Súdny dvor EÚ: Pojem „manželský partner“ je rodovo neutrálny

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Súdny dvor EÚ: Pojem „manželský partner“ je rodovo neutrálny

Ilustračné foto: Flickr.com/Danilo Urbina

Sudcovia v Luxemburgu tvrdia, že uznávanie homosexuálnych manželstiev na účely priznania práva na pobyt neohrozuje národnú identitu členských štátov.

Pojem „manželský partner“ v zmysle ustanovení práva Únie o slobode pobytu občanov Únie a ich rodinných príslušníkov zahŕňa manželského partnera rovnakého pohlavia. 

Vyhlásil to Súdny dvor Európskej únie v dnešnom rozsudku v prípade Coman vs. Rumunsko. 

„Hoci sa členské štáty môžu slobodne rozhodnúť, či povolia alebo nepovolia manželstvá osôb rovnakého pohlavia, nemôžu prekážať výkonu práva na pobyt občana Únie tým, že odmietnu priznať jeho manželskému partnerovi rovnakého pohlavia, ktorý je občanom krajiny, ktorá nie je členom EÚ, odvodené právo na pobyt na ich území,“ uviedol súd v tlačovom komuniké k rozsudku.

V spore ide o prípad rumunského občana a LGBTI aktivistu Adriana Comana, ktorý sa v Belgicku zosobášil so svojím americkým partnerom Robertom Hamiltonom. Keď sa homosexuálny pár presťahoval do Rumunska, miestne úrady mu nepriznali status manželstva. Následne americký partner nedostal povolenie usadiť sa trvalo v krajine. 

K téme: 
Slovensko spor o uznávaní manželstiev homosexuálov odignorovalo Zdieľať

Rumunské orgány dôvodili, že Comanovho partnera nemožno v Rumunsku považovať za „manželského partnera“ občana Únie, keďže tento členský štát neuznáva manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. 

Coman a Hamilton podali na rumunské súdy žalobu, ktorou sa domáhali rozhodnutia, že došlo k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v súvislosti s výkonom práva na voľný pohyb v rámci Únie. Spor sa dostal až na rumunský Ústavný súd, ktorý sa obrátil na Súdny dvor EÚ s otázkou, či Hamilton spadá pod pojem „manželský partner“ občana Únie vykonávajúceho právo na voľný pohyb, a musí mu byť teda priznané právo na trvalý pobyt v Rumunsku.

Súdny dvor EÚ sa dnešným rozsudkom postavil na stranu homosexuálneho páru. 

Súd: Neporušuje to národnú identitu

Súdny dvor konštatoval, že v rámci smernice o práve na voľný pohyb pojem „manželský partner“, ktorý označuje osobu spojenú s inou osobou manželským zväzkom, je rodovo neutrálny, a teda môže zahŕňať manželského partnera rovnakého pohlavia, ako je dotknutý občan Únie. 

„Súdny dvor však spresňuje, že osobný stav jednotlivcov, pod ktorý spadajú pravidlá týkajúce sa manželstva, je oblasťou, ktorá patrí do právomoci členských štátov a právo Únie do tejto právomoci nezasahuje, takže tieto štáty sa môžu slobodne rozhodnúť pre upravenie alebo neupravenie manželstiev osôb rovnakého pohlavia,“ píše sa v komuniké. 

Súdny dvor tiež uviedol, že Únia rešpektuje národnú identitu členských štátov obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch. 

Súdny dvor ale zároveň rozhodol, že odmietnutie zo strany členského štátu uznať len na účely priznania odvodeného práva na pobyt občanovi nečlenského štátu manželstvo takéhoto občana s občanom Únie rovnakého pohlavia zákonne uzavreté v inom členskom štáte môže narušiť výkon práva dotknutého občana voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov. 

„To by malo za následok, že sloboda pohybu by bola v rôznych členských štátoch rôzna v závislosti od ustanovení vnútroštátneho práva upravujúcich manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia,“ tvrdí súd. 

Súdny dvor v tlačovej správe ešte vysvetľuje, že povinnosť členského štátu uznať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte len na účely priznania odvodeného práva na pobyt štátnemu príslušníkovi nečlenského štátu sa nedotýka inštitúcie manželstva v danom štáte. 

