KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Pripravený ako Noe

Biblický príbeh o Noemovom korábe bol sprevádzaný štipkou irónie, vytrvalosti i bdelosti. Irónia spočívala vo výsmechu obyvateľov žijúcich v meste, kde žil i Noe, ktorý uprostred bezoblačných a bezdaždivých dní stavia loď gigantických rozmerov, ktorá má pojať nielen jeho rodinu, ale i pár zo žijúcich zvierat. Protiliekom k tejto irónii je Noemova vytrvalosť, ktorý nepočúva výsmech, ale počúva Boha.

Noe stavia vytrvalo a s bdelosťou, čaká, kedy príde deň, ktorý prislľúbil Pán, v ktorý zošle na zem dážď. Ježiš používa tento biblický príbeh z Knihy Genezis, aby podčiarkol dva protiklady: bezstarostnosť ľudí a starosť Noema, hýrivý život ľudí a pripravenosť Noema, užívanie si ľudí a bdelosť Noema. „Ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali.“ (Mt 24, 38) – to sú ľudské potreby a životné stavy: jedlo, pitie, množenie sa. Sú zamerané len na pozemský život. Títo ľudia ich vnímali len ako vlastníctvo; zabúdali na ne pozerať ako na dar.

Dnešní stavitelia korába

Obyvateľov mesta nepresvedčili ani posledné znamenia, kedy už Noe vchádza do korába. Nechceli počúvať (podľa ich názoru) prázdne reči nejakého divného staviteľa lode, až pokiaľ neprišla potopa. Tá je obrazom pádu ľudskej hlúposti a vzdorovistosti. Odolá len to, čo je stavané podľa Božieho slova – koráb.

Ak dnes ako kresťania upozorňujeme, napomíname, moralizujeme spoločnosť, sme zaradení do tejto kategórie: divná, „vyšinutá“, stredoveká Cirkev, ktorá nerozumie dnešným ľuďom, a preto by podľa všetkého mala byť ticho a nestarať sa do života iných...

„Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24, 44) – tak sa končí dnešný úryvok z evanjelia. Cirkev a kresťania v súčasnom svete sú týmto božím hlasom, ktorý napomína a hovorí: „Buďte pripravení!“ Ak niekto nechce počuť hlas, bude sa za to sám zodpovedať. Ježiš hovorí: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“ (Lk 10, 16a) Ak svet nepočúva nás, ktorí sa snažíme so všetkou dôslednosťou a vernosťou napomínať a korigovať neprávosti vo svete, takýto svet ignoruje samotného Pána.

Výzva pre všetkých

Cirkev hovorí už dvetisíc rokov to, čo učil Kristus. My sme zodpovední za to, čo hovoríme, no každý je zodpovedný za svoje uši, či bude počúvať. V prvom rade my – kresťania – musíme dobre počúvať Boží hlas, meniť naše životy podľa neho a stávať sa čoraz viac podobní nášmu majstrovi – Kristovi. Kto je blízko Krista, môže lepšie napraviť svojho strateného a tápajúceho brata či sestru. Ak nežiješ s Kristom, kto ti dal právo, aby si v jeho mene poučoval iných? „Vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Mt 7, 5)

Pánova výzva na bdelosť je platná pre všetkých. Nediskriminuje, ani neuprednostňuje. Týka sa tak mužov (dvaja muži budú na poli) ako aj žien (dve ženy budú mlieť na mlyne).

Ešte raz Pán opakuje výzvu na bdelosť v krátkom príklade zo života: „Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.“ (Mt 24, 43) Ty, drahý brat a drahá sestra, si týmto poctivým a ostražitým hospodárom. Ty si zodpovedný za svoj dom a za všetkých, ktorí sa v ňom nachádzajú. V akúkoľvek hodinu si to ty, kto má zabrániť narušiteľovi vniknúť cez dvere a vykradnúť ťa. „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.“ (Mt 24, 42)

Bdieť znamená mať oči otvorené alebo aspoň pripravené. Je to prvá podmienka, aby sme mohli vidietť Pána. Kto spí, nevidí; jeho oči sú zatvorené.

Nech je pre nás začínajúce adventné obdobie časom bedlivosti a pripravenosti. Vložme naše sily do toho, aby sme sa stali dobrými hospodármi. Neopakujme hriech nepochopenia a ľahostajnosti, ktorým trpeli ľudia v dobe Noema. Poďme proti prúdu laxnosti a pohodlnosti tak, ako to urobil samotný Noe a počúvajme viac Boží hlas.

Ľubomír Majtán
Foto: wikimedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo