Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
09. 12. 2013, 07:23

GLÓBUS: Kardinál Maradiaga o Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile

Ako súčasť a dôležitá etapa života a učenia Cirkvi Druhý vatikánsky koncil predstavuje na jednej strane nutne ich kontinuitu, no v mnohých aspektoch je to zároveň koncil volajúci po diskontinuite, po revízii, po zmenách.  Tak to vyslovil i pápež František: „Koncil bol krásnym dielom Ducha Svätého (....

GLÓBUS: Kardinál Maradiaga o Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile

Ako súčasť a dôležitá etapa života a učenia Cirkvi Druhý vatikánsky koncil predstavuje na jednej strane nutne ich kontinuitu, no v mnohých aspektoch je to zároveň koncil volajúci po diskontinuite, po revízii, po zmenách. 

Tak to vyslovil i pápež František: „Koncil bol krásnym dielom Ducha Svätého (...) Ale urobili sme po 50 rokoch všetko, čo nám povedal Duch Svätý na koncile? (...) Oslavujeme toto výročie, ale robí nám nepríjemnosti. Nechceme zmeny. Ba čo viac, sú tu spiatočnícke hlasy (...) chceme si podrobiť Ducha Svätého, tomu sa hovorí nechápaví a ťarbaví srdcom.“ (Homília 16. apríla 2013)

O zmenách hovoril nedávno kardinál Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB, vedúci osemčlennej skupiny kardinálov vytvorenej Sv. Otcom Františkom na to, aby sa zaoberala revíziou Rímskej kúrie a otázkami spravovania univerzálnej Cirkvi. Kardinál Maradiaga je tegucigalpský arcibiskup (Honduras) a jeho prednáška odznela na Dallaskej univerzite v USA 25. októbra 2013.

„Cirkev nie je hierarchia, ale Boží ľud. V rámci ľudu niet dvojitej klasifikácie kresťanov – laikov a kléru, podstatne odlišných. Tak, ako klérus neznamená ‘Boží ľudia’, tak ani laici ‘ľudia sveta’. Toto je falošná dichotómia.“

Zdieľať

„Druhý vatikánsky koncil oficiálne uznal, že veci sa zmenili,“ hovorí Maradiaga, „Cirkev nie je hierarchia, ale Boží ľud. (...) Úloha hierarchie je predefinovaná vo vzťahu k Ježišovi ako trpiacemu Služobníkovi nie ako ‘Pantokratorovi’ (pánovi a vládcovi tohto sveta); (...) V rámci ľudu niet dvojitej klasifikácie kresťanov – laikov a kléru, podstatne odlišných. Cirkev ako ‘spoločnosť nerovných’ mizne: ‘Teda v Kristovi a Cirkvi niet nijakej nerovnosti’ (LG 12; 32) Nijaká služba nemôže byť kladená nad túto dôstojnosť spoločnú všetkým. Tak, ako klérus neznamená ‘Boží ľudia’, tak ani laici ‘ľudia sveta’. Toto je falošná dichotómia. Správne hovoriac, nemali by sme hovoriť o klére a laikoch, ale namiesto toho o spoločenstve a službe. Všetci pokrstení sú zasvätení ako duchovný dom a sväté kňazstvo (LG 10). (...) jestvuje spoločné kňazstvo veriacich. Táto zmena v pojme kňazstva je zásadná: V Kristovi sa kňazstvo zmenilo (Hebr 7,12). Ba prvá črta Ježišovho kňazstva je, že ‘sa vo všetkom musel pripodobniť bratom’ (Hebr 2,13). (...) celá Cirkev, Boží ľud, pokračuje Ježišovo kňazstvo bez straty svojho laického charakteru, (...) kňazstvo, ktoré sa nezameriava výlučne na kult v chráme, ale v celom svete s praxou spravodlivosti a lásky Samaritána.“

Kardinál Maradiaga podotýka, že aj dnes, päťdesiat rokov potom, čo boli artikulované tieto myšlienky, je veľkou „výzvou preskúmať misiu Cirkvi tak, aby zodpovedala Ježišovej misii. (...) Nie je možná reforma Cirkvi bez návratu k Ježišovi. (...) Aby sme rozlíšili, čo predstavuje zneužitie či nevernosť v rámci Cirkvi, nemáme inú mieru ako evanjelium. Mnohé tradície ustálené vnútri Cirkvi mohli ju viesť k ozajstnému sebauväzneniu. Pravda nás vyslobodí, pokora nám dá krídla a otvorí nám nové horizonty.“

"Cirkev je viac než demokracia, pretože náboženská skúsenosť viery jej dovoľuje otvoriť sa dialógu v pluralizme a byť zúčastnenou v akcii na veľkých spoločných záležitostiach života."

Zdieľať

Kardinál Maradiaga ďalej dáva do stredu pozornosti misionársky charakter Cirkvi - jej poslanie hlásať kráľovstvo Kristovo a Božie (LG 5), a návrat k Cirkvi ako „spoločenstvu“: „V Kristovi a Cirkvi niet nijakej nerovnosti... (...) Spoločenstvo Cirkvi je pre ňu vitálne, aby bola schopná nadobudnúť hodnovernosť v dnešnej spoločnosti. (...) je to práca na dosiahnutie autentickej koexistencie ako bratov a rovných. A tento cieľ sa isto nedá dosiahnuť hierarchickou mentalitou, chápaním služobného radu ako vyššieho presbiteriátu, privilegovaného a exkluzívneho... (...) Podujať sa na túto cestu znamená vrátiť sa k životu Ježiša, ktorý napriek tomu, že bol laikom, spôsobil zmenu v kňazstve (Heb 7,12). Celý Ježišov život bol kňazským životom v tom zmysle, že sa stal človekom, bol chudobný, bojoval za spravodlivosť, kritizoval neresti moci, identifikoval sa s najviac utláčanými a bránil ich, správal sa k ženám bez diskriminácie, narážal na tých, ktorí mali iný obraz Boha a náboženstva a svojou vlastnou vernosťou bol donútený k tomu, aby bol prenasledovaný a ukrižovaný mimo mesta. Toto originálne Ježišovo kňazstvo je to, ktoré má pokračovať v dejinách. (...) Druhý vatikánsky koncil nepredstavuje základy Cirkvi v polarizujúcom náčrte dvoch extrémov, klérus - laici, zbavujúc tak kresťanské zhromaždenie jej vlastného protagonizmu, účasti a zodpovednosti. (...) Isto, Cirkev je viac než demokracia, pretože náboženská skúsenosť viery jej dovoľuje otvoriť sa dialógu v pluralizme a byť zúčastnenou v akcii na veľkých spoločných záležitostiach života a celého bytia vesmíru.“

"Účinky a dôsledky novoliberálneho diktátorstva, ktoré ovládajú demokracie, nie je ťažké odhaliť: zavaľujú nás priemyslom a zábavou, pôsobia, aby sme zabudli na ľudské práva, presviedčajú nás, že nič sa nedá robiť, že niet možnej alternatívy."

Zdieľať

Kardinál Maradiaga sa tiež dotýka situácie Cirkvi v globalizovanom svete a hovorí o potrebe návratu k Cirkvi chudobných (LG 8): „Globalizácia výmeny služieb, kapitálu a patentov viedli v priebehu posledných desiatich rokov k upevneniu svetového diktátorstva nad finančným kapitálom. Malé transkontinentálne oligarchie, ktoré držia finančný kapitál, ovládajú planétu... (...) (J. Ziegler, Derechos humanos y democracia mundial [Ľudské práva a svetová demokracia], Latinoamérica 2007, p. 26) Účinky a dôsledky novoliberálneho diktátorstva, ktoré ovládajú demokracie nie je ťažké odhaliť: zavaľujú nás priemyslom a zábavou, pôsobia, aby sme zabudli na ľudské práva, presviedčajú nás, že nič sa nedá robiť, že niet možnej alternatívy. (...) Cirkev rozhodne stavia na oživovaní globalizácie milosrdenstva a solidarity (...) Ak zanietenie za posledného sa stane mobilizujúcou ideou a morálnou silou, budeme mať možnosť vytvoriť medzinárodnú politiku solidarity, ekonomickej demokracie, (...) Kultúru dobrého Samaritána. Osvojiť si kultúru dobrého Samaritána pred blížnym v núdzi; ako vlastnú cítiť bolesť utláčaných, dostať sa k nim bližšie a oslobodiť ich. Bez tohto angažovania sa je všetka nábožnosť falošná. Ako Pavol hovorí: Keby som nemal lásky, ničím by som nebol (1Kor 13,1-13).“

Na margo koncilového akcentu potreby nového vzťahu Cirkvi so svetom kardinál Maradiaga poznamenáva: „Cirkev sa nemôže ďalej stavať do pozície (...) akoby paralelnej ‚dokonalej spoločnosti‘, ktorá sleduje svoj vlastný autonómny beh, spevňujúc svoje múry proti chybám a vplyvu sveta. Táto antitéza stáročí potrebuje byť prekonaná. Úmyslom koncilu bolo aplikovať obnovu vnútri Cirkvi samotnej, pretože Cirkev nie je evanjelium, ani nie je dokonalou nasledovníčkou evanjelia; je obývaná mužmi a ženami, ktorí, rovnako ako všade inde, a primerane ich obmedzenej, hriešnej prirodzenosti, zaviedli v nej mnohé zvyky, zákony a štruktúry, čo nezodpovedajú Ježišovmu učeniu a konaniu. (...) Koncil sa s veľkou sympatiou otvoril svetu, vede, pokroku, ľudským hodnotám, spolupráci medzi vedou a vierou, rešpektovaniu autonómie stvorenia a právam myslenia, vedy a slobody (...) Cirkev, nositeľka evanjelia, vie, že nemôže zatvoriť svoje dvere dialógu bez anulovania pravdy, ktorá môže vyraziť zovšadiaľ – keďže Boh sám ju štedro sadil všade. Cirkev už nemá monopol na pravdu, ani viac nemôže pápežovať nad tisíckami ľudských záležitostí alebo zaujímať pozíciu naznačujúcu aroganciu či povýšenectvo. Naopak, mala by vyjsť do spoločných oblastí, bez obalu a ponížene, a zúčastňovať sa na spoločnom hľadaní pravdy.“

Celý text prednášky kardinála Maradiagu je prístupný na stránkach katolíckeho týždenníka The Tablet.

Spracoval Jaroslav Rindoš

Pozn. redakcie: Obsahovo rozsiahla prednáška kardinála Maradiagu s viacerými provokatívnymi časťami vyvolala vo svete diskusie, písali o nej napr. magazín The American Conservative, portál Patheos či The Catholic Thing.

Odporúčame

SÚŤAŽ: Poznáme víťazov dokumentárneho filmu Zdenka

SÚŤAŽ: Poznáme víťazov dokumentárneho filmu Zdenka

ZDENKA-pozvanka2_0.jpg Postoy.sk vám priniesol možnosť vyhrať nový dokumentárny film Zdenka na DVD. Z viac ako 150 správnych odpovedí sme vyžrebovali piatich výhercov. Dokumentárny film Zdenka, ktorý o živote blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej nakrútila dokument...

GLÓBUS: Chorvátske víťazstvo

GLÓBUS: Chorvátske víťazstvo

Občania Chorvátska si v nedeľnom referende odhlasovali dodatok ústavy, ktorý definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Tým bola jasne prejavená vôľa neumožniť tzv. „homosexuálne manželstvá“ v tejto krajine. Za zmenu ústavy sa vyslovilo takmer 66% zúčastnených.

KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Pripravený ako Noe

KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Pripravený ako Noe

archa1.jpg */ /*-->*/ Biblický príbeh o Noemovom korábe bol sprevádzaný štipkou irónie, vytrvalosti i bdelosti. Irónia spočívala vo výsmechu obyvateľov žijúcich v meste, kde žil i Noe, ktorý uprostred bezoblačných a bezdaždivých dní stavia loď gigantických rozmer...

ROZHOVOR: Sme tu pre robotnícku mládež

ROZHOVOR: Sme tu pre robotnícku mládež

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline 29. októbra 2013 získala ocenenie za spoluprácu škôl s firmami na konferencii TREND CSR Fórum. Vedúci jej ekonomického úseku Juraj Vojtáš pre Postoy.sk hovorí nielen o „láskavej náročnosti“ a systéme prevencie, ale aj o rozdúchavaní talentov i krí...