K téme: 
Ako sa stalo, že o homomanželstvách si nebudeme rozhodovať sami Zdieľať

„Daná povinnosť najmä neukladá tomuto členskému štátu povinnosť upraviť vo svojom vnútroštátnom práve inštitúciu manželstva osôb rovnakého pohlavia. Navyše, takáto povinnosť uznania, len na účely priznania odvodeného práva na pobyt štátnemu príslušníkovi nečlenského štátu, neporušuje národnú identitu ani neohrozuje verejný poriadok dotknutého členského štátu,“ uvádza súd. 

Súdny dvor síce nerozhoduje vnútroštátny spor, jeho verdiktom sa však musí riadiť vnútroštátny súd, ktorý sa naň obrátil v tzv. prejudiciálnom konaní. Rozhodnutím Súdneho dvora sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Celé znenie rozsudku v kauze Coman zverejnili dnes popoludní, nájdete ho TU

V rozsudku sa možno dočítať, že pripomienky ku konaniu predložili okrem rumunskej vlády aj Európska komisia a ďalej vlády Holandska, Lotyšska, Poľska a Maďarska. Posledné tri menované krajiny majú v ústave zakotvenú ochranu manželstva muža a ženy.

Coman ďakoval sudcom

Rumunský občan Adrian Coman po vyhlásení rozsudku ďakoval sudcom aj všetkým ľuďom, ktorí ho spolu s partnerom podporovali. „Dnes zvíťazila ľudská dôstojnosť,“ uviedol podľa BBC. „Teraz sa môžeme pozrieť do očí každému úradníkovi v Rumunsku a celej EÚ s istotou, že náš vzťah je rovnako dôstojný a dôležitý,“ dodal.

Dnešný verdikt oslavovala aj skupina poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa venujú LGBTI agende. Na Twitteri označili dnešok za historický deň. „Konečne. Európsky súdny dvor uznal slobodu pohybu pre homosexuálne dvojice.“


Takto reagovali na verdikt Súdneho dvora poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sa venujú LGBTI agende. 

Hovorca Európskej komisie sa po rozsudku vyjadril, že všetky členské štáty majú možnosť slobodne rozhodnúť, či legalizujú manželstvá pre páry rovnakého pohlavia, ale nemôžu diskriminovať z dôvodov, že ide o manželstvo homosexuálov.

Slovensko reaguje

Aj keď Slovenská republika neuznáva homosexuálne zväzky, niektoré práva im priznať môže, vyplýva z vyjadrenia slovenského ministerstva spravodlivosti v reakcii na rozsudok Súdneho dvora EÚ v prípade Coman-Hamilton.

"Zväzok osôb rovnakého pohlavia sa u nás nedá uzavrieť a ani by nebol uznaný," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová. Upozornila však, že "priznávanie dôsledkov alebo vybraných účinkov registrovaného partnerstva alebo homosexuálneho manželstva však nie je v rozpore s našim právnym poriadkom, aj keď ide na našom území o neplatný zväzok". 

Drobová vysvetlila, že slovenský súd by mohol homosexuálnej dvojici priznať práva napríklad v dedičskom konaní, ak by si takáto dvojica "zvolila pre dedenie právny režim štátu, ktorý by im priznával výhodnejšie dedičské práva". Slovenský súd by teda majetkové práva mohol zohľadniť bez ohľadu na skutočnosť, že LGBTI zväzok ako taký neuznal, tvrdí hovorkyňa rezortu spravodlivosti.

Rovnako by to bolo napríklad aj so spoločným osvojením detí, pričom na Slovensku si dieťa môžu osvojiť len manželia - muž a žena, doplnila Drobová. "Viaceré práva vo vzťahu k dieťaťu získané pred príchodom do SR, rovnako ako aj práva dieťaťa voči adoptívnym LGBTI rodičom - vrátane napríklad práva na výživné - by mohli byť uznané a prispôsobené, napriek tomu, že LGBTI zväzok ako taký by nebol uznaný," ozrejmila hovorkyňa slovenského rezortu spravodlivosti. 

 

 


Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo