Duch pokoja a pravdy, buď vždy s nami... (Michal Chuda)

Duch pokoja a pravdy, buď vždy s nami... (Michal Chuda)

Foto: archív autora

Báseň z roku 1987, ktorá pôvodne nemala vyjsť.

Michal Chuda
Duch pokoja a pravdy , buď vždy s nami...


Duch pokoja a pravdy, buď vždy s nami
v dňoch nádeje i v neústupných tmách.
Buď vo vesmíre i tu, pod hviezdami,
a zažeň všetku beznádej a strach.

Odním moc lesku, ktorý iba mámi,
na každé slovo čakaj na perách.
Duch pokoja a pravdy, buď vždy s nami
v dňoch nádeje i v neústupných tmách.

Som synom svetla! Vždy ti chcem byť známy.
Teraz aj vystretý raz na márach.
Veď cez Golgoty svojich stáročiami.

Duch pokoja a pravdy, buď vždy s nami
v dňoch nádeje i v neústupných tmách.Na Turíce som si spomenul na túto svoju báseň, ktorá uzatvára cyklus Rondely o nádeji (zbierka Tiché svetlo, pre členov Kruhu milovníkov poézie vydal Slovenský spisovateľ, Bratislava 1987, ilustrácie Igor Rumanský, grafická úprava Ľubomír Krátky).

Keď som dostal v tých časoch vytlačený text knihy na korektúru, zistil som, že táto báseň chýbala. Hneď som šiel do redakcie vydavateľstva a povedal som, že trvám na tom, aby táto báseň v knihe zostala, ináč kniha nevyjde. Bol som zrejme dosť presvedčivý – sám som totiž potom cestoval do Brna, kde robili fotosadzbu knihy, a odovzdal som text, ktorý napokon v zbierke Tiché svetlo vyšiel.

To len tak na okraj. Niekedy stačilo hoci len trocha odvahy a tá možno pomohla aj iným zbaviť sa strachu. Strach totiž býval často zlým radcom...

Michal Chuda

Novinka z vydavateľstva

Posvätné manželstvo

Čo ak je Božím zámerom, aby sme boli v manželstve nielen šťa...

Bestseller o hodnote manželstva

O knihe
Cena u nás: 11,18 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo