Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
07. 12. 2013, 10:41

KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Každý má byť "cestárom"

cesta1.jpg Podľa niektorých bol Ján Krstiteľ čudákom – človek, ktorý žije na púšti, vraj sa vyhýba ľuďom, oblieka sa do ťavej srsti, živí sa kobylkami a medom. Jedným slovom divný, neprispôsobivý, a možno aj blázon... Na druhej strane sa za týmto nemoderným zovňajškom ...

Podľa niektorých bol Ján Krstiteľ čudákom – človek, ktorý žije na púšti, vraj sa vyhýba ľuďom, oblieka sa do ťavej srsti, živí sa kobylkami a medom. Jedným slovom divný, neprispôsobivý, a možno aj blázon...

Na druhej strane sa za týmto nemoderným zovňajškom skrýva filozof, človek, špekulujúci, ktorý vie jasne a trefne pomenovať rôzne skutočnosti i zakrývanie ľudských zlyhaní – pamätáme si na príbeh o kráľovi Herodesovi, ktorému Ján jasne pomenúva jeho hriech: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ (Mk 6, 18)

Už a ešte nie

Tento Ján v úvode dnešného evanjelia vyriekne výzvu: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 3, 2) Nebeské kráľovstvo je realita „už a ešte nie“ – jeho prítomnosť sa už započala medzi nami, no čaká ešte na svoje plné zrealizovanie. Ak si uvedomíš, že Pánovo kráľovstvo je tak blízko pri tebe, nezostaň nečinný! Preto hovorí: „Robte pokánie!“ To znamená: prehodnoť svoj život, „zatras“ svojou pohodlnosťou, zmeň svoje staré zmýšľanie, alebo povedané slovami apoštola Pavla: odlož starého človeka a obleč si nového (porov. Ef 4, 22-24).

Evanjelista Matúš aplikuje na Jána starozákonné slová proroka Izaiáša: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mt 3, 3; Iz 40, 3) V tomto zmysle sa každý z nás má stať cestárom. Častokrát vodiči „frflú“, že cesty sú v zime neupravené, neodhrnuté; nervačíme, keď si ničíme tlmiče na dierach v asfalte.

Cestári 

Prestaňme cholericky vrčať a zhadzovať vinu na iných. Sme v pozícii cestárov, aby sme pripravili cestu pre Pána. Pravdepodobne táto cesta nikdy nebude hladká ako sklo, ale nech je taká, aby sa po nej dalo prejsť. Daj do toho všetky tvoje sily. Priprav cestu a vyrovnaj chodníky.

Nebuď ako farizeji a saduceji, ktorých definícia by podľa dnešného evanjelia mohla znieť: Hadie plemeno, ktoré sa odvoláva na svoje známosti z minulosti. Ako farizejom a saducejom nemôže od budúceho hnevu pomôcť to, že sa skrývajú pod závoj svojich praotcov, najmä Abraháma, tak ani nás – kresťanov – nespasí len to, že sa odvolávame na naše laxné prežívanie kresťanstva a prežívajúcu vieru.

"Dosť bolo nečinnosti v našom živote a spoliehania sa, že cestu pre Pána azda pripraví niekto iný. Ty ju priprav."

Zdieľať

Toto je ten čas, aby si sa stal dospelým kresťanom. „Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.“ (1Kor 13, 11) – hovorí apoštol Pavol. Dosť bolo nečinnosti v našom živote a spoliehania sa, že tú cestu pre Pána azda pripraví niekto iný. Ty ju priprav. Nečakaj, že konexie a odvolávanie sa na tvojich predkov urobia z teba živého kresťana.

Ak sa ešte raz vrátime k úvodným slovám: Ako sa na nás budú ľudia pozerať, ak začneme „burcovať“ svet k tomu, aby sa stal lepším? Pravdepodobne nás budú vnímať tak, ako vnímali Jána Krstiteľa. Buď budeme považovaní za bláznov a „iných“, alebo budeme vyhľadávanými osobami, pretože ľudia budú cítiť, že hovoríme pravdu, že vieme pomenovať dobro azlo, bez nejakého zahmlievania. Ľudia chcú počuť pravdu. Za Jánom prichádzali mnohí farizeji a saduceji. Ľudovo povedané, táto „šľachta“ židovského náboženstva vyhľadáva muža, obliekajúceho sa do ťavej srsti. Prečo? Pretože Ján svoje reči neprikrášľoval. Povedal pravdivo – bol predsa hlasom. Prosme si o silu, aby sme boli verným a pravdivým hlasom Pána, ktorý neponižuje chudákov, ani sa nepoklonkuje pred mocnými. Nebojme sa byť bláznami pre Krista (porov. 1Kor 4, 10). Prosme si aj o silu, byť dobrými robotníkmi v príprave cesty pre Pána.

Ľubomír Majtán
Foto: Flickr.com (CC licencia)

Odporúčame

KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Pripravený ako Noe

KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Pripravený ako Noe

archa1.jpg */ /*-->*/ Biblický príbeh o Noemovom korábe bol sprevádzaný štipkou irónie, vytrvalosti i bdelosti. Irónia spočívala vo výsmechu obyvateľov žijúcich v meste, kde žil i Noe, ktorý uprostred bezoblačných a bezdaždivých dní stavia loď gigantických rozmer...

GLÓBUS: Chorvátske víťazstvo

GLÓBUS: Chorvátske víťazstvo

Občania Chorvátska si v nedeľnom referende odhlasovali dodatok ústavy, ktorý definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Tým bola jasne prejavená vôľa neumožniť tzv. „homosexuálne manželstvá“ v tejto krajine. Za zmenu ústavy sa vyslovilo takmer 66% zúčastnených.

SÚŤAŽ: Poznáme víťazov dokumentárneho filmu Zdenka

SÚŤAŽ: Poznáme víťazov dokumentárneho filmu Zdenka

ZDENKA-pozvanka2_0.jpg Postoy.sk vám priniesol možnosť vyhrať nový dokumentárny film Zdenka na DVD. Z viac ako 150 správnych odpovedí sme vyžrebovali piatich výhercov. Dokumentárny film Zdenka, ktorý o živote blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej nakrútila dokument...

ROZHOVOR: Sme tu pre robotnícku mládež

ROZHOVOR: Sme tu pre robotnícku mládež

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline 29. októbra 2013 získala ocenenie za spoluprácu škôl s firmami na konferencii TREND CSR Fórum. Vedúci jej ekonomického úseku Juraj Vojtáš pre Postoy.sk hovorí nielen o „láskavej náročnosti“ a systéme prevencie, ale aj o rozdúchavaní talentov i krí...

SÚŤAŽ: Získajte dokumentárny film Zdenka

SÚŤAŽ: Získajte dokumentárny film Zdenka

ZDENKA-pozvanka2.jpg Postoy.sk vám prináša možnosť vyhrať nový dokumentárny film Zdenka na DVD. Ak sa na vás usmeje šťastie, budete ho mať ako jedni z prvých ľudí na Slovensku. Dokumentárny film Zdenka, ktorý o živote blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej nakrútila...