Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
25. 06. 2018, 13:14

Život je viac ako jeden prieskum

Denník N komentuje prieskum o potratoch, ktorý si objednal v agentúre Focus, príliš podľa vlastných želaní.
Život je viac ako jeden prieskum

Na snímke účastníci Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Cieľom podujatia bolo vyzdvihnúť význam ľudského života a nutnosť chrániť ho od počatia po prirodzenú smrť. FOTO TASR – Štefan Puškáš

V prvom rade naozaj platí, že prieskum agentúry Focus pre Denník N nie je povzbudením pre odporcov súčasného potratového zákona. Na otázku „Ste za alebo proti prijatiu zákona, ktorý by na Slovensku sprísňoval vykonávanie umelých potratov?“ odpovedalo len 31,7 percenta respondentov, že by boli rozhodne či skôr za prijatie takéhoto sprísňujúceho zákona. Jasná väčšina, 59,8 percent, je rozhodne, respektíve skôr proti prijatiu takéhoto zákona.

Tento pomer je na prvý aj druhý pohľad pre tábor pro life až prekvapivo nepriaznivý. Dokonca aj voliči KDH (v pomere 51 ku 45), u ktorých by sa dalo predpokladať, že ich jasná väčšina je za väčšiu ochranu nenarodených detí, deklarujú, že sú proti sprísneniu interrupčnej legislatívy.

Samozrejme, istý vplyv na respondentov mala zrejme aj aktuálna spoločenská atmosféra. Prieskum sa totiž konal medzi 4. a 11. júnom, teda v čase, keď bol na stole protipotratový zákon z dielne Mariana Kotlebu. Tento zákon rozdelil aj konzervatívnych politikov a jednotné stanovisko nechcela prijať ani Konferencia biskupov Slovenska, pretože v tomto prostredí bol pomerne silný názor, že podpora zákona by legitimizovala extrémistov z ĽSNS.

Výsledky prieskumu mohol teda sčasti deformovať aj odmietavý postoj veľkej časti konzervatívnejších respondentov k samotnému Kotlebovi, ktorý sa stal v posledných týždňoch hlavnou tvárou zápasu proti potratom.

No ani touto interpretáciou si to konzervatívci nemôžu uľahčiť – aj tento prieskum potvrdzuje, že potraty aktívne vníma ako problém iba jasne menšinová časť spoločnosti.

Lenže kolegovia z Denníka N sa pri interpretácii tohto prieskumu vo svojom triumfalizme značne unáhlili, keď ho na facebooku uviedli slovami: „Venované všetkým politikom: nepočúvajte Kotlebu, Vašečku ani Kuffu, v skutočnom svete sú takmer dve tretiny voličov proti sprísňovaniu potratovej legislatívy.“

V skutočnom svete sa realita nemeria iba podľa jednej otázky z jedného prieskumu, pretože svet naokolo je ako zvyčajne zložitejší.

Keď sa respondentov všeobecne opýtate, či chcú oproti súčasnému stavu sprísniť interrupčný zákon, väčšina odpovie zamietavo. Keď sa však reprezentatívnu vzorku respondentov celkom konkrétne opýtate, či by mali byť potraty dovolené z akýchkoľvek dôvodov (čo je súčasný stav) alebo len z veľmi vážnych dôvodov, dostanete takmer zrkadlovo obrátené odpovede.

Z prieskumu Focusu z roku 2016 totiž vyplynulo, že 25 percent Slovákov je za stav, v ktorom je možné požiadať o umelý potrat bez akéhokoľvek zdôvodnenia, tak je to zakotvené v súčasnej legislatíve. Až 59 percent tvrdilo, že potraty by mali byť možné len z veľmi vážnych dôvodov (čo bol nárast oproti roku 2007 o osem percent), podľa 11 percent by sa nemali konať za žiadnych okolností.

Postoje k interrupciám (FOCUS, január 2016)

Otázka: „Podľa vás malo by byť umelé ukončenie tehotenstva (tzv. interrupcia) dovolené z akýchkoľvek dôvodov alebo len z veľmi vážnych dôvodov, alebo zo žiadnych dôvodov?“

Vývoj postojov k interrupciám (2007 – 2016)

(Poznámka: V roku 2007 znel druhý variant odpovede „len z dôvodov presne špecifikovaných v zákone“.)

Teda z pomerne nedávneho prieskumu vyplynulo, že spolu až 70 percent respondentov – teda viac ako dve tretiny – by bolo za prísnejší stav, než je ten súčasný. Ako je teda možné, že v priebehu dvoch rokov vzniknú v jednej agentúre dva prieskumy, ktoré sa dajú interpretovať s celkom opačnými uzávermi?

Je len málo pravdepodobné, že by sa v priebehu dvoch rokov postoje slovenskej populácie v tejto otázke tak zmenili. Skôr sa dá predpokladať, že pre mnohých z tých, ktorí si inak myslia, že potraty by mali byť možné iba z vážnych dôvodov, a nie na požiadanie, to v skutočnosti nie je žiadna vážna téma, a preto nemajú problém ani s dnešným zákonom. A takisto sa dá predpokladať aj to, že veľká časť z tých, ktorí sú za výkon umelých potratov len z vážnych dôvodov, si jednoducho myslí, že to zodpovedá súčasnému stavu a že jeho sprísnenie by znamenalo takmer úplný alebo úplný zákaz potratov. 

Posledný prieskum Focusu bude najmä v prostredí vládnych strán ako Smer, SNS a Most ďalším dodatočným dôvodom na to, aby bol pripravovaný Blanárov koaličný návrh čo najmäkší, menil názvoslovie (z „prerušenia“ na „ukončenie“ tehotenstva), ale už nešiel príliš ďalej.

Lenže ochrana života nenarodených detí je príliš dramatickou témou, aby v nej zvíťazil dojem z jedného aktuálneho prieskumu. Iste, na zákaz potratov podľa ideálnych predstáv pro life tábora naozaj neexistuje na Slovensku spoločenská väčšina, dokonca zrejme ani výrazná menšina.

Ale medzi úplným zákazom potratov a dnešným zákonom, ktorého hlavná mantra – potrat bez udania akéhokoľvek dôvodu – pochádza z úpadkových rokov socializmu roku 1986, je ešte pomerne veľký priestor na zmenu súčasného stavu. Konzervatívci majú aj naďalej dobré argumenty na to, aby sa tohto priestoru nevzdali a predložili v septembri návrh, ktorý nielen symbolicky, ale celkom reálne umenší potratové zlo.  

 

Odporúčame