Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
24. 12. 2013, 00:55

J. Haľko: Pastiersky list pomenoval veci pravým menom

IMG_2353-3.jpg Kontrast medzi Svätým Otcom Františkom a slovenskými biskupmi živia niektorí novinári. Pápež síce oslovuje úsmevom, no robí aj prísne opatrenia. O Svätom Otcovi, slávení Vianoc či gender ideológii hovorí v rozhovore pre Postoy.sk bratislavský pomocný bis...

J. Haľko: Pastiersky list pomenoval veci pravým menom

Kontrast medzi Svätým Otcom Františkom a slovenskými biskupmi živia niektorí novinári. Pápež síce oslovuje úsmevom, no robí aj prísne opatrenia. O Svätom Otcovi, slávení Vianoc či gender ideológii hovorí v rozhovore pre Postoy.sk bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Stretávame sa krátko pred vianočnými sviatkami. V hektike dnešného života veľa ľudí zabúda na posolstvo Vianoc. Aký je ich odkaz a ako sa na ich prežívanie pozeráte z okna biskupského úradu?

Nepozeráme z okna, ale dverami vychádzame medzi ľudí. Aby sme spolu zažili ten pohľad zvnútra: Vianoce ponúkajú napriek všetkej tej hektike jadrné, hlboké, nemenné a predsa vždy aktuálne posolstvo. Veľkým darom od Boha je, že napriek úžasnej premenlivosti sveta je tu čosi, o čo sa vždy môžeme oprieť. Oprieť ako o vzťažný bod, ktorým je narodený Ježiš. S ním vieme, kde sa nachádzame vo vzťahoch, v našom vnútornom rozpoložení, celkovo na našej duchovnej ceste.

Kde budete sláviť Vianoce?

Vianoce slávim s priateľmi, kolegami v sídle arcibiskupstva. Pätnásť minút odtiaľ bývajú moji rodičia, s ktorými tiež strávim časť Štedrého večera. Nechýba ani intenzívnejšie stretávanie s priateľmi, napríklad s kamarátmi z gymnázia. S touto partiou sa vždy pred Veľkou nocou a pred Vianocami zídeme a trošku "omladneme" spomínajúc na staré časy.

Máte gréckokatolícke korene. Odrazí sa to na vašom slávení Vianoc?

Pod vianočným stromčekom u rodičov zaspievame gréckokatolícke vianočné piesne. Môj otec ich - ako vnuk a tiež syn gréckokatolíckeho kňaza - s radosťou predspieva.

"To nové u pápeža Františka vyplýva z jeho osobnosti a temperamentu, jezuitskej formácie a konkrétnej skúsenosti arcibiskupa juhoamerickej metropoly."

Zdieľať

Blíži sa koniec roka, teda je tu priestor na bilancovanie. Aký bol rok 2013?

Bola obdobím viacerých významných udalostí. Predovšetkým historicky bezpríkladné rozhodnutie Svätého Otca Benedikta XVI., že odovzdá úrad rímskeho biskupa a hlavy Katolíckej cirkvi cez voľbu nového pápeža inému pontifexovi. Stal sa ním kardinál z Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, ktorý prijal meno František. S nim súvisí aj ďalšia dôležitá udalosť, stretnutie mládeže v Ružomberku paralelne so stretnutím v Riu. Spolu s otcom arcibiskupom Zvolenským sme medzi mládežou v Ružomberku strávili niekoľko dní v priamom osobnom kontakte. Vnímali sme v nich veľký duchovný potenciál, ich nadšenie a úprimnosť v komunikácii. A napokon to bol Pochod za život v Košiciach. Cestovať vlakom a kráčať ulicami v rozhovoroch s rodinami, mládežou i veriacimi bol veľký zážitok. Ten typ zážitku, ktorý sa znásobí, až keď ho po všetkom začnete reflektovať.

Čo nové priniesol pápež František pre Cirkev a pre svet? Najnovšie sa stal najsilnejšou svetovou osobnosťou podľa časopisu Time.

Zrejmá je kontinuita v podstate, novota v štýle. Kontinuita je vo vyznávaní a ohlasovaní základných evanjeliových hodnôt, v hlbokej osobnej primknutosti k Ježišovi Kristovi. Ježiš, živo a účinne prítomný pravý Boh a pravý človek je našim osobným Spasiteľom a Vykupiteľom. Pápež František má hlbokú úctu aj k Panne Márii. Na vlastné oči som videl, ako po inaugurácii podišiel k Máriinej soche a s bázňou sa jej dotkol. To nové vyplýva z jeho osobnosti a temperamentu, jezuitskej formácie a konkrétnej skúsenosti arcibiskupa juhoamerickej metropoly. Zo schopnosti jednoducho a zrozumiteľne vyjadriť solidaritu s najchudobnejšími.

Niektorí veriaci vyčítajú slovenskej Cirkvi, že nekomunikuje pozitívne témy, ale skôr hovorí o tých negatívnych, zatiaľ čo pápež je milý a usmievavý. Ako to vidíte?

Údajný kontrast medzi pápežom Františkom a predstaviteľmi cirkvi na Slovensku je programovo živený niektorými novinármi. Ale veď úsmevy pri osobných stretnutiach s konkrétnymi ľuďmi a stanoviská k závažným témam sú dve neporovnateľné úrovne komunikácie. Svätý Otec naozaj oslovuje svojou usmievavou ľudskou blízkosťou, no zároveň vie robiť veľmi zásadné a prísne opatrenia smerom k stále vyššej autenticite Cirkvi. Miluje hriešnikov, no hriech jednoznačne odmieta.

Možno by ste mohli niektoré zásadné prvky spomenúť, keďže skôr rezonujú tie usmievavé.

To usmievavé a to zásadné nie je v protiklade, ide to jedno s druhým. Všetko sa má robiť s láskou, no láska neprotirečí ani spravodlivosti, ani pravdivosti. Ako konkrétne témy by mohli byť otázky riešenia Inštitútu pre nábožné diela (IOR), potom niektoré zásadné vyjadrenia v bioetických otázkach, aj pokiaľ ide o rodinu, o manželstvo, či o postavenie detí v rodine. To sú všetko témy, ktoré aj ako kardinál už veľmi jasne pomenoval.

"Údajný kontrast medzi pápežom Františkom a predstaviteľmi cirkvi na Slovensku je programovo živený niektorými novinármi."

Zdieľať

Advent ste začali pastierskym listom ku kultúrno-etickým otázkam, ktorý bol v porovnaní s predošlými listami pomerne konfrontačný a kritický. Bola to výnimka alebo ste sa rozhodli, že budete vystupovať ráznejšie voči podobným spoločenským problémom?

Nenazval by som ho konfrontačným. List jednoducho pomenoval niektoré veci pravými menami, nie je zameraný proti konkrétnej osobe. Keďže daná téma sa javí ako aktuálna všeobecne a aj na Slovensku, situácia si jednoducho vyžadovala naformulovať tento text. Nie prvýkrát bol k začiatku adventu vydaný pastiersky list. Veď začiatok adventu je prípravou na Ježišovo narodenie, je dobou bdelosti a zamyslenia nad sebou, nad vlastným pôsobením v súkromí i verejne. Ježiš sa totiž rodí v nás a medzi nami, keď sme kajúcni a pred Bohom pravdiví, keď pred ním uznávame svoje chyby.

Nemala by sa Cirkev takto otvorene vyjadrovať aj k témam ako sú napríklad korupcia, vymáhanie spravodlivosti a podobne?

Aj sa vyjadruje. Pred tromi rokmi napríklad pastiersky list odsúdil klientelizmus a korupciu ako zlo, čo zneisťuje existenciu mnohých ľudí. V roku 2006 biskupi zdôraznili potrebu angažovanosti v sociálnej oblasti, v otázkach nezamestnanosti, chudoby, spravodlivosti. V roku 2002 iný pastiersky list naliehal na dôsledné stíhanie zločinu a zvýšenie bezpečnosti občanov. K týmto témam sa však biskupi a kňazi vyjadrujú najrôznejším spôsobom aj z kazateľníc, na hodinách náboženstva, počas katechéz i najrôznejších rozhovorov v priamom kontakte s ľuďmi.

"Pastiersky list by som nenazval konfrontačným. Jednoducho pomenoval niektoré veci pravými menami, nie je zameraný proti konkrétnej osobe."

Zdieľať

V Bystrickom kraji si ľudia zvolili za župana Mariána Kotlebu. V čase volieb sa viac hovorilo o extrémizme a Cirkvi sa vyčítalo, že sa proti extrémizmu nepostavila.

Platia trvalo slová predsedu Konferencie biskupov Slovenska, arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského, ktorý pri bratislavskom Pamätníku holokaustu v septembri tohto roku vyhlásil: „Jednoznačne odmietame akúkoľvek nenávisť, rasizmus, zneuctenie ľudskej dôstojnosti ktorejkoľvek ľudskej osoby.“

Denník Sme informoval o tom, že Róbert Fico na pastiersky list odpovedal svojím listom a biskupom odkázal, aby ste veriacim nedávali odporúčania, koho voliť, a aby ste rešpektovali rozhodnutia jeho vlády.

O liste viem, ale nakoľko ešte nebola odoslaná odpoveď, nechcem predbiehať stanovisko tých, čo budú odpovedať.

Blížia sa prezidentské voľby. Vyzvete veriacich, aby volili kandidátov, ktorí podľa vás vyznávajú kultúru života, teda zasadzujú sa o ochranu tradičnej rodiny, ochranu života a sú proti homosexuálnym partnerstvám?

Táto výzva zaznela - v pastierskom liste z prvej adventnej nedele. Sme si vedomí, že ľudia sa na prezidentských kandidátov pozerajú so všetkou vážnosťou.

Keď hovoríme o politike, Katolícka cirkev sa stala partnerom vlády v Rade solidarity a rozvoja. Mal tento vstup Cirkvi do tejto rady nejaké reálne dopady, ktoré by ste vedeli spomenúť?

Prítomnosť Katolíckej cirkvi v Rade solidarity mala reprezentovať určité etické a morálne princípy, aby sa pri riešení materiálnej krízy nezabúdalo na krízu morálnu. Z toho vyplýva, že reálne dopady tejto prítomnosti sú ťažko merateľné, no mala svoj zmysel.

Napriek tomu, že Cirkev je v Rade a spolupracujete s vládou, minister Lajčák vaše výhrady k Celoštátnej stratégii ľudských práv spočiatku ignoroval. Až po tlaku aj mimovládnych kresťanských organizácií pristúpil k tomu, že je nejaká debata, ale spočiatku na kritiku Cirkvi nereagoval.

Zásadný postoj k tejto otázke sme vyjadrili v ostatnom pastierskom liste.

Poďme k téme rodiny a spoločnosti, keďže pastiersky list bol aj obranou tradičnej rodiny. Rozvodom však končí každé druhé manželstvo, kde vidíte príčiny tohto negatívneho trendu?

Dôvodov je viac. Napríklad, nakoľko zodpovedne človek prežíva svoje vzťahy ako zodpovednosť pred Bohom. Mentalita našej éry je poznačená akýmsi neústupčivým, do seba uzavretým individualizmom. Lenže vzťah k druhému človeku, vzťah muža a ženy by nemal byť nezáväznou improvizáciou, ani emocionálnou lotériou, ani sebastredným únikom. Známy výskum profesora Charlesa Hilla z americkej Whittier College o šťastí v strednom veku dosvedčuje, že čisto prežívaný predmanželský vzťah úzko súvisí so stabilitou následného manželského spolužitia, zakladaného aj na duchovnom, osobnostnom súznení partnerov. Keď sa to všetko predbehne tým, čím by to malo vrcholiť, riziko rozpadu môže byť vysoké. Apel na mravnú čistotu, akokoľvek nemoderne to znie, je stále aktuálny, opodstatnený.

Ako sa dá k tomu konštruktívne postaviť?

Konštruktívne znamená vstúpiť do konkrétnych osudov konkrétnych ľudí a ponúkať im riešenie ich problémov. Viesť ich k zodpovednosti za vzťah, aby rodinu pochopili nie ako ťarchu, ale ako veľký dar a milosť, ako prostredie pre zrod nového života. Pre nový život je dôležitý stabilný vzťah. Tak to chcel Stvoriteľ, aby sa z lásky a do lásky dvoch rodil tretí, ich dieťa.

Reaguje Cirkev na rozvodovosť napríklad pri prípravách na manželstvo? Sú kňazi usmerňovaní, aby sa viac venovali párom pred manželstvom alebo bojujete proti rozvodom inak?

Áno, samozrejme. Každý kňaz, ktorý zosobáši dvoch mladých ľudí, má vážnu zodpovednosť za týchto snúbencov, aby poznali obsah toho, čo si vzájomne idú sľúbiť. Preto má pred sobášom prebehnúť primeraná príprava. Vzdialenou prípravou na manželstvo je však už výchova a formácia v rodine, v škole, v spoločenstve.

"Keď Aliancia za rodinu uzná za vhodné zbierať podpisy na referendum za túto zásadnú otázku, osobne by som nemal problém to podporiť."

Zdieľať

Rozvodovosť a problémy manželských párov sú často argumentom ľudí, ktorí nechápu, prečo chce Cirkev chrániť tradičnú rodinu. Hovoria, že ako ich môžu ohroziť iné zväzky, keď už teraz je rodina v kríze.

Nedostatočné napĺňanie požiadaviek nejakého princípu ešte nespochybňuje správnosť samotného princípu. O to viac, že tu ide o prirodzený zákon, základnú vnútornú logiku Bohom zakódovanú do všetkého, čo jestvuje. Celé biblické posolstvo je vlastne aj akýmsi návodom na dobré použitie sveta a života ako Božieho daru. To sa týka aj tradičnej rodiny ako nespochybniteľného a bezkonkurenčného základu jestvovania ľudskej spoločnosti.

Na podporu inštitútu rodiny vznikla Aliancia za rodinu, ktorá zastrešuje všetky hlavné prolife a profamily organizácie. Predpokladajú, že ak sa nepodarí s politikmi vyrokovať ústavnú ochranu inštitútu manželstva, zorganizujú referendum. Ako sa pozeráte na túto iniciatívu?

Je to iniciatíva laikov, ktorá úzko rezonuje s Pochodom za život. A keďže Pochod za život bolo podujatie, v ktorom spolu išli rodiny, kňazi, spoločenstvá, farnosti a biskupi, tak sa môžeme iba tešiť, ak sa z radov tých, ktorí sami majú rodiny, vyvinula takáto iniciatíva.

Čiže si viete predstaviť aj uskutočnenie referenda na ochranu tradičnej rodiny? Podporili by ste ho ako biskupi?

Keď naši bratia a sestry uznajú za vhodné zbierať podpisy na referendum za túto zásadnú otázku, osobne by som nemal problém to podporiť.

KDH si dalo pred časom urobiť prieskum verejnej mienky a výsledkom bolo, že až vyše 60 percent Slovákov by bolo za ústavnú ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy.

Táto otázka je iste zrozumiteľná všetkým ľuďom dobrej vôle. Potrebe tradičnej rodiny porozumie aj človek, ktorý nie je katolík, či kresťan. Aj neveriaci si môže z najhlbšej prirodzenosti a najzákladnejšej logiky vecí uvedomiť, že tradičná rodina je najlepší model pre spolužitie, výchovu, zrenie človeka a neexistuje dôvod to meniť. Psychológovia potvrdzujú, že chlapec a dievča potrebujú identifikačný model muža, otca, manžela; model ženy, manželky, matky. Skúsení pedagógovia vedia rýchlo vybadať, ak je u dieťaťa v tomto smere nejaký problém.

Keď sa však z Bratislavy pozrieme na západ, napriek týmto argumentom to tam vyzerá úplne inak. Zrejme pri týchto otázkach pôjde o zápas, ktorý nebude jednoduchý.

Zápas nebude jednoduchý, ale vnútorná motivácia a sila argumentov k nemu je natoľko silná, že verím v jeho úspech.

V pastierskom liste ste sa venovali aj rodovej rovnosti. Tá však v sebe môže skrývať napríklad aj spravodlivejšie podmienky pre matky, ktoré potrebujú nejako zosúladiť rodinu s prácou a podobne. Teda veci, ktoré nemáme prečo spochybniť. V čom však vidíte celkové nebezpečenstvo tejto ideológie?

Rovnoprávnosť muža a ženy a z toho vyplývajúce dôsledky Cirkev nijako nespochybňuje. O tom je napríklad Apoštolský listJána Pavla II. O dôstojnosti a povolaní ženy. Nebezpečenstvo samotnej rodovej ideológie je vyjadrené v samotnom pastierskom liste: je nebezpečné spochybňovať identitu muža a ženy jestvujúcu od prirodzenosti, a teda aj identitu rodiny ako Bohom požehnané výlučné spoločenstvo muža a ženy.

Končí sa Rok sv. Cyrila a Metoda, možno povedať, že veriacich oslovil a bol pre nich prínosom? Ste spokojný s tým, ako v spoločnosti rezonoval?

Ak niekto cez cyrilometodskú tradíciu precitol do zdravej kresťanskej a národnej identity, pričom svoj národ chápe ako veľkú rodinu spoluvytváranú dejinami, kultúrou, jazykom – a za toto ďakuje Bohu ako jeho dar, alebo ak niekto cez rozjímanie nad životmi tých, ktorí s vierou a obetou priniesli slovo, spoznal hlbšie Slovo – Ježiša Krista, potom sa ciele jubilea naplnili.

Aké sú vaše plány a ambície v oblastiach, za ktoré zodpovedáte? Pripravujete napríklad Rok Sedembolestnej Panny Márie, čo by malo byť jeho posolstvom?

Posolstvom by mala byť aktuálnosť postavy Ježišovej matky, Márie. Ježiš o nej hovoril vo vrcholných momentoch svojho života, keď zomieral na kríži. Znie priam ako testament ono „Hľa, tvoja matka“. Nejde o teologické abstrakcie izolované od životnej praxe. Ona svojím životom zdieľa mnohé osudy súčasných matiek. Ich neistoty a obavy, keď sa dozvie od proroka Simeona, že ju prenikne meč bolesti prežívanej s Ježišom Kristom. Alebo Mária utekajúca do Egypta pre záchranu Syna: tam je osud rodín nútených unikať pred katastrofami, totalitami, mizériou. Život Panny Márie sú modelové situácie pozývajúce vstúpiť do nich a nechať sa inšpirovať. Máriina vernosť a viera môže byť impulzom pre mnohých v podobných situáciách. Koľko manželiek a matiek nachádza cez Máriu a od Márie silu vytrvať. Ježišove slová sú mystickou adopciou Matky Božej ľudstvu, ktoré ju od Ježiša dostáva ako veľký dar.

"Čitateľom Postoy.sk prajem, aby budúci rok vedeli dať veľa lásky a mohli prijať veľa lásky. A želám aj odhodlanie hľadať jej zdroj, ktorým je - podľa môjho vnútorného presvedčenia - Ježiš Kristus."

Zdieľať

Ste členom redakčnej rady časopisu Impulz. Ako hodnotíte slovenskú katolícku kultúru 20 rokov po páde komunizmu? Nie je stále slabá?

Myslím, že za dvadsať rokov sa urobil kus dobrej práce. No určite sa žiada ešte zvýšená dynamika v ponúkaní katolíckej kultúry. Je však typická tým, že je hodnotová, nestavia na vyprázdňujúcej prázdnote, na senzáciách a násilí. Presadiť sa môže len kvalitou, profesionalitou, prepracovanosťou, empatiou. Ponúkaním duchovných posolstiev, zasahujúcich a zošľachťujúcich vnútro človeka. Jej najhlbšou inšpiráciou je Boh sám, pôvodca všetkej krásy a harmónie.

Začali sme hodnotením roku 2013. Čo nás podľa vás čaká v roku 2014, čo pripravujete ako pomocný biskup a biskup, ktorý má na starosti zahraničných Slovákov?

Prehlbovať osobný vzťah k Ježišovi Kristovi je výzvou každého roka. Z toho vyplýva zrenie vo vzťahoch aj v rámci kompetencií a úloh, ktoré človeku zverili. Mienim napríklad ďalej intenzifikovať komunikáciu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, najmä s ich kňazmi ako osobami priameho kontaktu.

Čo by ste zaželali čitateľom magazínu Postoy.sk do nového roku?

Čitateľom prajem, aby budúci rok vedeli dať veľa lásky a mohli prijať veľa lásky. A želám aj odhodlanie hľadať jej zdroj, ktorým je - podľa môjho vnútorného presvedčenia - Ježiš Kristus.

Ďakujeme za rozhovor.

Lukáš Melicher, Lukáš Obšitník

Foto: autori

Rozhovor bol autorizovaný, Jozef Haľko niektoré svoje odpovede mierne upravil.

Odporúčame

AKTUÁLNE: Zaujímajte sa o politiku, vyzýva kresťanov nový projekt

AKTUÁLNE: Zaujímajte sa o politiku, vyzýva kresťanov nový projekt

Po iniciatíve Tvoja Vec a úspešnej kampani Adoptuj si politika prichádzajú ich organizátori s ďalšou novinkou. Projekt Kresťan v politike pozýva všetkých veriacich k angažovanosti a odhodlanosti pôsobiť na dianie na politickej scéne. „Po spustení projektu Adoptuj si politika sme sa stretávali s otá...

KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Prorok a Baránok

KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Prorok a Baránok

Postavy Jána Krstiteľa a Ježiša sú späté počas celého ich pôsobenia. Narodenie oboch zvestoval anjel Gabriel.  K počatiu došlo spôsobom, ktorý je nepochopiteľný ľudskému rozumu: Alžbeta bola už vo vysokom veku a teda neplodná (porov. Lk 1, 7), Mária nepoznala muža, a predsa počala (porov. Lk 1, 34)...

GLÓBUS: Kardinál Maradiaga o Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile

GLÓBUS: Kardinál Maradiaga o Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile

Ako súčasť a dôležitá etapa života a učenia Cirkvi Druhý vatikánsky koncil predstavuje na jednej strane nutne ich kontinuitu, no v mnohých aspektoch je to zároveň koncil volajúci po diskontinuite, po revízii, po zmenách.  Tak to vyslovil i pápež František: „Koncil bol krásnym dielom Ducha Svätého (....

GLÓBUS: Chorvátske víťazstvo

GLÓBUS: Chorvátske víťazstvo

Občania Chorvátska si v nedeľnom referende odhlasovali dodatok ústavy, ktorý definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Tým bola jasne prejavená vôľa neumožniť tzv. „homosexuálne manželstvá“ v tejto krajine. Za zmenu ústavy sa vyslovilo takmer 66% zúčastnených.