Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
14. február 2014

REAKCIA: K stanovisku Európskej komisie k téme prekladu gender equality

Reakcia na článok Miriam Toplanskej z Európskej komisie Stanovisko k prekladu pojmu gender equality. gender-equality-source2.jpg Je potešujúce, že Postoy.sk sa stáva mienkotvornou platformou, ktorú čítajú aj zamestnanci verejnej správy a na uverejnené články reagujú ...

REAKCIA: K stanovisku Európskej komisie k téme prekladu gender equality

Reakcia na článok Miriam Toplanskej z Európskej komisie Stanovisko k prekladu pojmu gender equality.

Je potešujúce, že Postoy.sk sa stáva mienkotvornou platformou, ktorú čítajú aj zamestnanci verejnej správy a na uverejnené články reagujú vo verejnom priestore. Stanovisko Európskej komisie je cenným prínosom do debaty a jeho vyžiadanie bolo jednoznačne pozitívnou iniciatívou.

Ako potvrdila Európska komisia, anglický termín „gender equality“ sa okrem prekladu rodová rovnosť prekladá v európskych predpisoch rôznymi, podľa Európskej komisie rovnocennými výrazmi, ako napríklad „rovnosť medzi ženami a mužmi“ alebo „rovnosť žien a mužov“.

Zdieľať

Diskusiu v tejto oblasti jasne vymedzuje aj definícia „gender equality“, ktorú Európska komisia poskytla vo svojom stanovisku: „the principle that males and females should have equal rights, freedoms, conditions and opportunities for realising their full potential and for contributing to and benefiting from economic, social, cultural and political development“, čo v stručnom preklade znamená, že muži aj ženy majú mať rovnaké práva, slobody, podmienky a príležitosti na realizáciu svojho potenciálu s cieľom prispievať k ekonomickému, sociálnemu, kultúrnemu a politickému rozvoju a využívať jeho benefity. Definícia Európske komisie nemá nič spoločné s definíciou, ktorá vyjadruje rod, ako „sociálne a kultúrne konštruovanú rolu, priradenú mužom a ženám. Je to súbor vlastností, činností a znakov, ako sa ako muži a ženy utvárame a prezentujeme. Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka atď. a je časom a kultúrami meniteľný“ (1), alebo s definíciou uvedenou v publikácii O. Pietruchovej „Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka, vlastných rozhodnutí atď.“ (2)

Tak, ako som napísala v predchádzajúcom článku, „gender equality“ v záväzných právnych normách EÚ slúži na pomenovanie sociálno-ekonomických vzťahov medzi ženami a mužmi a na zabezpečenie rovnakých podmienok a príležitostí v hospodárskych, sociálnych a rozhodovacích súvislostiach, presne v duchu definície, ktorú poskytla Európska komisia.

Zaujímavý je tiež pohľad do interaktívnej terminologickej databázy IATE, ktorú uvádza Európska komisia vo svojej odpovedi ako referenciu. Niektoré jazyky majú pri termíne „gender equality“ uvedený výlučne preklad „rovnost žen a mužů“ (čeština), alebo francúzština, ktorá používa len „égalité des sexes“ (rovnosť pohlaví) (3)  alebo „égalité entre les femmes et les hommes“ (rovnosť medzi mužmi a ženami). Inštitút rodovej rovnosti je vo francúzštine tiež oficiálne preložený ako Inštitút pre rovnosť medzi mužmi a ženami.

Inzercia

"Štátni zamestnanci na Slovensku by konečne mali prestať s teóriami o rode, ktorý sa mení, ako sa mu zachce, a napĺňať ducha európskej legislatívy, ktorá sa snaží o rovnosť príležitostí pre ženy a mužov."

Zdieľať

Ak sú vyššie uvedené pomenovania v slovenčine rovnocenné a sú adekvátnym vyjadrením pojmu „gender equality“, ako potvrdila vo svojej odpovedi aj Európska komisia, prečo neprijať konsenzuálny a vyhovujúci preklad „rovnosť žien a mužov“, tak, ako ho v konečnom dôsledku prekladajú aj niektoré iné jazyky? Tým viac, že sa pohybujeme v oblasti vytvárania politík, kde je potrebné používať čo najjasnejšie pomenovania a definície v rámci celospoločenskej dohody. Ak existujú tri termíny - z pohľadu Európskej komisie rovnocenné, z toho dva sú pre určité názorové spektrum občianskej spoločnosti prijateľnejšie, jasnejšie a vyhovujúcejšie ako termín „rodová rovnosť“, prečo neúčelne a daromne diskutovať namiesto prijatia konsenzuálneho riešenia, ktoré je, ešte raz podotýkam, úplne rovnocenné z hľadiska významu.

Navyše, štátni zamestnanci na Slovensku by konečne mali prestať s teóriami o rode, ktorý sa mení, ako sa mu zachce (napríklad s časom a s kultúrou), a napĺňať ducha európskej legislatívy, ktorá sa snaží o rovnosť príležitostí pre ženy a mužov. Tým viac, že štátnych zamestnancov, ktorí mrhajú čas dokazovaním, prečo nemôžu vyjsť občianskej spoločnosti v ústrety, platíme my, daňoví poplatníci z vlastného vrecka. Preto bez ohľadu na rod, hor sa do skutočnej roboty, pracovníci v službách slovenskej verejnosti!

Veronika Remišová
Autorka je spolupracovníčka Postoy.sk.

(1) Zdroj: http://www.gender.gov.sk/?page_id=523
(2) O. Pietruchová, Z. Magurová: Metodická štúdia sledovania legislatívnych úprav rodovej rovnosti vo vybraných krajinách EÚ a aplikácia v právnom poriadku SR.
(3) Na vyjadrenie rodu má francúzština pomenovanie „genre“. Francúzske slovo „sexe“, ktoré sa v tejto súvislosti používa, znamená pohlavie a nie rod.

Ilustračné foto: flickr.com

Odporúčame

REAKCIA: Stanovisko k prekladu pojmu gender equality

REAKCIA: Stanovisko k prekladu pojmu gender equality

Reakcia na článok V. Remišovej Terminológiu Európskej únie o gender equality nepoužívame správne z 15.1.2014, do redakcie ju s prosbou o zverejnenie zaslala Ing. O. Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, soc. vecí a rodiny SR. battl...

Stratený chlapec v cudzom mori sveta

Stratený chlapec v cudzom mori sveta

Pri filmoch o stratených chlapcoch plačem ako malé dieťa. empireofthesun2.jpg Neviem, či „stratení chlapci“ sú nejaká staroveká literárna téma. Máme Ježiša v chráme, ale ten sa v skutočnosti nestratil. William Blake má prekrásnu báseň o stratenom malom chlapcovi. A...