RECENZIA: Slovenskí Kristovci

Ak hľadáte vhodný darček k Vianociam, kniha Kristovci je výbornou voľbou.

Knihy majú viaceré podoby. Môžu byť beletristické, poetické, memoárové či vedecké. Môžu byť aj vytvorené rozhovorom rôznych ľudí a stať sa tak knižnou zbierkou viacerých interview. Takáto kniha sa číta s ľahkosťou, lebo je v nej cítiť živosť vzájomnej interakcie. Hodnotnou je vtedy, ak sú títo ľudia skutočnými osobnosťami.

Kniha Kristovci je tvorená rozhovormi s dvanástimi ľuďmi, známymi aj menej známymi, ktorých spája náboženstvo, osobný vzťah ku Kristovi a hodnotný životný príbeh. Sú rôznych vekových kategórií aj viacerých kresťanských denominácií, patria medzi nich ľudia ako Miloš Kovačka, Daniel Pastirčák, Branislav Škripek, Daniel Hevier, Štefan Hríb, Róbert Bezák či Terézia Lenczová.

Jednou z nosných tém knihy je osobný náboženský príbeh, obzvlášť zaujímavé sú pri výrazných konvertitoch ako Štefan Hríb, Daniel Pastirčák, Branislav Škripek, Michal Valčo alebo Slavomír Slávik (ale menšie konverzie spomínajú aj viacerí ďalší). Všetci o tom hovoria veľmi otvorene, napr. Hríb sa pravdepodobne nikdy takto osobne nevyrozprával, je to zaujímavé čítanie. Niektorým to zmenilo život postupne (viacerí pri tom priznávajú predošlý rozháraný životný štýl, opilectvo a pod.), iným (ako B. Škripekovi) doslova radikálne zo dňa na deň.

Jednotlivé rozhovory sa pretkávajú cez témy ako úcta k rodine, spomienky na mladosť a životné podmienky, dôležitosť osobnej modlitby, a pri rôznosti vierovyznaní pochopiteľne aj ekumenizmus. Z celej knihy dýcha úprimná ľudskosť, pri mladších energia pracovať na svojich pôsobiskách, u tých starších skúsenosti a prirodzená múdrosť.

"Kniha Kristovci dýcha láskavou múdrosťou vzácnych ľudí. Graficky je spravená na vysokej úrovni a určite bude dobrým a pekným darom svojim blízkym."

Zdieľať

Jeden z najlepších rozhovorov v knihe je s kazateľom Cirkvi bratskej Danielom Pastirčákom. Hovorí o svojej konverzii, o tom, čo mu predtým chýbalo a čo vierou získal, o utrpení či láske. „Utrpenie má nesmiernu moc. Ak ho iba v hneve odmietneme, premení nás na zahorknutých egoistov. Ak ho v nádeji prijmeme, premení nás na empatické bytosti lásky. Svet Boha odráža, no nie je Bohom samým. Práve utrpenie nás volá k transcendencii, aby sme svoje bytie presiahli zo sveta k Bohu.“ Dobrým príkladom toho, že katolíci a protestanti môžu spolu pokojne nažívať vo vzájomnej inšpirácii, môže byť napr. Pastirčákova odpoveď na otázku, prečo často chodí do Mariánky pri Bratislave a do Levoče: „Sú to miesta presiaknuté stáročiami modlitby, trpezlivého hľadania Skrytého bytia. Zdá sa ti, že to na teba padá z korún stromov, že to šelestí v potoku tečúcom pútnickým údolím, žiari to v tme barokovej kaplnky... V mojej duši racionálneho protestanta zrejme kdesi v nevedomom kúte drieme prastará zbožnosť katolíckych predkov, pre ktorú Kristus prírody a Kristus kríža sú jedno. To je to, čo ma ťahá do Mariánky či na Levočskú horu. Celým telom cítim, v tom bezodnom tichu, ktoré napĺňa priestor, že práve tu mi je Boh bezprostredne blízko.“

Kniha nie je nudná, vôbec sa neutápa vo formálnosti alebo v povrchnom rozprávaní. Keďže respondenti sú múdri ľudia so záujmom o spoločnosť, sú aj zdravo kritickí. A to všetko pri veciach, ktoré máme všetci kresťania spoločné. Evanjelický bibliograf a historik Miloš Kovačka napr. hovorí: „Dôležité je vedieť otvorene sa zastať ľudí, ktorým krivdí politická moc či hospodárske pomery. A to mi v dnešnom kresťanstve na Slovensku chýba. Boli časy, keď takýto evanjelický hlas bolo jasne počuť a bol vysoko oceňovaný. Utváral dôveru. Predstavitelia duchovného života vo svete sú otvorenejší, tvrdo a jasne dokážu pomenovať zlo, hriech, neľudskosť, sociálne protiklady a dožadujú sa nápravy.“

Veľmi dobrý rozhovor je aj so Štefanom Hríbom. Jeho náboženský príbeh sa zastavil v užšom spoločenstve, je veriaci, ale necíti sa byť príslušníkom žiadnej cirkvi. Ľudia, ktorí dlhodobo uvažujú a píšu o verejnom dianí, sú niekedy až prehnane kritickí, no vždy v každej dobe potrebujú aj inšpiráciu, intelektuálne pozdvihnutie, napr. aj z náboženského prostredia. Dostáva sa im niečo takéto na Slovensku? Keď Hríb v knihe spomína svoje výhrady k súčasnej slovenskej kresťanskej kultúre, kritizuje jej formálnosť, uzavretosť, vyhýbanie sa vážnym sporom, a ku kresťanským médiám hovorí: „Akú váhu má u nás diskusia cirkevných médií? Katolícke noviny vnímam skôr ako informačnú nástenku o tom, že bolo to a bude tamto, prípadne sú tam vopred schválené formálne texty. Žiadna sloboda, žiaden spor, žiadne hľadanie.“ V rozhovore je však kritický aj sám k sebe.

Rozhovor s arcibiskupom Róbertom Bezákom sa udial pol roka po jeho odvolaní (a pred zákazom komunikovania s médiami), no o tejto téme sa rozhovor vôbec nezmieňuje. Hovorí o jeho dospievaní, vstupe do seminára, držaní hladovky proti spolupráci so združením Pacem in terris, neskoršom vstupe do rehole, či o tom, že po r. 1989 nebolo pre rehoľníkov až také jednoduché začať žiť riadnym rehoľným životom, keď ho pred tým nezažili. Alebo aj o tom, aké nové obzory Bezákovi otvorilo následné štúdium v Ríme. V zahraničí mohol pobudnúť aj na protestanskej valdénskej univerzite, kde ale jej prístupu ku Kristovi vytýkal prílišné zameranie na vnútorné prežívanie. „Podľa mňa nemožno pochopiť Krista bez tradície. Oni sa neusilovali o liturgiu, aj morálnu teológiu mali postavenú skôr na osobnom prežívaní. Akoby chceli povedať, že ak si vnútorne previazaný s Kristom, ostatné ti bude dané. To je veľmi náročné. (...) No páči sa mi entuziazmus protestantskej viery. My sa tak trocha nebezpečne posúvame k inštitúcii, budujeme víziu cirkvi ako stavby. U valdénskych som nikdy tú stavbu nevidel. Tam som skôr cítil hľadanie Ducha. Len to môže byť zasa ťažké bez stavby."

Knihu Kristovci redakčne pripravili Emília Mihočová, Ľubo Bechný a Terézia Rončáková. Dýcha láskavou múdrosťou vzácnych ľudí. Graficky je spravená na vysokej úrovni a určite bude pekným a dobrým darom svojim blízkym.

Lukáš Obšitník

Pozn.: Verejná prezentácia knihy sa bude v Bratislave konať 1.12.2013 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole na Legionárskej ulici. Zakúpiť sa dá na webstránke www.kristovci.sk.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo