V Paríži znelo: Viva Espaňa!

Včera sa v Paríži konal deviaty ročník Pochodu za život (Marche pour la Vie), ktorého sa zúčastnilo okolo 40 tisíc ľudí.

Viditeľným znakom manifestácie boli zástavy a národné farby Španielska, ktorými ľudia vyjadrili svoju podporu vývoju okolo potratového zákona v tejto susedskej krajine. (Súčasná pravicová vláda v Španielsku plánuje zrušiť radikálny potratový zákon a umožniť potraty len za obmedzených podmienok ako v prípadoch znásilnenia či ohrozenia života ženy.) Aj keď počet účastníkov ďaleko zaostal za účasťou na minuloročných pro-rodinných manifestáciách, predsa len sa potvrdil narastajúci trend oproti minulým ročníkom (v 2013 sa pochod nekonal samostatne, ale pripojil sa k januárovej manifestácii za rodinu). Tohtoročný pochod mal však svoje veľmi konkrétne dôvody.

Francúzsko chce trestať aj informovanie o dôsledkoch potratu

"Odvolávka na stav núdze bola aspoň symbolickou prekážkou na prijímanie eugenických noriem. Nové znenie zákona stavia potrat na úroveň technického zákroku, a vytvára právo na potrat, ktoré doteraz neexistovalo."

Zdieľať

V prvom rade je to pripravovaná novela zákona o potratoch, ktorá má z tohto hrozného zákroku urobiť „lekársky úkon ako každý iný“. Pôvodný text zákona prijatého v roku 1975 toleroval potrat a vymedzoval jeho realizáciu pre „ženy nachádzajúce sa v stave núdze“. Tieto slová sa majú novelou zákona nahradiť spojením „ženy, ktoré nechcú pokračovať v tehotenstve“. Aj keď pôvodné slovné spojenie sa už dávno dostalo do rozporu s realitou (stav núdze už dávno nie je jediným dôvodom na potrat), predsa len jeho prítomnosť v texte zákona garantovala, že sa potrat nevnímal ako niečo banálne, ale skôr výnimočné. Odvolávka na stav núdze bola aspoň symbolickou prekážkou na prijímanie eugenických noriem, ako je napríklad potrat na základe pohlavia plodu. Nové znenie stavia potrat na úroveň technického zákroku, a vytvára právo na potrat, ktoré doteraz neexistovalo.

Čo je možno ešte horšie v spomínanej novele, je rozšírenie definície skutkovej podstaty trestného činu marenia potratu aj na podávanie informácie o jeho dôsledkoch. Touto zmenou budú priamo atakované všetky pro-life združenia, asociácie a organizácie, ktoré pomáhajú tehotným ženám v núdzi a poskytujú kompletné informácie o dôsledkoch potratu, či už vo svojich priestoroch, telefonicky alebo prostredníctvom internetu. Povedať úplnú pravdu o tom, čo je potrat, aký má dopad na zdravie a psychiku, alebo len opísať, čo prežili iné ženy po potrate, sa stane trestným činom. Na protest proti tejto zmene zákona mnohí účastníci pochodovali zo šatkami na ústach. Prezident asociácie Lejeune, Jean-Marie Le Mené povedal „týmto opatrením nás chcú umlčať, ale to sa im nepodarí“.

Niektoré ďalšie "pokrokové" opatrenia sa do návrhu zatiaľ nedostali

Zatiaľ sa zdá, že do návrhu zákona sa nedostali ďalšie „pokrokové“ opatrenia, ktorými chce ministerka pre práva žien bojovať za rovnosť pohlaví. Dokument nazvaný „Správa o prístupe k umelému prerušenie tehotenstva“, ktorý pre vládu vypracovala Rada pre rovnosť medzi ženami a mužmi, prichádza s 34 doporučeniami. Tieto, ak by sa dostali do praxe, by prakticky znamenali naštartovanie potratovej mašinérie organizovanej štátom a platenej z daní ľudí. Len pre informáciu, tu sú niektoré z doporučení, ktoré prináša spomenutá správa:

- zrušenie zákonnej sedem dňovej lehoty na rozmyslenie;

- zrušenie výhrady zo svedomia pre pracovníkov v medicínskej oblasti;

- rozšírenie informatickej podpory propagácie potratu vrátane internetu; špeciálnych telefonických liniek; organizácia kampaní na sexualitu a potraty; budovanie vyhradených tímov na národnej a regionálnej úrovni;

- umožniť ženám prvú návštevu za účelom potratu aj bez prítomnosti lekára; zdravotná sestra alebo rodinný poradca bude stačiť;

- moratórium na zatváranie potratových centier; povinnosť vykonávať potraty aj v nemocniciach, kde nie je gynekológia, stačí, ak je tam chirurgia;

Zdieľať

- bezplatné potraty pre cudzinky nachádzajúce sa na území Francúzska bez zdravotného poistenia;

- potraty, na ktoré stačí lokálna anestézia, vykonávať aj v priestoroch centier pre plánovaného rodičstvo, atď.

Medzi doporučeniami je obzvlášť znepokojujúce jedno, ktoré navrhuje vytvoriť osobitný pozorovací orgán pre sexualitu a potraty na celonárodnej úrovni. Jeho úlohou by bolo sledovať praktizovanie potratov, dbať na dôslednú aplikáciu a rešpektovania potratového zákona, zbierať údaje z terénu a vyhodnocovať ich na národnej úrovni. V spolupráci s regionálnymi komisiami by toto opatrenie pripomínalo niečo ako pro-potratovú políciu vykonávajúcu (okrem iného) aj náhodné kontroly operatívnej potratovej kapacity. Lekár prijimajúci tehotnú ženu by si takto nikdy nebol istý, či nemá pred sebou „agentku-provokatérku“, ktorá len prišla otestovať jeho pripravenosť a „správnu“ reakciu.

Hoci uvedená správa okrem dvoch spomenutých zmien zatiaľ nenašla cestu do legislatívy, veľmi jasne ukazuje najbližšie ciele potratovej loby. Títo sa v rámci svojej antikoncepčnej agendy ešte donedávna aspoň tvárili, že im ide o prevenciu pred nechceným tehotenstvom a pokles potratov. Teraz je jasné, že opak je pravdou. Ani jedna z uvedených zmien zákona totižto k poklesu potratov (220.000 ročne) neprispeje. Nastupuje nám tu ďalšia generácia potratových ideológov, ktorí termín pro-choice posúvajú do novej roviny. Už sa nejedná o voľbu či potratiť alebo nie, už ide len o voľbu potratovej metódy. Pre nich už potrat nie je problém, ale riešenie.

Pochod podporil aj pápež František

Druhým dôvodom účasti na pochode bola nepochybne rozbiehajúca sa verejná diskusia o eutanázii. Aj keď návrh zákona bude známy až v druhej polovici roka, už je vidieť tlak umožniť asistovanú samovraždu pod zámienkou práva na dôstojnú smrť. Samozrejme zatiaľ za prísnych a presne definovaných podmienok a s priznaním výhrady zo svedomia pre lekárov. Príklad vývoja potratovej politiky v tejto krajine však presne ukazuje, čo by nasledovalo o pár rokov neskôr.

"Povedzme áno láske a nie egoizmu, povedzme áno životu a nie smrti..."
Pápež František v pozdrave účastníkom pochodu za život

Zdieľať

Tretím nezanedbateľným dôvodom účasti na pochode je už spomenutá situácia v Španielsku. Nie náhodou bol pochod hojne dekorovaný žltou a červenou farbou tejto krajiny. Nebol to však len zdvorilostný pozdrav španielskym kolegom, ktorí sami prišli osobne podporiť pochod v Paríži. Vývoj v Španielsku má pre Francúzov omnoho väčší význam ako by sa zdalo. Ukazuje totiž, že je možné zvrátiť spoločensko kultúrne reformy, o ktorých nám ich propagátori doteraz tvrdili, že sú definitívne.

Nakoniec nemožno nespomenúť pozdrav od pápeža Františka, ktorý bol účastníkom pochodu tlmočený apoštolským nunciom v Paríži: „Drahí bratia a sestry, pozerajme na Boha ako na Boha života, hľaďme na jeho zákon, na posolstvo Evanjelia ako na cestu slobody a života. Povedzme áno láske a nie egoizmu, povedzme áno životu a nie smrti... v jednom slove, povedzme áno Bohu, ktorý je láska, život a sloboda.“

Už tento týždeň sa na návštevu Vatikánu chystá francúzsky prezident. Uvidíme, či si slová pápeža zapíše za uši, alebo si z návštevy spraví len povinné „public relation“ pred blížiacimi sa voľbami do miestnych zastupiteľstiev.

Štefan Danišovský
Autor je spolupracovník Postoy.sk, žije vo Francúzsku.

Fotky: http://enmarchepourlavie.fr, https://twitter.com/MarchePourLaVie

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo