K VECI: Mňa anketári večne obchádzajú

Austin Ruse nedávno spomínal, že sa pred nastávajúcou mimoriadnou synodou robí anketa medzi laikmi. Ja som svoj lístok asi niekde stratil.

Ani ma to neprekvapuje. Každý deň čítam prieskumy o všetkom možnom – koľko ľudí podporuje Obamovu reformu zdravotníctva, koľkí ešte stále veria prezidentovi a koľkých trápia „poruchy“ na webovej stránke reformy. Takéto prieskumy vychádzajú takmer každý deň a úplne presne (až na desatinu percenta) nám hovoria, čo si myslia Američania. A predsa, keď chcú anketári vedieť, „čo si myslia Američania,“ nikdy sa nespýtajú mňa. Ako je to možné? Ja som Američan. No anketári ma večne obchádzajú.

Záleží na otázke aj na respondentoch

Nielenže ma nikdy nezahrnuli do prieskumu, ale nikdy som ani žiadneho anketára nevidel! Kam tí ľudia chodia? Pred väznice? Do obchodných centier? Do redakcie New York Times? Nech je to kdekoľvek, ja som vždy niekde inde. Ale nevadí.

Prieskumy sú otravné, ale prijateľné, keď príde na politiku, lebo v konečnom dôsledku ešte stále môžem voliť a jediným druhom prieskumu, na ktorom mne osobne záleží, je sčítanie skutočných hlasov vo voľbách. Inak sa nemám ako vyjadriť, keďže ma večne obchádzajú. Okrem toho pri prieskumoch dosť závisí nielen od toho, koho sa spýtate, ale aj čo sa spýtate. Ako veľmi ešte stále milujete prezidenta? Ako veľmi ešte stále nedôverujete republikánom? Večné prieskumy sú podľa mňa otravné, no napokon ešte stále mám možnosť voliť.

Niečo úplne iné však je, keď príde na ankety o náuke Cirkvi. Nejde ani tak o to, že by som v týchto veciach chcel mať slovo ja – veď ktože som ja? Ide mi skôr o toto: ako človek, ktorý sa živí vyučovaním teológie, mám možnosť vypočuť si množstvo poznámok, ktoré sú – ako to povedať kulantne – dajme tomu nie úplne informované, pokiaľ ide o náuku Cirkvi, od ľudí, ktorí si hovoria „katolíci“.

„Prečo Cirkev nenávidí sex?“ Nenávidí sex? Človek by nečakal, že Cirkev, ktorá má viac ako miliardu členov, bude obvinená z nenávisti voči sexu. Práve naopak. Pravdou je, že keď som bol ešte dobrý protestantský chlapec zo strednej triedy, častejšie som počúval opačné obvinenie: katolíci sa skrátka nevedia ovládať, preto aj majú toľko detí. Presexovaní nepriatelia sexu: je to vôbec logicky možné?

Vôbec nejde iba o sex

Ľudia, ktorí majú radi takéto ankety o sexe, by mohli porozmýšľať, ako by asi dopadol prieskum medzi katolíkmi o množstve iných tém.

Napríklad čo by asi vyšlo, keby sme medzi „katolíckymi“ biznismenmi robili prieskum o princípe, ktorý uviedol čoskoro svätorečený pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike Centesimus annus: „zisk nie je jediným ukazovateľom skutočného stavu podniku. Môže sa stať, že hospodárska bilancia je v poriadku, ale ľudia tvoriaci drahocenné dedičstvo podniku sú ponižovaní a vo svojej dôstojnosti urážaní”?  Vyberte jednu možnosť:

A) súhlasím
B) nesúhlasím
C) znie to dobre, ale v reáli je to smiešne idealistické
D) netuším, o čom sa hovorí

Alebo čo tento princíp z tej istej encykliky: „Súkromné vlastníctvo má svojou povahou aj sociálny charakter, ktorý sa zakladá na zákone spoločného určenia bohatstiev.” To znamená, že „právo“ na súkromné vlastníctvo má svoje hranice. Súkromné vlastníctvo má slúžiť spoločnému dobru. Koľko dobrých amerických katolíkov by súhlasilo s tým, že ich právo na súkromné vlastníctvo nie je absolútne, ale je len prostriedkom, nie cieľom?

A) mnohí
B) niekoľkí
C) len jezuiti a iní členovia rehoľných rádov, ktorí majú svoje každodenné potreby zabezpečené

Sme azda nejakí komančovia?

Koľkí katolícki zamestnávatelia majú ako základnú súčasť svojho podnikateľského plánu nasledujúcu zásadu z Laborem exercens, ktorú podľa Jána Pavla II. „Cirkev vždy učila,“ konkrétne „zásadu prvenstva práce pred kapitálom,“ ktorá trvá na tom, že „práca je vždy prvoradou účinnou príčinou, zatiaľ čo kapitál, ako súhrn výrobných prostriedkov, zostáva iba nástrojom alebo nástrojovou príčinou.”

A) mnohí
B) niekoľkí
C) čo sme nejaká banda komančov?

A keby sme robili prieskum medzi americkými tínedžermi, koľkí by zaškrtli „úplne súhlasím“ pri tomto výroku z Centesimus annus: „Túžba lepšie žiť nie je zlom. Ale pomýlený je taký spôsob života, ktorý sa predstavuje ako lepší, keď sa zameriava na ‚mať‘, a nie na ‚byť‘, keď chce mať viac nie preto, aby sám bol viac, ale preto, aby ho mohol tráviť v prázdnom pôžitkárstve“? Vzhľadom na opakované odsudzovanie konzumizmu zo strany Cirkvi, máme si predstavovať, že väčšina tínedžerov a ľudí nad dvadsať rokov označí: 

A) vždy sa riadim učením Cirkvi
B) niekedy sa riadim učením Cirkvi
C) nakupujem do nemoty a reči Cirkvi naozaj nemajú na túto stránku môjho života žiaden vplyv. Vlastne, ako si vôbec dovoľujú myslieť si, že mi budú hovoriť, čo mám robiť?

Čo teda s anketami?

A nakoniec, čo by asi musela väčšina katolíkov odpovedať na otázku, či sa ich rozhodnutia pri investovaní riadia touto základnou zásadou z Centesimus annus: „rozhodnutie, kde sa bude investovať a do ktorého sektora produkcie, je morálna a kultúrna voľba”

A) na túto zásadu myslím pri každej investícii.
B) pri každej investícii sa snažím maximalizovať zisk a Cirkev mi nemá do biznisu čo rozprávať

Predpokladajme na chvíľu, že odpovede z tohto prieskumu by boli trochu, no, sklamaním. Čo potom? Vyberte jednu možnosť:

A) Cirkev by mala svoju náuku o týchto veciach zmeniť podľa ducha a múdrosti laikov
B) Cirkev by si mala uvedomiť, že si neurobila veľmi dobre svoju evanjelizačnú robotu a že naši pastieri by mali brať trochu vážnejšie Ježišovo poverenie „pas moje ovce“
C) Cirkev by si mala uvedomiť, že aj keď sa ankety organizujú s akýmkoľvek dobrým úmyslom, zvyčajne sa na nich zúčastňujú ľudia, ktorí nevedia, čo činia.

Randall B. Smith 
Autor je profesorom na Univerzite sv. Tomáša, kde bol nedávno vymenovaný na cenu Scanlan Chair in Theology.

Pôvodný text: Perpetually Passed Over by Polling, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (licencia CC).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo