KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Prorok a Baránok

Postavy Jána Krstiteľa a Ježiša sú späté počas celého ich pôsobenia. Narodenie oboch zvestoval anjel Gabriel. 

K počatiu došlo spôsobom, ktorý je nepochopiteľný ľudskému rozumu: Alžbeta bola už vo vysokom veku a teda neplodná (porov. Lk 1, 7), Mária nepoznala muža, a predsa počala (porov. Lk 1, 34). Obe deti sa stretli ešte vtedy, keď boli v lone svojich matiek. Ján Krstiteľ zomiera mučeníckou smrťou, keď ho dal kráľ Herodes sťať vo väzení, Ježiš zomiera potupnou smrťou na kríži na Golgote.

V dnešnom evanjeliu čítame Jánove slová vyrieknuté spôsobom, ako by to bol niekto, kto Ježiša ani nepozná. Posiela k nemu odkaz cez svojich učeníkov a pýta sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ (Mt 11, 3) Ten Ján, ktorý na inom mieste vyhlasuje: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1, 29b)

Slepí vidia

Ježiš neodpovedá Jánovi jednoducho „áno“, alebo „nie“. Odpovedá obrazom, v ktorom opisuje misiu, poslanie toho, koho ľud očakáva ako prisľúbeného Mesiáša: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.“ (Mt 11, 5) Ježiš predstavuje seba samého cez skutky. Vieme, že osoba Krista nie je len osobou učiteľa a majstra, ale aj osobou toho, kto uzdravuje, kriesi z mŕtvych, kto koná skutky.

V advente i my očakávame príchod prisľúbeného Mesiáša a rovnako ako Ján Krstiteľ, aj my sa pýtame: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ (Mt 11, 3) Toto je otázka, ktorá sa stáva i základom viery: Ty si môj Pán? Ty si ten Kráľ pokoja, lásky, harmónie do našich rodín? Ty si ten, kto zmení naše životy a urobí nás lepšími ľuďmi, kresťanmi, alebo máme čakať iného? Už dvetisíc rokov Ježiš mení životy ľudí. Už dvetisíc rokov vstupuje do tvojho srdca, aby ti odpovedal cez svoje diela, ktoré koná vo svete: Mojím pohľadom sa navracia zrak slepým. A mojím dotykom sa uzdravujú malomocní a hluchí. Na moje slovo vstávajú z mŕtvych tí, ktorí zosnuli. A po celej zemi sa ohlasuje moje evanjelium a ohlasuje sa vďaka tým, ktorí sa neboja hovoriť o mne.

Ten, ktorý mal prísť

Ježiš volá aj teba, aby si v neho uveril – on je ten, ktorý mal prísť; už nemusíme čakať na neho. Veď starozákonné proroctvá sa vyplnili práve na ňom. Máš odvahu hovoriť o ňom aj iným? Máš odvahu povedať svojim kolegom a priateľom: „Ja verím v Ježiša Krista?“ Alebo ťa pohoršujú slová kazateľov, ktorí ťa vyzývajú svedčiť o Pánovi? „Blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ (Mt 11, 6)

V tomto ohlasovaní je pre nás príkladom už spomínaný Ján Krstiteľ. „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat?“ (Mt 11, 8a) Ján nenosil jemné šaty. Počuli sme minulú nedeľu, že sa obliekal do ťavej srsti. Možno preto, aby upútal pozornosť ľudí svojím nezvyčajným oblečením a možno preto, aby nám dal príklad v jednoduchosti. Ján chodí po mestečkách a ohlasuje. Prečo? Pretože je prorok (porov. Mt 11, 9). Evanjelista Matúš tu pridáva starozákonný citát proroka Malachiáša: „Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ (Mt 11, 10; Mal 3, 1)

Boh aj teba posiela ako svojho posla, ako svojho proroka, aby si išiel a hovoril. Neboj sa kráčať, pretože vo svojom živote nekráčaš sám. Spolu s tebou ide Pán, ktorý vedie tvoje kroky. Boh nezabúda na svojich verných – na tých, ktorí pripravujú cestu pred ním.

Ľubomír Majtán
Foto:  wikimedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo