priebehu vyšetrovania. Avšak po väčšinu času je miera odpovedí nižšia ako 50 percent.

Ak sú vojaci obvinení, môžu vyviaznuť naľahko – Ferstmannová píše: „Mnoho vierohodných obvinení neviedlo k trestnému stíhaniu. Napríklad predbežné informácie zahŕňajúce 14 marockých vojakov slúžiacich v Pobreží slonoviny – vrátane evidencie DNA preukazujúcej, že niektorí splodili deti – vraj nevyústili do presvedčivých dôkazov a viedli marockú vládu, aby stiahla všetky obvinenia.“

Jeden zamestnanec OSN v roku 2005 potvrdil, že úradníci OSN obvinení zo sexuálneho zneužívania počas misií mierových síl skončili nie na čiernej listine, ale v inom zamestnaní OSN.

Takže tu to máte: kultúra beztrestnosti pre sexuálne zneužívanie, ignorované obete, slabé ak vôbec nejaké kompenzácie, páchatelia odvedení preč do inej jurisdikcie, aby unikli trestu, nepreniknuteľné štatistiky, obštrukční úradníci. Toto sa deje v OSN, tej istej organizácii, ktorá obvinila Katolícku cirkev z nečinnosti.

A na doplnenie dvojitého štandardu – viacerí členovia Výboru pre práva dieťaťa pochádzajú z krajín, ktorých vojaci boli obvinení zo znásilnenia a zneužívania detí. Vrátane Srí Lanky. Urobte si obrázok.

Michael Cook
Autor má doktorát z austrálskej literatúry a titul BA z Harvardskej univerzity. Je editorom austrálskeho magazínu MercatorNet. Venuje sa bioetike, prispieva do viacerých časopisov v Austrálii, USA a Británii.

Pôvodný text: The UN’s zero-compliance with zero tolerance of abuse. Publikované v rámci licencie Creative Commons, preložil L. Obšitník. Ilustračné foto: Mercatornet.com, cipamericas.org.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo