POCHOD ZA ŽIVOT: Žiadajme ďalšie zmeny v prospech nenarodených

Ľudský život vzniká počatím v natoľko jedinečnej a neopakovateľnej podobe, že jeho umelé ukončenie pred narodením môžeme prirovnať k zničeniu neopakovateľného umeleckého diela s nevyčísliteľnou hodnotou.

Ak sa naozaj takto zničí umenie, je to dôvod na značné mediálne smútenie o údajnom zločine proti ľudskosti. Sústavne ničenie nenarodeného života pritom necháva mnohých chladnými. Ešte viacerí by však súhlasili ak nie so zákazom, tak aspoň so sprísnením právnych podmienok pre umelý potrat. Je to najrýchlejšia cesta k záchrane stoviek, ba možno tisícov nenarodených detí ročne.

Pred Národným pochodom za život sa prirodzene vyostruje aj verejná diskusia. Po kanonáde sugestívnych otázok v interview s hovorcom Národného pochodu za život je jasné, že cestou ďalej je hlavne trpezlivé vysvetľovanie. Treba však nahlas odmietnuť obvinenia z nenávisti prolajferov voči ideovým oponentom či dokonca nenávisti voči ženám rozhodnutým pre potrat alebo voči lekárom, ktorí zákroky vykonávajú. V skutočnosti ide o ľútosť.

Osoby zneistené istými postojmi prolife orientovaných občanov v obrane mieria kritiku najmä dvomi smermi. Po prvé, snažia sa situovať podporovateľov ochrany života od počatia do polohy extrémistov, ak potvrdia nesúhlas s umelým potratom bez výnimky. Ak pripustia výnimku, okamžite dostanú nálepku nekonzistentných a zmätených. Príkladom trpezlivého prístupu k diskusii so zneistenými blížnymi nech je už spomenutý rozhovor SME s Tomášom Kováčikom.

Po druhé, vyčítajú prolajferom, že márnia čas filozofovaním a nie sú dostatočne aktívni v pomoci pri vytváraní takého prostredia v spoločnosti, kde potrat nie je potrebný. Našťastie táto výčitka sa dá ľahko vyvrátiť.

Je načase začať od poslancov v NR SR požadovať zavedenie aspoň niektorých zmien, ktoré viac než dnes vyvážia právo nevinného nenarodeného na život s požiadavkou niektorých nešťastných tehotných žien, aby im bol umožnený umelý potrat.

Väčšina poslancov by pravdepodobne hlasovala za nasledujúce opatrenia. Voľne som sa inšpiroval aj právnymi analýzami, ktoré zazneli na seminári HFISLH v roku 2012 počas Bratislavských Hanusových dní.

  • Zákonné obmedzenie doby, počas ktorej možno vykonať umelý potrat zo zdravotných dôvodov a pre genetické poškodenie plodu. Ústavný súd zrušil časové obmedzenie pre tieto prípady do 24.týždňa s tým, že také obmedzenie má byť v zákone. Zatiaľ tam nebolo doplnené. Dokedy to tak ostane a aké dlhé bude obdobie?
  • Vymedzenie dôvodov, pre ktoré nie je možné potrat požadovať (spolu s požiadavkou na uvedenie dôvodu). Napr. zákaz potratu pre neželané pohlavie plodu.
  • Predĺženie lehoty, kedy najskôr po poskytnutí informovaného súhlasu možno vykonať umelý potrat. Dnes je to (zjednodušene) 48 hodín. Rovnako dobre by to mohlo byť aj 72 hodín.
  • Zmena možnosti získať záznam z ultrazvuku na povinnosť záznam žiadateľke o umelý potrat poskytnúť.
  • Povinnosť poskytnúť spolu s povinným poučením aj verné vyobrazenie vývojového štádia plodu zodpovedajúce aktuálnemu týždňu tehotenstva, vrátane informácií o rozsahu vyvinutia orgánov a funkcií (napr. bijúce srdce nezodpovedajúce falošnej predstave o neforemnom „zhluku buniek“)

Dovidenia v Košiciach!

Marcel Mikolášik
Autor je ekonóm.

Ilustračné foto: prolifenews.it

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo