Správa Lunacek bola v europarlamente schválená

Správu Lunacek dnes Európsky parlament schválil, za hlasovalo 394 poslancov, 176 bolo proti a 72 sa zdržalo.

Slovenskí poslanci pri správe hlasovali:
ZA: Monika Flašíková-Beňová, Vladimír Maňka, Katarína Neveďalová (SMER-SD) a Edit Bauer (SMK)
PROTI: Anna Záborská, Miroslav Mikolášik (KDH), Peter Šťastný (SDKÚ-DS), Alajos Mészáros (SMK) a Jaroslav Paška (SNS)
ZDRŽAL SA: Eduard Kukan (SDKÚ-DS)
NEHLASOVALI: Boris Zala, Monika Smolková (SMER-SD) a Sergej Kozlík (HZDS)

Medzi ciele správy Lunacek patrí presadzovanie „základných práv osôb LGBTI“ v oblasti zamestnania, vzdelávania, zdravia, verbálnych prejavov, občianstva, rodiny a ďalších. Jednotlivé body hovoria napr. o potrebe uznania existujúcich registrovaných partnerstiev a manželstiev homosexuálov a ďalších príslušných predpisov aj v krajinách, ktoré takéto inštitúty vo svojom práve nemajú uzákonené. Správa vyzýva na úpravu programov zameraných na mládež a vzdelávanie, úpravu nariadení ohľadom slobody prejavu a pod. 

Zdieľať

Oficiálna tlačová správa z hlasovania uverejnená na webstránke europarlamentu cituje z výskumu FRA (Agentúry Európskej únie pre základné práva), že 47% LGBT osôb sa v Európe cíti byť diskriminovanými alebo utláčanými a 26% sa vyjadrilo, že bolo fyzicky napadnutými v priebehu posledných 5 rokov. Výsledky tohto prieskumu však spochybnilo viacero organizácií kvôli nevedeckému spôsobu zbierania dát, anonymnej online podobe, kde je nemožné zabrániť viacnásobným odpovediam jedného respondenta, taktiež aj kvôli nesprávne zvoleným kritériám na určenie prejavov homofóbie. Michael Prüller, bývalý zástupca šéfredaktora novín Die Presse, tento prieskum takisto odmietol pre jeho nevedeckosť a skritizoval, že európskych daňových poplatníkov stál 300 tisíc eur.

Schválenie správy Lunacek privítala strana SaS. Poslanec NR SR Martin Poliačik povedal: „Situácia LGBTI komunity na Slovensku je dlhodobo neuspokojivá a nie je vôľa ju riešiť. Oceňujem každý signál, ktorý smeruje k jej zlepšeniu.“

Predseda KDH Ján Figeľ v pondelok vyzval všetkých slovenských europoslancov, aby správu nepodporili, pretože jej „cieľom v skutočnosti nie je rovnosť občanov, ale osobitné práva, nadštandardná ochrana a privilégiá pre ľudí s LGBT orientáciou. Presadenie takejto politickej línie by malo vážny dopad na oblasti zamestnávania, výchovy a vzdelávania a na ďalšie aktivity, projekty a legislatívu EÚ.“ Súčasne zdôraznil, že KDH je proti diskriminácii, ponižovaniu a neľudskému zaobchádzaniu kohokoľvek, vrátane osôb s inou sexuálnou orientáciou.

Fórum života v reakcii na schválenie správy Lunacek napísalo: „Prijatím rezolúcie sa inštitúcie EÚ a členských štátov zaväzujú k ‚homosexuálnemu mainstreamingu‘ všetkých verejných strategických oblastí, vrátane národných kompetencií ako verejné zdravie a vzdelávanie, zamestnanie, či vonkajšie vzťahy. Pojmy ‚homofóbia‘ a ‚rodová identita‘ nie sú definované v žiadnom medzinárodne záväznom dokumente v oblasti ľudských práv a ani nie sú súčasťou práva EÚ. Hrozí tu tak riziko svojvoľnej interpretácie resp. dezinterpretácie, čo môže viesť k ideologickému aktivizmu namierenému proti rodine a manželstvu.“ Fórum života tiež vyzvalo občanov, aby v najbližších voľbách volili kandidátov vyznávajúcich hodnoty manželstva a rodiny.

Lukáš Obšitník

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo