Správa Lunacek stojí na pochybnom výskume

Európsky parlament bude v utorok rokovať o tzv. Správe Lunacek.

Správa je pomenovaná podľa svojej predkladateľky – Ulrike Lunacek, europoslankyne za rakúsku stranu Zelení – Zelená alternatíva. Slovenský preklad správy je dostupný tu, jej cieľom je „boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity“.

Správa Lunacek podobne ako ani Estrela nemá priamy legislatívny charakter, ale jej schválenie by bolo využívané ako argument na prijatie nadväzujúcich zákonných krokov.

Hlasovanie o nej je naplánované na utorok 4. februára. Medzi jej základné ciele patrí presadzovanie „základných práv osôb LGBTI“ v oblasti zamestnania, vzdelávania, zdravia, verbálnych prejavov, občianstva, rodiny a pod. Jednotlivé body hovoria napr. o potrebe uznania existujúcich registrovaných partnerstiev a manželstiev homosexuálov a ďalších príslušných predpisov aj v krajinách, ktoré to neuznali, napr. pri presťahovaní sa partnerov do takýchto krajín. Vyzýva na úpravu programov zameraných na mládež a vzdelávanie, úpravu nariadení ohľadom slobody prejavu a pod. 

V úvodných ustanoveniach sa správa opiera o výskum Agentúry Európskej únie pre ľudské práva (FRA) z roku 2013, podľa ktorého „v celej EÚ v roku predchádzajúcom prieskumu sa každý druhý respondent LGBT cítil diskriminovaný alebo obťažovaný na základe sexuálnej orientácie, každý tretí bol diskriminovaný pri prístupe k tovaru alebo službám, každý štvrtý bol fyzicky napadnutý a každý piaty bol diskriminovaný v zamestnaní alebo povolaní“.

"Takýto vágny prístup k zberu údajov nemožno použiť ako základ pre rezolúcie EÚ. Rezolúcia môže znamenať, že ľudia budú kriminalizovaní iba pre vyjadrenie názoru, že homosexualita je neprirodzená."

Zdieľať

V popise agentúra tvrdí, že išlo o online prieskum zo zberom údajov z 27 štátov EÚ a Chorvátska, do ktorého sa malo prihlásiť vyše 93 tisíc LGBT osôb. Výskum však už bol predmetom viacerých kritík. Mimovládna organizácia European Dignity Watch ho spochybnila pre niekoľko dôvodov: nevedecký spôsob výberu respondentov (je ťažko určiť, na základe čoho sa stanovila reprezentatívna vzorka všetkých LGBT osôb, keďže je pravdepodobné, že sa prihlásili primárne takí, ktorí mohli byť diskriminovaní, ostatní menej, prípadne samotní aktivisti), anonymnosť (nemožnosť regulovať viacnásobnosť internetových odpovedí od jedného človeka), neoveriteľnosť faktov v odpovediach či sugestívnosť otázok v dotazníku. EDW naopak dodáva, že údaje o diskriminácii alebo zločinoch z dôvodu sexuálnej orientácie získané z oficiálnych zdrojov (napr. polície alebo súdov) sú pomerne zriedkavé a viaceré podania aj bývajú úradne odmietnuté ako neodôvodnené. A naproti tomu EDW dáva do kontrastu prácu Observatória pre netoleranciu a diskrimináciu proti kresťanom v Európe, ktoré za rok 2011 riadne vydokumentovalo vyše 600 konkrétnych prípadov diskrimináce alebo násilia proti kresťanom. 

Podobne aj organizácia Core Issues Trust kritizuje, že v dotyčnej štúdii FRA nie je popísaný jasný spôsob, ako sa získavali odpovede. Taktiež uvádza, že na 17. strane štúdie je ako jeden zo zaznamenaných príkladov diskriminácie na pracovisku zdôraznená aj takáto výpoveď lesbičky z Talianska: „Kolega mi hovoril, že ma rešpektuje, ale že si myslí, že nie som normálna... Niekoľkými slovami, moja orientácia je podľa jeho názoru proti prírode.“ Do prieskumu sa teda nezarátavali iba formy reálneho postihu, ale aj jednoduché vyslovenia kritického názoru. CIT k tomu dodáva: „Ak je homofóbia definovaná takto široko, je pravdepodobné, že prieskum bude odrážať nadsadené výsledky. Takýto vágny prístup k zberu údajov nemožno použiť ako základ pre rezolúcie EÚ. Rezolúcia tak, ako bola podaná, môže znamenať, že ľudia budú kriminalizovaní iba pre vyjadrenie svojho úprimného názoru, že homosexualita je neprirodzená.“

Proti prijatiu Správy Lunacek beží online petícia, podpísalo ju už vyše 170 tisíc ľudí. Kontaktovať je možné aj priamo slovenských europoslancov zaslaním emailovej správy, ich adresy sú tu.

Lukáš Obšitník

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo