Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
16. september 2013

TÉMA: Čo si myslia prezidentskí kandidáti o Pochode za život a o Gay pride?

Počas najbližšieho víkendu sa na Slovensku uskutočnia dve veľké akcie - v Košiciach Národný pochod za život a v Bratislave Gay pride. Prezidentským kandidátom sme k týmto témam položili nasledujúce otázky: 1. V nedeľu 22. septembra sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Za cieľ si dáva oc...

Počas najbližšieho víkendu sa na Slovensku uskutočnia dve veľké akcie - v Košiciach Národný pochod za život a v Bratislave Gay pride. Prezidentským kandidátom sme k týmto témam položili nasledujúce otázky:

1. V nedeľu 22. septembra sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Za cieľ si dáva ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, ochranu inštitúcie manželstva ako zväzku muža a ženy a ochranu rodičovského práva na výchovu detí. Ako sa staviate k týmto myšlienkam? Plánujete sa pochodu zúčastniť?

2. Deň pred tým sa v Bratislave uskutoční Gay pride. Medzi jeho požiadavky patrí spoločenské a politické zrovnoprávnenie LGBTI osôb, čo v praxi znamená zavedenie registrovaných partnerstiev homosexuálov (prípadne iných LGBTI osôb), v západných krajinách sa pri týchto akciách presadzujú aj manželstvá a umožnenie adopcií detí pre tieto páry. Podobne - ako sa staviate k týmto myšlienkam? Zúčastníte sa tohto pochodu?

3. Podpísali by ste ako prezident SR zákon o zavedení registrovaných partnerstiev, resp. o obmedzení potratov? Ako inak by ste ešte pristupovali k týmto témam?

4. Gay pride oficiálne podporujú aj veľvyslanectvá západných krajín, tohto roku 11, tri z nich aj finančne. Je to v poriadku, alebo ide o neoprávnené zasahovanie do vnútorných záležitostí SR?

Peter Osuský, bývalý prorektor Univerzity Komenského, poslanec NR SR za SaS:

1. Som za ochranu života od počatia, lebo život začína počatím. Všetky iné arbitrárne stanovené hranice "od kedy vzniká človek" sú nezmysel. Dúfam, že si raz nevypočujem, že vykonávať eutanáziu je povinnosť lekára, "lebo inak nemal ísť študovať medicínu". To dnes bežne počúvam o gynekológoch, keď odmietajú zabitie dieťaťa. Hovoria to aj tí, ktorí sa v iných súvislostiach radi dožadujú Hipokratovej prísahy, ktorá tento čin zavrhuje. Manželstvo je zväzok muža a ženy. Rodičia, ktorí si plnia svoje povinnosti voči dieťaťu, to právo, ako káže zdravý rozum, prirodzene majú. Pochodu sa nezúčastním. 

2. Som presvedčený, že registrované partnerstvo neohrozuje manželstvo - ani moje a myslím, že ani nikoho iného. Iné manželstvo, ako manželstvo muža a ženy z podstaty veci neexistuje napriek existujúcim právnym úpravám v niektorých krajinách. Pochodu sa nezúčastním.

"Zákon o reg. partnerstvách by som podpísal, ten o obmedzení potratov na údajne kresťanskom Slovensku nikdy parlamentom neprejde. I napriek tomu treba urobiť maximum pre to, aby sa deti nezabíjali."

Zdieľať

3. Zákon o registrovaných partnerstvách by som podpísal, ten druhý na údajne kresťanskom Slovensku nikdy parlamentom neprejde. I napriek tomu treba urobiť maximum pre to, aby sa deti nezabíjali. 

4. Ak tak "oficiálne" robia veľvyslanectvá a ich reprezentanti v rozsahu daného zákonodarstvom danej krajiny, ťažko niečo namietať. Problémom je, ak plošne podporia požiadavky, ktoré sú v ich zákonodárnych zboroch nepriechodné. Viem si prestaviť, že by aj organizátorov Národného pochodu za život podpora veľvyslanectiev potešila a sotvakto z nich by namietal, že ide neoprávnené zasahovanie do vnútorných záležitostí SR. Pre Európu a svet je však dnes symptomatická "výberová" podpora.

Ján Čarnogurský, bývalý premiér SR a zakladateľ KDH:

1. Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra v Košiciach, sa zúčastním, pretože podporujem myšlienky, pre ktoré sa koná.

2. Pochodu Gay Pride, ktorý bude deň pred Národným pochodom, sa samozrejme nezúčastním. Homosexuálne orientované osoby považujem za rovnoprávne s inými. Stovky známych osôb z dejín aj zo súčasnosti, homosexuálne orientovaných, dosiahli pre ľudstvo výnimočné výsledky. Rodina pozostávajúca z muža a ženy je však jedinou inštitúciou, ktorá privádza na svet deti a zabezpečuje pretrvanie ľudského rodu. Zaslúži si preto osobitné spoločenské uznanie.

Možnosť zaregistrovať partnerstvo heterosexuálov i homosexuálov u nás v podstate existuje. Ak dve osoby prídu na matriku a požiadajú o vydanie potvrdenia, že žijú v spoločnej domácnosti, matrika im také potvrdenie vydá a nezáleží na tom, či sú rôzneho alebo toho istého pohlavia, čiže ich registruje ako partnerov. Z prostredia homosexuálov sa ozývajú hlasy, že sú diskriminovaní v rôznych oblastiach, napr. pri dedení, pri nazeraní do zdravotnej dokumentácie partnera a pod. Som za to, aby sa tieto sťažnosti právne preskúmali a zákony sa prípadne zmenili tak, aby znevýhodnenie homosexuálnych partnerov nebolo. Moja výhrada voči registrovaným partnerstvám spočíva v tom, že všade na svete boli prvým krokom pred zákonom o manželstve homosexuálov a zákonom o adopcii detí homosexuálom. Inak by to nebolo ani u nás.

"Ak by sa veľvyslanci zahraničných štátov snažili ovplyvňovať naše vnútorné záležitosti, zvolil by som jednoznačnú diplomatickú odpoveď a na znak protestu by som ich nepozýval na oficiálne štátne recepcie."

Zdieľať

3. Ako som uviedol, aj homosexuálne partnerstvá už možno u nás registrovať na matrike ako členov spoločnej domácnosti. Osobitný zákon o registrácii takýchto partnerstiev by som ako prezident nepodpísal. Podľa štatistických prognóz začne na Slovensku v priebehu niekoľkých rokov ubúdať počet obyvateľov, pretože viac ľudí zomrie než sa narodí. Obmedzenie potratov v súlade so súčasným stavom spoločenského vedomia by mohlo proces ubúdania obyvateľov na Slovensku spomaliť, preto by som taký zákon podpísal. Tieto témy však nestačí iba upraviť zákonom, v spoločnosti sa musí nastoľovať children friendly atmosféra ďalšími možnými prostriedkami: od povahy kultúry až po finančnú podporu.

4. Pokiaľ veľvyslanectvá vyjadria podporu gay pride, nie je to zasahovanie do našich vnútorných záležitostí. Keby však napísali listy ktorémukoľvek štátnemu alebo verejnoprávnemu orgánu napr. ministerstvu, primátorovi alebo starostovi v prospech gay pride, to by už išlo o zasahovanie do našich vnútorných záležitostí, pretože gay pride je na Slovensku predmetom vnútropolitickej debaty. K tejto situácii došlo pred niekoľkými rokmi; vtedy som im spolu so skupinou občanov napísal list, v ktorom sme ich upozornili, že je to zasahovanie do našich vnútropolitických záležitostí, a tým prekračovanie ich diplomatického poslania. Ak by som sa stal prezidentom, zvolil by som jednoznačnú diplomatickú odpoveď a veľvyslancov takýchto štátov by som na znak protestu nepozýval na oficiálne štátne recepcie.

Andrej Kiska, podnikateľ, zakladateľ nadácie Dobrý anjel:

1. Právo na život je na je dôležitejšie právo. Sú ale hraničné situácie, kedy žena, matka by mala mať právo voľby. Počet interupcií každý rok klesá ale myslím si, že jestvujúca legislatíva je mierne benevolentná a sme svedkami toho, že sa interupcie sa niekedy zneužívajú ako riešenie ľahkovážneho sexuálneho správania. Je dôležité túto tému otvoriť, ale mali by sa ku nej prestať vyjadrovať len muži a svoje stanovisko by mali povedať hlavne ženy, matky, ktoré deti vychovávajú.
Eutanázia – som proti uzákoneniu eutanázie.
Manželstvo je pre mňa zväzkom medzi ženou a mužom a rodina je základom našej spoločnosti. Je preto potrebné rodinu podporovať a chrániť tak, aby sme rodičom vytvorili najlepšie možné podmienky pre výchovu svojich detí. Som preto proti adopcii detí homosexuálnymi pármi. Čo sa týka zasahovania štátu do výchovy detí rodičom, tak štát by mal deti chrániť. Aby sa napríklad nemohol opakovať nedávny prípad malej Lucky.
Pochodu za život sa nezúčastním.

Inzercia

"Som za takú legislatívnu úpravu, ktorá nepostaví reg. partnerstvá na rovnakú úroveň ako manželstvo, ale zabezpečí homosexuálnym partnerom rovnaké práva pri zastupovaní sa v bežných veciach na úradoch."

Zdieľať

2. Manželstvo je pre mňa zväzkom medzi ženou a mužom. Na druhej strane by má mať každý občan Slovenska rovnaké práva. Som za takú legislatívnu úpravu, ktorá nepostaví registrované partnerstvá na rovnakú úroveň ako manželstvo, ale zabezpečí homosexuálnym partnerom rovnaké práva pri zastupovaní sa v bežných veciach na úradoch, získavaní informácií o zdravotnom stave partnera, pri dedičskom konaní a podobne. Som proti adopcii detí osobám rovnakého pohlavia. Gay pride sa nezúčastním.

3. Zákon o registrovaných partnerstvách tak, ako som ho vymedzil v predchádzajúcej odpovedi by som podpísal. Čo sa týka zákona o obmedzení interupcií, veľmi by záviselo ako by daný zákon vyzeral. Je dôležité, aby sme si neustále pripomínali dôležitosť rodiny a výchovy detí. Našťastie Slováci sú stále silne rodinne založení. Ako prezident by som snažil dôležitosť rodiny neustále prizvukovať.

4. Podporu Gay pride zahraničnými veľvyslanectvami nepovažujem za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska.

Pavol Hrušovský, poslanec NR SR a bývalý predseda KDH:

1. Samozrejme, že prídem. Na Košice sa teším a chcem tam stráviť celý víkend. Som nesmierne rád, že sa Národný pochod za život organizuje a že sa naň chystajú ľudia presvedčení o dôležitosti ochrany života. Je to principiálna agenda kresťanských demokratov na Slovensku. Žiaľ, posledné mesiace sme svedkami otvorených, ale aj skrytých snáh vládneho Smeru otvoriť priestor aj módnym trendom zrovnoprávnenia pohlaví. Aj preto v blízkej budúcnosti predložíme ústavný zákon na ochranu manželstva muža a ženy.

2. Nie nepôjdem tam, lebo manželstvo dvoch mužov a dvoch žien je pre mňa neprirodzené a rovnako si neviem predstaviť, že takáto ,, rodina“ bude vychovávať deti. Čo ma veľmi mrzí je to, že v tejto téme sa argumentuje ľudskými právami. Podľa mňa je to účelové, lebo ani teraz nikto nebráni ani osobám rovnakého pohlavia, aby spolu žili a rovnako zákon umožňuje riešiť aj prípadne otázky dedenia, či majetkové práva.

"Posledné mesiace sme svedkami snáh Smeru otvoriť priestor aj zrovnoprávneniu pohlaví. Aj preto v blízkej budúcnosti predložíme ústavný zákon na ochranu manželstva muža a ženy."

Zdieľať

3. Funkcia prezidenta mi nemôže zobrať moje osobné presvedčenie. Tak ako mi ho nezobrala funkcia predsedu parlamentu, keď svojho času som tzv. potratový zákon nepodpísal. Registrované partnerstvá by zbytočne čakali na môj prezidentský atrament.

4. Neupieram veľvyslanectvám, ani som to nikdy nerobil, právo na vlastné postoje. Som však presvedčený, že riešenie registrovaných partnerstiev homosexuálov je výsostne vecou rozhodnutia každej krajiny a aj Slovensko musí mať svoj vlastný názor.

Radoslav Procházka, ústavný právnik, poslanec NR SR:

1. Zúčastním sa pochodu, verejne sa hlásim k pro-life postojom už dobrých 15 rokov. Pre mňa je ochrana života od počatia po prirodzenú smrť dosť silná téma na to, aby nemusela byť dopĺňaná o rôzne ďalšie, zbytočne ju to fragmentuje a oslabuje.

2. Nie, nezúčastním. Manželstvo je pre mňa zväzkom jedného muža a jednej ženy, s adopciou detí homosexuálnymi pármi nesúhlasím. Primeranú zákonnú úpravu civilných zväzkov nepovažujem za žiadnu reálnu hrozbu pre tradičnú rodinu.

3. Závisí to od obsahu konkrétneho zákona. Ak by zákon umožnil párom uzavretie civilnoprávneho zväzku s cieľom zjednodušiť im život a opieral by sa o reálnu podporu širokej verejnosti, podpísal by som ho.

"Súčasnú zákonnú úpravu ochrany ľudského života v prenatálnom štádiu považujem za nesúladnú s Ústavou a rád by som dal ústavnému súdu príležitosť pozrieť sa na tú vec znova čerstvými očami."

Zdieľať

V otázke ochrany ľudského života v jeho prenatálnom štádiu som už opakovane avizoval, že súčasnú zákonnú úpravu považujem za nesúladnú s Ústavou a rád by som v priebehu svojho prípadného funkčného obdobia v prezidentskom úrade dal ústavnému súdu príležitosť pozrieť sa na tú vec znova čerstvými očami.

4. Podpora tohto pochodu konkrétnymi veľvyslanectvami sa týka výlučne ich vzťahu s vlastnými vládami a vlastnými občanmi. Oni tu zastupujú svoje národy a ak to nevadí verejnosti v ich štátoch, ja to rešpektujem. Ak áno, musia to so svojimi veľvyslancami riešiť oni. Ako prezident by som dbal o to, aby naši veľvyslanci v zahraničí aktívne nepodporovali veci, s ktorými slovenská občianska verejnosť nesúhlasí. Určite by som nechcel, aby nám cudzie štáty rozprávali do toho, ako v nich naši veľvyslanci majú reprezentovať Slovensko, nebudem teda robiť to isté.

Ďakujeme za odpovede.
-lo-

Ilustračné foto: duhovypride.sk (1), webstránky jednotlivých kandidátov (5)

Odporúčame

ANKETA: Tam hore máme veľkú posilu

ANKETA: Tam hore máme veľkú posilu

Niekoľkých osobností sme sa spýtali, ako si na Silvestra Krčméryho pamätajú a čo pre nich alebo pre Slovensko znamenal. Anton Srholec, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska: Silvester Krčméry bol po celý môj život spolupútnikom a spolubojovníkom. Stretol som sa s ním v Jáchymove na táb...