ROZHOVOR: Jozef Absolon: Výtvarné umenie by malo byť duchovné

"Som človek, som kresťan - katolík a som výtvarník. Čo to znamená? Nie je to vec názoru, je to vec bytia. Prijal som život ako dar a vážim si ho," tvrdí Jozef Absolon (1964), pedagóg a výtvarník, ktorý sa maľbe venuje už niekoľko desiatok rokov.

Jeho tvorbu si možno od začiatku augusta pozrieť v Ponitrianskom múzeu v Nitre, pričom výstava trvá do 29. septembra. Expozícia už na začiatku upúta návštevníka niekoľkými autoportrétmi umelca, ďalej viacerými obrazmi s biblickými motívmi, pestrofarebnými, ale aj výrazne ponurými, ktoré sú zväčša maľované akvarelmi, temperovými farbami či ceruzkou. Obrazy čiastočne dopĺňajú aj keramické sochy. Niektoré diela pozoruhodne tematizujú potraty, ktoré autor vníma ako pálčivý spoločenský problém. Prinášame vám krátky rozhovor.

Čo si sľubujete od tejto výstavy?

Musím povedať, že nerobím výtvarné práce preto, aby som vystavoval, to nie je cieľom, ale cieľ je ten, aby som sa vyjadril, aby som sa sebarealizoval. Čiže výtvarným spôsobom vyjadril to, čo je vo mne. Pretože výtvarník to potrebuje, výtvarník je skrátka taký človek. Niekto rád reční alebo rozpráva, tak výtvarník takýmto spôsobom rozpráva.

Používate veľa kresťanských motívov a mnohorako tematizujete tiež potraty. Znamená to, že aj tieto prvky či témy patria k vašej osobnej potrebe?

Presne tak.

Niektoré obrazy akoby si žiadali väčšiu odozvu. Snažíte sa osloviť aj širšie publikum alebo ide stále len o osobné vyjadrenie?

Tieto práce vychádzajú zvnútra, od autora, ale pri niektorých som počítal s tým, napríklad pri tých prácach, ktoré sa týkajú potratov alebo ktoré sú proti potratom, že bude na ne reagovať aj širšia masa ľudí.

Máte zatiaľ nejaké ohlasy?

Zatiaľ len tak sporadicky. Tieto plagáty neboli dané napríklad do tlače, takže zatiaľ len tak buď súkromne, alebo sporadicky sa ľudia vyjadrovali k týmto prácam, napríklad k potratom.

Pozitívne?

(Ticho)... Väčšinou v tom zmysle, že ich to zaujalo, že ich to zarazilo, že takýmto spôsobom sa dá vyjadriť aj k takejto tematike.

Viac ráz používate motív Poslednej večere. Odkazujete tým na Poslednú večeru od Leonarda da Vinci?

Musím zopakovať, že nerobil som preto, aby som sa porovnával s niekým... Našťastie a vďaka pánubohu je dosť veľa výtvarníkov, ktorí obohatili tento svet. A každý dobrý výtvarník má možnosť obohatiť tento svet. Či sa bude volať tak alebo tak, o to na tom celkovom ponímaní alebo chápaní výtvarného umenia ani tak nejde. Samozrejme, kto má rád práce nejakého umelca, tak to mu neberiem, ale... nechcem sa nejak porovnávať s niekým, s nejakým umelcom, s nejakým výtvarníkom.

Koľko vám zabralo maľovanie obrazov? Alebo je to veľmi individuálne?

To je také individuálne, spravidla olejomaľby trvajú dlhšie a temperové maľby kratšie.

Vraj nemaľujete bez inšpirácie či múzy.

Ja to nenazývam múzou, skôr inšpiráciou. Pretože nazývať to múzou, to je také svetské alebo také možno skôr pohanské ponímanie. Ide skôr o tú inšpiráciu.

Okrem obrazov vystavujete aj sochy. Znamená to, že na obrazovom plátne ste sa už nevedeli dostatočne, explicitne vyjadriť?

V niektorých prípadoch som sa chcel vyjadriť v priestore, to znamená priestorovými výtvarnými dielami a na inom mieste alebo v iných situáciách plošnými výtvarnými dielami.

Čo plánujete maľovať najbližšie?

Mám teraz napríklad rozpracované ďalšie obrazy, teda presnejšie návrhy k obrazom, znovu rozpracovanú tému sedem dní stvorenia.

Čiže pokračujete v duchovnom alebo spirituálnom smere?

Výtvarné umenie by v skutočnosti malo byť duchovné alebo spirituálne.

Bohumil Petrík

Fotografie a viac obrazov Jozefa Absolona nájdete na jozefabsolon.szm.com.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo