Doplácame na to, že írska cirkev stratila írske ženy

Doplácame na to, že írska cirkev stratila írske ženy

Páter Gerry O' Connor. Foto: africaredemptorists.com

Írskeho redemptoristu sme sa spýtali na dnešné referendum o potratoch.

Dnes sa koná v Írsku referendum o uvoľnení potratovej legislatívy. Tzv. 8. dodatok írskej ústavy priznáva rovnaké právo na život nenarodenému dieťaťu ako jeho matke. Ak Íri odhlasujú jeho zrušenie, vláda by mala schváliť zákon, ktorý umožní potraty na požiadanie do 12. týždňa tehotenstva.

O atmosfére v krajine, kampani aj názoroch kresťanov sme sa rozprávali s redemptoristickým kňazom Gerrym O' Connorom, ktorý pôsobí v meste Cork. 

Je referendum o potratoch témou medzi ľuďmi? Do akej miery ľudia diskutujú o tejto veci? 

Ľudia o tom diskutujú v práci aj pri socializácii. Vyhľadávajú pritom spoločnosť tých, čo dokážu s úctou počúvať. Ľudia sa cítia pohodlnejšie v prítomnosti menej dogmatických spoločníkov, lebo tak dokážu ľahšie vyjadriť, čo si skutočne myslia. 

Treba povedať, že táto téma spôsobila aj obrovské napätie. Niektorí ľudia, ktorí sa dlhé roky priatelia, sa rozhodli, že o referende nebudú hovoriť, kým sa neskončí. Počul som tiež ľudí utrúsiť, že je zlý nápad diskutovať o referende pri alkohole, pretože to vedie k hádkam. 

Takisto sa stávalo, že muži v mnohých prípadoch váhali vyjadriť svoje pripomienky, pretože najmä v počiatočnej fáze kampane bolo v spoločnosti silne prítomné posolstvo, že táto otázka nemá nič spoločné s mužmi.

K téme: 
Írske referendum o potratoch: Čo sprevádza kampaň? (podcast) Zdieľať

Ako ste vnímali kampaň celkovo? Bola podľa vás férová?

Kampaň sa začala pred rokmi. Samotná kampaň za zrušenie 8. dodatku ústavy bola energicky podporovaná mainstreamovými médiami a najznámejšími novinárskymi a mediálnymi postavami v krajine. V tomto zmysle tu bola kultúra, ktorá neúprosne tlačila krajinu do stanoviska za zrušenie dodatku. 

Čo sa týka oficiálnej kampane, podľa mňa ju možno nazvať férovou. Noviny a televízie poskytli obom stranám rovnaký priestor a snažili sa vyvážiť pohľady na tému. 

V rozhovoroch ste si však mohli všimnúť zaujatosť voči zástancom dodatku, dalo sa to postrehnúť pri kladení otázok, keď ľudia s prolife názorom čelili ťažším otázkam. 

Čo pouličná kampaň? 

Oba tábory, YES aj NO, mali k dispozícii armádu dobrovoľníkov, ktorí chodili od dverí k dverám. Pravdou je, že v tábore NO, teda za zachovanie dodatku, je medzi týmito agitátormi vyšší vekový priemer.  

Aké aktivity v tomto smere podnikala cirkev? Počuli sme o tom, že v posledných týždňoch chodili laici vystupovať počas omší, keď namiesto homílie rečnili a vyzývali veriacich ísť hlasovať. 

Áno, niektoré farnosti pozvali laikov, aby mali príhovory – či už miesto kázne alebo v čase po svätom prijímaní.  

Asociácia katolíckych kňazov vydala dokonca stanovisko, v ktorom kritizovala túto prax neohlásených kazateľov s tým, že to môže dráždiť ľudí. Stali sa totiž prípady, že ľudia kvôli tomu odišli z kostola. Aj tento týždeň sa objavila správa, že ľudia odišli zo slávnosti prvého svätého prijímania, keď kňaz využil homíliu na výzvu, aby ľudia hlasovali za ponechanie dodatku. 

Niektoré farnosti spustili 12-týždňový program rozlišovania a teologické kurzy, kde volali ľudí diskutovať o téme z lekárskeho, právneho, teologického, filozofického či etického pohľadu. Podľa mňa išlo o znaky nových spôsobov, ako prepojiť vieru a život vyvážene a slušným spôsobom. 

Čo postoj oficiálnej cirkvi, hierarchie?

Biskupi vydali pastierske listy. Ale inak zostala cirkev v tomto referende relatívne zdržanlivá v porovnaní s inými inštitúciami. 

Prečo? 

Cirkev má v Írsku takú malú dôveryhodnosť, že musí veľmi starostlivo pristupovať k verejným otázkam. Súvisí to s postavením ženy a najmä prípadmi sexuálneho zneužívania detí, čo cirkvi vážne poškodilo povesť.

Máte pocit, že katolíci sú pripravení hlasovať za zachovanie dodatku? 

V mnohých oddaných katolíckych rodinách sa objavili odlišné pohľady na vec, napríklad matka je na strane YES, otec NO. Podľa môjho názoru sú katolíci rozdelení v pomere 60 : 40 v prospech tábora YES. Keď sa však bavíme o tých, čo chodia do kostola každý týždeň, tak bude podľa mňa pomer tiež 60 : 40, ale v prospech tábora NO.  

Zároveň platí, že ľudia zo staršej generácie berú v otázke hlasovania názor cirkev ako-tak vážne, ale len malý zlomok ľudí pod 40 rokov vníma cirkev ako fórum, od ktorého si chcú dať poradiť. 

Ako tipujete výsledok referenda?

Myslím si, že dodatok bude zrušený. Som si istý, že Dublin bude výrazne hlasovať za zrušenie. Existujú náznaky, že dokonca aj na vidieku bude hlasovanie za zrušenie silnejšie, než by sa predpokladalo. Veľké množstvo ľudí však nahlas nehovorí, ako sa zachovajú. Títo tichí občania rozhodnú. Existuje nádej, že ich mlčanie predstavuje ukryté hlasy za zachovanie dodatku. 

„Mladá generácia sa pozerá na vec inak. Ak majú mladí pocit, že odpoveď cirkvi nie je pravdivá, tak jednoducho cirkev opustia.“ Zdieľať

Ak bude 8. dodatok zrušený, čo to bude znamenať pre kresťanov? 

Navrhovaný zákon, ktorý by mal byť schválený v prípade zrušenia ústavného dodatku, je znepokojujúci.  

A čo sa týka reakcie kresťanov v takomto prípade, myslím si, že budú musieť zdvojnásobiť svoje úsilie v snahe pomáhať ženám v krízových situáciách a rizikových tehotenstvách. Mali by sa stať láskavou oporou pre ženy v ťažkostiach. Kresťania si musia sadnúť k ženám a počúvať aj tie, čo majú menej ako 40 rokov.  

Zároveň by mali kresťania poskytnúť užitočné východisko pre členov parlamentu, ktorí budú musieť prijať návrh zákona, ktorý sa po prípadnom zrušení dodatku má stať súčasťou legislatívy. 

Tí, čo veria v zmenu cez politickú moc, by sa možno mali pokúsiť o vytvorenie novej a autentickej kresťanskodemokratickej strany. 

V posledných rokoch Írsko ustupuje od konzervatívnych hodnôt. V roku 1995 hlasovali ľudia v referende za legálnosť rozvodov, v roku 2015 za manželstvá osôb rovnakého pohlavia, teraz sa zrejme na základe referenda uzákonia interrupcie. Čo sú podľa vás hlavné dôvody tejto situácie? 

Na časť problému odpovedá spôsob, akým ste položili otázku. Ak byť kresťanom je výlučne spojené so sexuálnou morálkou, tak potom nová generácia nechce mať nič s kresťanskými cirkvami. 

V minulosti, keď Íri zápasili povedzme s cirkevným učením o antikoncepcii, zostali v cirkvi, ak ich zároveň sprevádzal láskavý kňaz, rehoľná sestra alebo laik. Mladá generácia sa však pozerá na vec inak. Ak majú mladí pocit, že odpoveď cirkvi nie je pravdivá, tak jednoducho cirkev opustia. Toto bolo úplne zreteľné pri hlasovaní o manželstvách homosexuálov. Mladí sú jednoducho presvedčení, že cirkev sa mýli v otázkach vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia. 

Pozíciu cirkvi určite oslabili aj rôzne škandály, čo môže ešte viac vplývať na postoj mladej generácie…

Cirkev v Írsku bola kedysi veľmi mocná a zneužívala to. 

Mnoho ľudí čaká na návrat do cirkvi, ale cirkev sa dopustila mnohých zlyhaní, keď kryla sexuálne zneužívanie detí duchovnými, alebo tým, ako zaobchádzala so slobodnými ženami, ktoré otehotneli, a podobne. Cirkev je teraz zosmiešňovaná a v niektorých oblastiach ňou opovrhujú.

K týmto skutočnostiam treba pripočítať kontext, ktorý spočíva v rastúcom sekularizme po celom svete. A v Írsku rastie veľmi rýchlo.

Okrem toho za neúspešnú angažovanosť cirkvi podľa môjho názoru najviac môže fakt, že írska cirkev stratila írske ženy. 

Ako to myslíte? 

Ženy sa v nej často cítia občanmi druhej kategórie, ignorované, nerešpektované, nepohodlné v cirkvi. Zdieľajú vieru so svojimi deťmi, no aj skeptický pohľad zo strany inštitucionálnej cirkvi.

Kto je Garry O’Connor 

Írsky kňaz z rehole redemptorististov. Žije v Corku, kde sa redemptoristi venujú prioritne mladým. Páter O’Connor je zároveň riaditeľ misijnej organizácie Redemptorist Solidarity Office, ktorá podporuje medzinárodné misie v Afrike, Južnej Amerike a Ázii. Je tiež predsedom neziskovej organizácie, ktorá sa venuje medzinárodnému dobrovoľníctvu a rozvoju. V minulosti pôsobil 14 rokov v jednej z farností Dublinu, zasiahnutej mestskou chudobou. Je taktiež vo vedení Asociácie katolíckych kňazov, ktorá združuje okolo tisíc kňazov a spolupracovníkov.


Hlasovacie miestnosti sa v Írsku otvorili dnes o 7.00, ľudia môžu odovzdať svoj hlas do 22.00. Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo