Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
06. február 2014

Anna Záborská: Odpor proti správam Estrela a Lunacek bol výkrikom srdca Európanov

O prijatí správy Lunacek, jej porovnaní so správou Estrela či o odpore desaťtisícov ľudí voči nim sme sa rozprávali s Annou Záborskou, poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH. img_0588-2.jpg Aké dôsledky má prijatie správy Lunacek? Musíme rozlišovať medzi formou a...

Anna Záborská: Odpor proti správam Estrela a Lunacek bol výkrikom srdca Európanov

O prijatí správy Lunacek, jej porovnaní so správou Estrela či o odpore desaťtisícov ľudí voči nim sme sa rozprávali s Annou Záborskou, poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH.

Aké dôsledky má prijatie správy Lunacek?

Musíme rozlišovať medzi formou a obsahom. Čo sa týka formy, „Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (2013/2183(INI))“ („Sprava Lunacek“), je uznesenie, ktoré Európsky parlament vydáva zo svojej vlastnej iniciatívy. Podľa Zmluvy toto uznesenie nemá žiadnu hodnotu či právne obmedzenia. Nikto nemôže byť nútený vykonať obsah uznesenia len kvôli tomu, že pochádza z Európskeho parlamentu. Je to síce nepochopiteľné, ale je to pravda: Európsky parlament produkuje iniciatívne uznesenia, ktoré zatriedi, ale nemajú pokračovanie.

"Cestovná mapa LGBT vyjadruje vôľu Európskeho parlamentu urobiť zo sexuality verejnú záležitosť a integrovať homosexualitu do všetkých oblastí verejnej politiky."

Zdieľať

Avšak na politickej úrovni každá rezolúcia európskej inštitúcie odráža jej politický postoj v danej oblasti. Preto skupiny aktivistov LGBT bez zábran používajú takéto uznesenia, aby vykonávali symbolický tlak na vlády jednotlivých národných štátov, na európske a medzinárodne inštitúcie. Čo sa týka obsahu, „Cestovná mapa LGBT“ vyjadruje vôľu Európskeho parlamentu urobiť zo sexuality verejnú záležitosť a integrovať homosexualitu do všetkých oblastí verejnej politiky. To, čo bolo až do teraz „rovnosť príležitostí medzi ženami a mužmi“, je teraz doplnené o zásadu rovnakých príležitostí medzi heterosexuálnymi občanmi a občanmi prejavujúcimi rôzne formy homosexuality. Cestovná mapa mieri k efektívnej implementácii rozmeru homosexuality do verejného rozhodovania na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach verejnej politiky vrátane vzdelávania.

Každá krajina EÚ má prijatú legislatívu proti diskriminácii či násilí voči všetkým osobám z rôznych dôvodov, pre ich náboženstvo, rasu aj sexuálnu orientáciu. Je táto legislatíva nevyhovujúca?

Počas môjho prvého funkčného obdobia v Európskom parlamente (2004-2009) som predsedala Výboru pre práva žien (FEMM). Stále ma tlačili k tomu, aby som požadovala nové európske smernice. Odpovedala som: dokážte mi najprv, že existujúce nástroje boli plne implementované a že sú aplikované správne a že už nevytvárajú žiadny vplyv. Nikdy mi taký dôkaz nepredložili. Preto som trvala na tom, že treba najprv uviesť do praxe existujúce právne predpisy EÚ pred vytváraním nových právnych predpisov. Stále viac nie je vždy dobré pre naše zdravie ... Európska legislatíva v oblasti nediskriminácie je dokonale postačujúca a poskytuje rovnováhu medzi právom na rovnaké príležitosti a inými základnými právami. Cestovnou mapou LGBT Parlament porušil túto doktrínu a teraz podporuje privilégia pre malú skupinu občanov kvôli ich individuálnemu spôsobu sexuálneho života.

Ako vnímate veľké občianske kampane, ktoré sa spustili pri správe Estrela a teraz pri Lunacek?

"Najväčšie víťazstvo v kontexte správ Lunacek a Estrela bola mobilizácia občanov na Slovensku a všade v Európe. Sme svedkami výbuchu svedomia, ozajstného 'výkriku srdca' Európanov."

Zdieľať

Najväčšie víťazstvo v kontexte správ Lunacek a Estrela bola mobilizácia občanov na Slovensku a všade v Európe. Sme svedkami výbuchu svedomia, ozajstného „výkriku srdca“ Európanov. Od septembra minulého roka, postupne ako procedúra týchto dvoch správ napredovala, som v Bruseli a Štrasburgu urobila všetko pre to, aby slovenské a európske organizácie mali správne a potrebné informácie pre ich aktivity. Sme obklopení ľuďmi a spoľahlivými združeniami, ktoré sú schopné animovať občiansky tlak.

Je to aj výsledok mojej takmer desaťročnej práce, pri ktorej človek musí byť ostražitým diplomatom a skúseným šéfom orchestra. Pred viacerými rokmi, v dobe prípravy návrhu Ústavnej zmluvy pre Európu, v čase neúspechu doplniť do jej preambuly zmienku o kresťanskom dedičstve, hlavne kresťania postupne stíchli a cítili sa zahnaní do kúta. Tak som sa rozhodla prelomiť túto špirálu mlčania. My kresťania nie sme predsa občanmi druhej triedy len preto, že nesúhlasíme s deformáciou hodnôt európskymi politickými procedúrami. Sme občania ako všetci ostatní, máme právo vyjadrovať svoje názory a máme povinnosť žiadať od nami zvolených politikov, aby reprezentovali naše hodnoty.

Cítili ste podobný záujem ľudí aj predtým?

Takýto veľký záujem doteraz nebol. Je to nový jav, ale neprekvapuje ma. Na Slovensku aj inde v Európe vidím zmenu vnímania politiky. Rodiny si uvedomujú niekedy až fatálne dôsledky politík, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Politika sa rodinám snaží zasahovať do súkromnej sféry, chce im nanútiť, ako majú vychovávať svoje deti podľa rodovej teórie, kedy ich majú dať do predškolských zariadení. Mladým manželom vysvetľuje, aké je dôležité mať deti, ale nevytvára podmienky pre dôstojný rodinný život. Rodiny s viacerými deťmi, aj keď rodičia pracujú, sú odsúdené žiť v chudobe. Politika zosúladenia rodinného a pracovného života má snahu vychovávať občanov - zamestnancov a prispôsobiť rodinný život prosperovaniu hospodárstva. Ľudia si všímajú toto obmedzovanie slobody a majú toho už po krk. Začínajú si klásť otázky ohľadom svojich volených zástupcov v politike. Nemám žiaden problém ukázať im svoj kalendár a predstaviť moje desaťročné aktivity v EP v prospech rodiny.

Čo ďalšie ešte vplýva na rast takýchto kritických aktivít?

Okrem mojej odpovede na predošlú otázku môžeme identifikovať ešte niekoľko ďalších faktorov. S veľkým úspechom sme na Slovensku a v Európskej únii zorganizovali európsku občiansku iniciatívu „Jeden z nás“. Táto Iniciatíva o dodržiavaní komunitárneho práva, ktorá vyžaduje rešpekt k ľudskému embryu, viedla k uvedomeniu si, že spoločný postup je možný.

Zdieľať

V Košiciach sme zhromaždili 80.000 ľudí na Pochode za život. Musím zdôrazniť vynikajúcu angažovanosť našich biskupov, ktorí si vzali k srdcu úlohu formovania svedomia kresťanov aj takýmto spôsobom. Aktivity organizátorov Pochodu, mimovládnych organizácii a množstva dobrovoľníkov boli obdivuhodné. Aj naďalej v rámci Fóra života a Slovenskej spoločnosti pre rodinu organizujeme verejné stretnutia. V súčasnej dobe pripravujeme záver cyklu regionálnych konferencii pre strednú a východnú Európu pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roka rodiny. Rovnako na európskej úrovni úzko spolupracujem s Federáciou katolíckych rodinných združení v Európe, ktorá združuje 18 organizácii z rôznych členských štátov. To je už desať rokov vynikajúci nástroj, ktorý v Bruseli reprezentuje katolícke rodiny.

Teraz do celého obrazu vstupuje aj situácia vo Francúzsku so svojim zákonom „Manželstvo pre všetkých“ a zavádzaním povinnej výučby rodovej ideológie v základných školách. V južnom Nemecku, v Bádensku - Württembersku, červeno - zelená koalícia vyhnala do ulíc tisíce rodín na protest proti zavedeniu cestovnej mapy LGBT do vzdelávacích programov. V Španielsku a Nórsku vlády revidujú zákony o potrate, pretože vidia, že ovocie týchto zákonov je zlé. V Belgicku sa ľudia postavili proti zavedeniu národnej legislatívy, ktorá zavádza eutanáziu detí a mladistvých. V liberálnom Nórsku po 40 rokoch od zavedenia rodovej politiky zrušili jej štátne financovanie, lebo zistili, že teória rodovej rovnosti nepriniesla žiadne pozitívne vedecké výsledky. Obdobný prípad možno popísať z Nemecka. Vnímam veľmi povzbudzujúci vývoj v rôznych štátoch Európy. Ľudia sú pripravení konať, keď treba chrániť skutočné všeľudské a kresťanské hodnoty Európy.

"Vždy, keď som dostávala maily od enviromentalistov, lobistov z automobilového priemyslu či ochrancov zvierat, priala som si dožiť sa mailov od zástancov rodiny. Všetkým hovorím 'bravo' za ich oddanosť a nadšenie."

Zdieľať

Koľko emailov vám spolu prišlo? Ozývali sa vám ľudia okrem kampaní aj osobne?

Moji dvaja asistenti ich v istom momente prestali počítať. Bolo ich tak veľa! V dňoch pred hlasovaním o správe Lunacek prichádzali dva až tri maily za minútu. Dostala som výzvy zo Slovenska, ale aj z Nemecka, Rakúska, Írska či Francúzska. Navyše som zistila, že viacerí mne neposielali, lebo si boli istí, ako budem hlasovať. Bolo to úžasné a som z toho potešená. Vždy, keď som pred hlasovaním dostávala maily od enviromentalistov, lobistov z automobilového priemyslu či ochrancov zvierat, priala som si dožiť sa mailov od zástancov rodiny. Všetkým tým, ktorí sa angažovali, hovorím „bravo“ za ich oddanosť a nadšenie. Často mi o tom hovorili aj osobne pri stretnutiach na ulici či v obchode. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa pridali, je to pre mňa veľkým povzbudením. Tí, ktorí poslali mail, dostanú odpoveď. Pri správe Estrela som odpísala, dúfam, že všetkým, ale teraz si dovolím požiadať o trpezlivosť, lebo je toho jednoducho príliš veľa.

Britský europoslanec Ashley Fox, keď mu prišlo 50 tisíc mailov za 5 dní, na svojom twitteri napísal, že ich považuje za rušivé a za spamy... Ako sa takéto kampane vnímajú v europarlamente?

Bolo by sa možno treba rozhodnúť, či Európska únia chce, aby sa občania zaujímali o dianie v nej alebo nie. Nemôžeme sa stále sťažovať, že ľudia nemajú záujem o európske záležitosti a potom, keď vyjadria svoje názory na uznesenie, ktoré sa ich priamo týka, ich kritizovať. Ak sa Ashley Fox domnieva, že podnety jeho voličov sú spamy, je to jeho názor. V každom prípade takéto maily pre mňa spamami nie sú. Na druhej strane musím pripomenúť, že vďaka Ashleymu Foxovi a jeho tvrdošijnému postoju sa správa Estrela 22. októbra minulého roka vrátila späť do výboru FEMM.

Nevyskytujú sa v takýchto kampaniach aj dezinformácie a účelové preháňania, čo môže byť kontraproduktívne?

Samozrejme nie je to vylúčené. Niekedy je to viac, inokedy menej. Ako v každej "reklame". Často sú negatívne účinky zakrývané krásnymi slovami, ktoré znejú veľmi sladko. Ale to sa môže stať na oboch stranách.

Keď sa odmietla správa Estrela, vyjadrili ste sa, že to bol akoby malý zázrak, lebo takéto veci obyčajne prechádzajú. Vedeli by ste spomenúť, ktoré takéto už prešli a boli podobne významné?

Inzercia

Stále som presvedčená, že pomohla aj vyššia moc. Zloženie EP je totiž v otázke potratov a sexuálnej výchovy väčšinovo pozitívne naklonené. Pani Estrela bola vo volebnom období 2004-2009 moja prvá podpredsedníčka (vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť - FEMM) a počas celého obdobia sa snažila spoločne so svojimi kolegyňami zo socialistickej politickej skupiny, aby EP takúto správu prijal. Podarilo sa mi v tom čase dosiahnuť, aby sme sa zamerali skôr na témy, ktoré nás, poslankyne, nerozdeľujú a ktoré trápia väčšinu žien a matiek v EÚ i vo svete. Podarilo sa a za to volebné obdobie výbor FEMM prijal najviac správ v celej svojej histórii.

"Správa Estrela zaváňala až legitimizovaním pedofílie. To bolo aj pre niektorých mojich liberálnych kolegov už priveľa."

Zdieľať

Otázka sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv je v EP ako mantra. Donekonečna sa opakuje. Pravdepodobne preto, že v istých definíciách toto spojenie obsahuje právo na potrat a služby s ním spojené, ako aj distribúciu antikoncepcie. Aby na to mohli byť uvoľnené finančné prostriedky, hlavne pre rozvojové krajiny, musí to byť aspoň spomenuté pokiaľ možno takmer v každej správe EP. Ešte aj v tej o ženách a klimatických zmenách. "Rast populácie vraj spôsobuje otepľovanie ovzdušia a preto ju treba zabrzdiť"!

Najdôležitejšie správy, ktoré boli EP schválené a kde sa otvorene žiada právo na potrat, sú výročné správy o dodržiavaní ľudských práv v EÚ a vo svete. V tých sa za posledné roky otvorene hovorí o práve na dostupný a bezpečný potrat ako o ľudskom práve a žiada sa jednotná legislatíva v celej Únii. Kolegom nevadí, že ochrana života je výsostnou právomocou členských štátov.

Viete o niektorých ďalších, ktoré sa na rokovanie europarlamentu chystajú?

Predpokladám, že do konca volebného obdobia žiadna. Ukončili sa dve hlavné bitky. Zápas o presadenie potratu a sexuálnej výchovy a zápas o to, aby sa homosexualita stala súčasťou všetkých verejných politik. Vyhrali sme ochranu života a právo rodičov na výchovu a vzdelávanie svojich detí. Možno to chvíľu potrvá a vyhráme aj zápas, aby niektoré formy homosexuálneho správania neboli vyhlasované za spoločenskú normu.

Prečo Estrela neprešla a Lunacek áno?

Správa Estrela bola zameraná na potrat. Požadovala bezpodmienečné právo na prístup k potratom v členských štátoch Európskej únie. A to je proti Zmluve. Žiadala tiež, aby bol potrat jeden z nástrojov v rozvojovej politike. To je proti medzinárodným dohovorom. Správa Estrela žiadala sériu opatrení, ktoré sprevádzajú zmenu mentality vo vzťahu k ochrane života, kde patrí aj povinná sexuálna interaktívna výchova bez tabu od základnej školy. Zaváňalo to až legitimizovaním pedofílie. To bolo aj pre niektorých mojich liberálnych kolegov už priveľa.

"Spolu s chorvátskym kolegom Stierom sme boli jediní poslanci EĽS, ktorí vystúpili v pléne ako oponenti k správe Lunacek. Vyhrala vysoko aj pre slabosť niektorých členov pravého stredu."

Zdieľať

Správa Lunacek je úplne iná. Zmluva o Únii poskytuje právny základ pre boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie. Nikto nevie čo znamená „diskriminácia na základe sexuálnej orientácie“, ale je to súčasťou Zmluvy. Na tomto právnom základe Európska komisia financuje skupiny aktivistov LGBT, aby tak aplikovala zásadu nediskriminácie. Pani Lunacek sa preto mohla oprieť o právny základ v Zmluve a o lobistov, ktorí v tejto oblasti pracujú. Okrem toho, niektoré kampane aktivistov LGBT sú celkom násilné, čo som osobne zažila. Poslanci nemajú chuť sa im vystaviť. O to menej teraz pred voľbami do EP. Nikto nechce byť označený, že je homofób. Spolu s chorvátskym kolegom Stierom sme boli jediní kresťanskí demokrati, ktorí vystúpili v pléne ako oponenti k správe pani Lunacek. Žiadny iný poslanec EĽS (Eúrópska ľudová strana) tak neurobil. Pani Lunacek vyhrala vysoko aj pre slabosť niektorých členov pravého stredu.

Namiesto správy Estrela bol schválený alternatívny návrh o tom, že v kultúrno-etických veciach majú jednotlivé štáty nezávislosť. Bude sa tento princíp dodržiavať? Nebol porušený už aj správou Lunacek?

Alternatívny návrh rezolúcie na neodvolával explicitne na zvrchovanosť v kultúrno – etických otázkach. Citoval Zmluvu, ktorá prenecháva rozhodovanie na členských štátoch v poskytovaní a organizácii zdravotnej starostlivosti a vo vzdelávaní. Myslím si, že keby nebola dôsledne citovaná Zmluva, tak alternatívna rezolúcia nebude odhlasovaná. Keby sme správu Lunaček rozobrali na drobné, určite by sme tam našli body, ktoré odporujú Zmluve a zasahujú do právomoci členských štátov. Tým však, že celá správa bola postavená na diskriminácii, bolo jednoduchšie ju schváliť.

Ale aj na subsidiaritu v sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach Európsky parlament veľmi rýchlo zabudol. Hneď na druhý deň po správe Estrela bol tento pojem schválený v troch správach.

Správa Lunacek sa opiera o prieskum FRA (Agentúry EÚ pre základné práva) hovoriaci, že 47% LGBT osôb sa v Európe cíti byť diskriminovaní a 26% bolo fyzicky napadnutých kvôli sex. orientácii. Viaceré organizácie však tento prieskum spochybnili pre jeho nevedeckosť a nereprezentatívnosť a kritizovali, že sa na to vynaložilo 300 tisíc eur z peňazí daňových poplatníkov. Ako je možné, že na takéto projekty idú také veľké financie?

"Všetky agentúry Európskej únie by mali byť preverené. Ich moc verejnej manipulácie je príliš významná."

Zdieľať

Všetky agentúry Európskej únie by mali byť preverené. Ich moc verejnej manipulácie je príliš významná. Aj keď sa robí každoročne ich audit, ktorý je schvaľovaný parlamentom, nevidím to ako dostatočné. FRA nie je súdny dvor, ale chová sa tak, ako by jej každá vláda bola zodpovedná. To je neprijateľné, ale Komisia nič proti tomu nerobí.

Samozrejme, FRA nerobí nič iné, než politicky kontroluje rôzne základné práva. Okruhy si vyberá sama a podozrenie z manipulácie je oprávnené. Napríklad otázky týkajúce sa homosexuality sú riešené omnoho častejšie, ako iné porušovanie ľudských práv, napr. diskriminácia voči kresťanom. Tam FRA mlčí. Táto štúdia bola financovaná z peňazí daňových poplatníkov a manipulovaná aktivistami LGBT. Svojho času som v tejto veci adresovala Komisii písomnú otázku. Zdvorilo mi odpovedali, že Komisia berie zodpovednosť za činnosti FRA. Principiálnym problémom u tejto agentúry je neustále rozširovanie ľudských práv a na všetko používaný termín diskriminácia. Chýbajú hlavne základné definície pojmov.

Vidíte ešte nádej, že by sa tento ľavicový kultúrny tlak dal zastaviť?

Áno! V sobotu 24. mája v deň volieb do Európskeho parlamentu sa dá aspoň výrazne spomaliť. Tieto voľby budú príležitosťou povedať, že voľba hodnôt je v Európe dôležitá. Naše kresťanské posolstvo je posolstvo vo svojej podstate radostné a pozitívne. Pravda je s nami. Boha ani nechránime, ani nepodporujeme. Boha žijeme a to platí ako pre politikov, tak aj pre voličov. Ak budeme žiť podľa evanjelia od kuchýň v našich domovoch až po plenárnu sálu EP v Štrasburgu, každý na svojom mieste, manipulácia nevyhrá. Naším dôsledným konaním môžeme my, kresťania, prekonať kultúrny tlak liberálnej ľavice. Prichádza nová generácia mladých ľudí formovaná aj Jánom Pavlom II. a Benediktom XVI. Títo mladí ľudia majú často skúsenosť z kolégií, krúžkov a spoločenstiev, ktoré sú založené na kresťanských hodnotách. Za seba môžem prisľúbiť, že ak Boh dá a v sobotu 24. mája budem znova zvolená do Európskeho parlamentu, chcem pokračovať vo svojom úsilí presadzovať a chrániť spoločné dobro.

Na čom teraz v parlamente konkrétne pracujete?

Pomaly sa blíži koniec volebného obdobia a je to vidieť aj na prebiehajúcich správach. Sú to väčšinou rozpracované dokumenty, na schválenie ktorých máme ešte tri plenárne zasadnutia. Práve bola prijatá rezolúcia o rozvojovej politike v súvislosti s podvyživenými deťmi, kde som spravodajcom za moju politickú skupinu. Dôsledky nedostatočnej výživy u deti počas prvých tisíc dni ich života spôsobujú nezvratné a neliečiteľné následky, ktoré ovplyvnia cely ich ďalší život. Ďalším dokumentom, pri ktorom zastupujem EĽS, je sprava o Sexuálnom vykorisťovaní a prostitúcii. Veľmi zaujímavá téma s ťažkými rokovaniami. Za ostatných 10 rokov je to štvrtá správa na tuto tému, ktorá má problém nájsť väčšinu v EP. Tie tri predtým ju nenašli. Problémy so schválením má paradoxne práve pravica.

"V hlave mi vŕta myšlienka vypracovať Cestovnú mapu boja proti kristofóbii a diskriminácii na základe viery a príslušnosti k náboženstvu."

Zdieľať

Chcem spomenúť ešte jednu dôležitú správu, ktorá určite presiahne aj do nastávajúceho volebného obdobia. Pripravujem Cestovnú mapu o Family mainstreamingu, aby boli európske inštitúcie povinné zobrať do úvahy v rozhodovacom procese rodinný rozmer. Niekde v hlave mi vŕta aj myšlienka vypracovať Cestovnú mapu boja proti kristofóbii a diskriminácii na základe viery a príslušnosti k náboženstvu.

Viaceré seriózne zdroje hovoria, že za posledné roky je vo svete kvôli svojej viere na smrť umučených každoročne vyše stotisíc kresťanov, hlavne v Afrike a južnej Ázii. Európska únia však miesto toho, aby ich bránila, rieši problémy LGBT agendy. Čo to o Európe hovorí?

Rozhodne je kresťanstvo najprenasledovanejším náboženstvom. Hovoria o tom mnohé štatistiky. Venujem sa tejto téme tiež od začiatku môjho prvého mandátu v EP. Som spoluautorkou mnohých rezolúcii a mohla by som hovoriť o tom, že ich presadenie a prijatie nebolo vždy ľahké. Nepodarilo sa mi presvedčiť kolegov, aby sme sa angažovali za prepustenie arcibiskupa Rahha z Mosulu v Iraku, ktorý bol unesený spolu so svojim šoférom a dvoma pomocníkmi. Súhlas som dosiahla po troch dňoch a rezolúcia bola prijatá v čase, keď už bol niekoľko hodín zavraždený. K významnejšiemu obratu v EP došlo po skutočne krvavých incidentoch proti kresťanom v Alexandrii a Bagdade pred troma rokmi. Odsúdiť treba každé násilie, v tomto prípade proti kresťanom rovnako ako proti homosexuálom. Proti kresťanom to medzi mojimi kolegami ide akosi ťažšie. Cestovná mapa, ktorú som spomínala vyššie, by mohla pomôcť.

Lukáš Obšitník

Ilustračné foto: archív A. Záborskej

Odporúčame