Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Spoločnosť
28. júl 2018

Svätý Augustín o tom, prečo máme čítať

Henry David Thoreau kedysi poznamenal: „Prečítajte si najprv tie najlepšie knihy, inak sa k nim vôbec nedostanete.“
Svätý Augustín o tom, prečo máme čítať

Ilustračné foto: destinato.org

Je to dobrá rada pre každého. Bola doba, keď americké vysoké školy a univerzity vydávali rebríčky „najlepších kníh“. V druhej polovici 20. storočia na nich pedagógovia odkazovali ako na „veľké knihy“. Neskoršie sa však tieto diela – klasické práce z literatúry, filozofie, histórie a kultúry – odstránili z každého stupňa vzdelávania.

Dnes je už nezvyčajné, ak študent číta čo len výňatok z týchto skvelých diel. Výsledok je poľutovaniahodný: máme generácie mladých, ktorí sa k „tým najlepším myšlienkam a slovám sveta“ nedostali (Matthew Arnold).

Má to rôzne dôvody, pozoruhodné sú hlavne dva. Profesionálni vychovávatelia orientujú čítanie čoraz viac na trh a na to, ako získať prácu. Humanitnú výučbu navyše znehodnotili postmoderní kritici, podľa ktorých sú texty nestále, nevyjadrujú nejaký zmysel a neodkazujú k pravde.

Dnes je už nezvyčajné, ak študent číta čo len výňatok z veľkých diel. Výsledok je poľutovaniahodný: máme generácie mladých, ktorí sa k „tým najlepším myšlienkam a slovám sveta“ nedostali. Zdieľať

Na univerzitách sa veľké diela rozoberajú v líniách rasy, triedy ši sexuálnej orientácie. Po niekoľkých desaťročiach takéhoto ideologického ničenia si študenti a rodičia urobili pochopiteľný záver, že humanitné vedy sú spolitizované a nedôležité, a masovo prešli k rozumnejším, praktickým zameraniam.

Prečo by sme však veľké diela mali študovať? Svätý Augustín z Hippo poskytol presvedčivé zdôvodnenie. Dnes často uvádzané dôvody na čítanie veľkých diel – že sú „dobre zakončené“, presvedčivé či kultúrne „citlivé“ – považoval Augustín buď za nedôležité, alebo klamlivé. Veľké diela podľa neho čítame s jediným zámerom: aby sme sa stali múdrymi. Čítanie z akéhokoľvek iného dôvodu je triviálne. Vo svojich Vyznaniach to uvádza veľmi jasne. Tvrdí v nich, že múdrosť by mala viesť k osobnej premene – je to záležitosť života a smrti.

Vyznania sú knihou o knihách. Augustín svoj duchovný rast meria jednak podľa skutkov, no rovnako aj podľa toho, čo prečítal: čítanie je spôsobom, pomocou ktorého vysvetľuje svoju cestu k obráteniu. Keď hovorí o svojom počiatočnom literárnom vzdelávaní, spomína na čítanie Homéra, Vergília, Terentia, Cicera, Aristotela, Plótina, Porfyria a výrokov Maniho (zakladateľa manicheistickej gnostickej sekty, ku ktorej dlho patril).

Najdramatickejšia epizóda vo Vyznaniach krásne zachytáva, prečo čítame a kam nás môže čítanie doviesť. Augustín sa ku kresťanstvu dostal pod vplyvom svätého Ambróza, biskupa v Miláne. Plné obrátenie ku kresťanstvu dosiahol modlitbami a štúdiom, no zistil, že ho mučia jeho hriechy, hlavne žiadostivosť, voči ktorej je prekvapivo poctivý. Mnohí ľudia, hoci aj Vyznania nečítali, poznajú jeho prosbu z mladosti, aby mu Boh dal čistotu, „ale nie je hneď“.

V rozhodujúcom okamihu pred svojou konverziou Augustín spomína skúsenosť, ktorej kontext je založený na čítaní a textoch:

(...) Plakal som horkej agónii svojho srdca, a zrazu zo susedného domu počujem hlas, ktorý znovu a znovu opakovane spieval: „Vezmi a čítaj, vezmi a čítaj.“

Augustín si tento hlas vyložil ako „božský príkaz“ otvoriť si v rukách knihu, Pavlov list Rimanom: „Oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam.“ (Rim 13, 14) Augustín to okomentoval vyjadrením: „Nechcel som a ani som nepotreboval čítať ďalej.“ Text ho priviedol k zjednoteniu, mieru a obráteniu.

Inzercia

Augustín si v rozčúlení počas toho, keď sa blížil k obráteniu, položil základnú otázku: „Kde by sme mali hľadať knihy, ktoré potrebujeme? Kde a kedy by sme ich mohli získať? Od koho by sme si ich mohli požičať?“

Dnes často uvádzané dôvody na čítanie veľkých diel – že sú „dobre zakončené“, presvedčivé či kultúrne „citlivé“ – považoval Augustín buď za nedôležité, alebo klamlivé. Veľké diela podľa neho čítame s jediným zámerom: aby sme sa stali múdrymi. Zdieľať

Ľudia väčšinou nečítajú iba kvôli informácii, rétorickým schopnostiam či vedomostiam, naše skutočné dôvody sú hlbšie. Augustín na konci Vyznaní hovorí: „Dovoľ mi, [Pane], aby som ti vyznal, čo som našiel v tvojej knihe.“ Táto modlitba je interpretačným kľúčom k Augustínovej autobiografii. Mnohoročné čítanie veľkých diel v Augustínovi kultivovalo zvyk múdrosti, ktorý ho pripravil na čítanie jednej knihy – Božieho slova – a tá, ak sa dobre číta, vedie k premene a spáse duše.

Keď významný moderný literárny teoretik René Girard uvažoval o čítaní a obrátení, napísal podobne: „Veľká literatúra ma doslova viedla ku kresťanstvu. Nestalo sa to iba mne. Deje sa to každý deň a dialo sa to od začiatku kresťanstva. Stalo sa to Augustínovi. Stalo sa to mnohým svätým ako svätému Františkovi a svätej Terézii Avilskej, ktorých fascinovali rytierske romány.“ Myslím, že podobne ako Girard a Augustín by sme mali čítať veľké diela preto, aby nás vzali na cestu k pravde.

Keď sa veľké diela čítajú poctivo, vedú nás k otázkam, k pochybnostiam, k predstavivosti a k túžbe, no predovšetkým k hľadaniu múdrosti. Nie je to len cvičenie nejakých praktických zručností či niečím, čo je samo pre seba. Čítanie veľkých diel nás učí pokore, sebapoznaniu, učenlivosti, bdelosti.

Takéto čítanie nás môže viesť k tomu, aby sme „vzali a čítali“. Ak budeme obzvlášť omilostení, možno sa spolu s Augustínom naučíme v istom bode svojich životov povedať: „Dovoľ mi, [Pane], aby som ti vyznal, čo som našiel v tvojej knihe.“ Ak dôjdeme k takému výsledku, neviem si predstaviť lepšie zdôvodnenie toho, prečo čítať veľké diela a učiť o nich.

Aaron Urbanczyk
Autor je vedcom, spisovateľom a učiteľom. Žije a pracuje v Nashville v štáte Tennessee, USA.

Pôvodný text: St. Augustine on “Why We Read”.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

K VECI: Citové zlátaniny a morálka

K VECI: Citové zlátaniny a morálka

Jeden z mojich študentov ma nedávno upozornil na skvelý komentár Davida Brooksa, ktorý vyšiel v denníku New York Times pod názvom „Keď máme fajn pocit“. Brooks v ňom sumarizuje vynikajúcu sociologickú štúdiu vedenú Christianom Smithom z Univerzity Notre Dame, ktorá sa zaoberá rečami mladých dospelýc...