POCHOD ZA ŽIVOT: 8443

Počty potratov klesli v posledných rokoch na historické minimum. Demografi však priznávajú, že pokles už takmer dosiahol svoje dno.

8443. Najsmutnejšie číslo minulého roka - znamená počet vykonaných umelých prerušení tehotenstiev na Slovensku v roku 2012. Naši štatisti a demografi hovoria o historických minimách v posledných rokoch, no zároveň dodávajú, že tento trend už nemá veľmi „kam“ klesať. Faktom je, že v roku 1990 sa len približne 60 percent tehotenstiev skončilo pôrodom dieťaťa, kým v roku 2011 to bolo už takmer 79 percent. „Pozitívnym zistením je, že tento trend nezvrátil ani rast nezamestnanosti a hospodárska kríza v rokoch 2009 a 2010, ktorá sa premietla do mierneho poklesu plodnosti,“ uvádza Michaela Potančoková v publikácii Populačný vývoj v Slovenskej republike 2011, ktorú vydalo Výskumné demografické centrum.

Z pohľadu demografie je dôležitý údaj o úhrnnej umelej potratovosti. Je to číslo, ktoré znamená priemerný počet potratov pripadajúcich na jednu ženu, ktoré by podstúpila počas svojho reprodukčneho obdobia, čo je približne 15 až 49 rokov. „V prípade umelých potratov po roku 1989 je zrejmý pomerne významný pokles úhrnnej umelej potratovosti,“ hovorí pre Postoy.sk Branislav Šprocha z Výskumného demografického centra. V minulom roku bola úhrnná umelá potratovosť na úrovni 0,273. V roku 1989 predstavoval tento údaj hodnotu až 1,23. Podľa demografov môže za pokles antikoncepcia, viac poznatkov o možnostiach plánovania rodiny, ako aj verejná debata o umelých potratoch či iné faktory.

Rezervy sú takmer vyčerpané

Demograf Šprocha tvrdí, že do budúcnosti možno predpokladať ešte mierny pokles. „Rezervy sú však už takmer vyčerpané a určite tento pokles, ak sa nič nepredvídateľného a drastického nestane (napríklad zákaz používania antikoncepcie) bude oveľa miernejší a následne prejde postupne do stagnácie,“ tvrdí Šprocha.

Zaujímavosťou je, že dlhodobo chodili na potrat najmä vydaté ženy s dvomi deťmi, no štruktúra žien využívajúca potrat sa podľa demogarafa mení a zmení. Šprocha hovorí o významnom náraste bezdetných slobodných žien. Priemerný vek žien pri umelom potrate je v posledných rokoch približne 30 rokov. „Rovnako sa znížil podiel žien, ktoré opakovane podstupujú interrupciu, určitá časť z nich však naďalej ,používa potrat' ako akúsi antikoncepciu ex-post,“ dodáva demograf.

Potraty po dvanástom týždni sa dejú

Potraty sa najčastejšie vykonávajú medzi šiestym a deviatym týždňom tehotenstva. Väčšinu (64 percent) umelých potratov v roku 2011 vykonali do ôsmeho týždňa tehotenstva. Umelé potraty po dvanástom týždni sú u nás zriedkavé a predstavujú obvykle necelé tri percentá všetkých umelých potratov. V roku 2011 sa však ich zastúpenie mierne zvýšilo na štyri percetá, pričom podiel potratov vykonaných do ôsmeho týždňa klesol tiež iba veľmi mierne. „Pokiaľ nejde o náhodný výkyv a tieto trendy budú pokračovať aj v budúcnosti, budú dozaista negatívnym aspektom vývoja umelej potratovosti na Slovensku,“ upozorňuje v publikácii Potančoková.

V porovnaní s ostatnými patrí Slovensko medzi krajiny s najnižšou intenzitou umelej potratrovosti. „Nižšiu úroveň umelej potratovosti než na Slovensku vykazujú spomedzi krajín EÚ len Belgicko a Holandsko a niektoré krajiny s prísnejšími potratovými zákonmi, ako napr. Taliansko a Nemecko,“ píše Potančoková. Zároveň dodáva, že neporovnáva umelú potratovosť na Slovensku s krajinami, v ktorých platia reštriktívne potratové zákony a ktoré formálne vykazujú veľmi nízku úroveň umelej potratovosti, ako sú napríklad Poľsko, Írsko a Malta.

Pavol Rábara

Foto: archív

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo