ROZHOVOR: Biskup Milan Lach SJ: V Sýrii sa opakuje scenár z Iraku

Rím sa pripravuje na sobotné modlitbové bdenie za pokoj pre Sýriu a celý svet. K prosbe pápeža Františka za mier sa pripája aj nový pomocný biskup Milan Lach SJ. Jeho titulárnym sídlom je Ostracine v Egypte, rozprávali sme sa s ním o aktuálnych medzinárodných otázkach aj niektorých slovenských témach.

Sám ste navštívili Sýriu. Aký je váš názor na tamojšiu situáciu?
To, čo sa deje v Sýrii, je veľkou tragédiou. Opakuje sa scenár z Iraku. Hynú tam nevinní ľudia a celý svet sa takmer mlčky prizerá. Ak sa zvrhne Assad, budú vyvraždení, alebo utečú zo Sýrie skoro všetci kresťania, tam kde boli od čias prvých apoštolov. Máme svedectvá z Iraku, že počet kresťanov po útoku sa drasticky znížil na zopár promile, to isté čaká Sýriu. Ak vďaka útoku USA prevezme moc "Slobodná sýrska armáda" pomocou džihádistov – platených žoldnierov zo zahraničia, bude to fakticky znamenať koniec kresťanstva v Sýrii – Malula či iné kresťanské oázy budú vymazané z mapy.

"Ak vďaka útoku USA prevezme moc 'Slobodná sýrska armáda' pomocou džihádistov – platených žoldnierov zo zahraničia, bude to fakticky znamenať koniec kresťanstva v Sýrii. Kresťanské oázy budú vymazané z mapy."

Zdieľať

Súhlasíte s prípadným útokom USA a ďalších krajín na Sýriu?
Zásadne nesúhlasím, aby USA prípadným vojenským útokom riešili situáciu v Sýrii. Nemajú na to žiadne právo. Bude to len dočasné a veľmi kruté riešenie pre všetkých obyvateľov Sýrie. Nič sa tým nevyrieši. Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie o diplomatické riešenie celého konfliktu.

Pápež František vyzval k pôstu. Môže to Sýrii pomôcť?
Som presvedčený, že pôst ako forma môjho príhovoru môže pomôcť Sýrii, preto aj ja povzbudzujem k pôstu akoukoľvek formou všetkých, ktorí čítajú tieto riadky. Celé Rakúsko sa po druhej svetovej vojne modlilo modlitbu ruženca, aby sa nedostalo do sovietskej zóny a to ich zachránilo. Naša modlitba môže zmeniť dianie vo svete, ak veríme, že Boh vypočuje správne modlitby.

Postoy.sk pomerne podrobne informoval o útokoch proti kresťanom v Egypte. Prečo sa tam objavilo takéto násilie voči kresťanským veriacim?
Lebo kresťania v Egypte chcú žiť v štáte, kde sa dodržiavajú zákony zaručujúce práva na slobodný prejav svojho náboženstva. Za vlády Mursího sa zákony postupne začali meniť v neprospech kresťanov, preto sa aj oni pripojili k protestom proti nemu. Hoci neboli hlavnými protestujúcimi, mnohým z Moslimského bratstva sa to hodilo, aby takto vyvolali nepriateľstvo voči kresťanom v Egypte, aby ich z odtiaľ vyhnali.

Sú príčinou útokov voči kresťanom v Egypte náboženské, alebo skôr politické dôvody?
Ťažko s určitosťou povedať jednoznačne, ktoré dôvody prevážili. Isté je jedno, Moslimské bratstvo cez Mursího v Egypte smerovalo k zavedeniu šárie, čo by znamenalo, že každý kto vyznáva iné náboženstvo ako moslimské, musí byť potrestaný, teda aj kresťania.

Podľa vás môžu za útokmi na kresťanov politické zmeny, ktoré sa udiali po tzv. Arabskej jari?
Áno, som presvedčený že takzvaná Arabská jar je riadená akcia spoza hraníc týchto krajov k vyvolaniu nestability, či už pre ekonomické alebo politické ciele. Kresťania sa stali obeťou tejto hry.

"Som presvedčený, že pôst ako forma môjho príhovoru môže pomôcť Sýrii, preto aj ja povzbudzujem k pôstu akoukoľvek formou všetkých, ktorí čítajú tieto riadky."

Zdieľať

Čo môžeme spraviť my ako Slováci pre krajiny, kde neexistuje mier a pokoj?
V prvom rade sa za tieto krajiny a ich obyvateľov modlime, ďalej treba pomôcť, aby sa informovalo pravdivo a nie skresľujúco a zavádzajúco. Konkrétne pomôcť môžeme cez rôzne charitatívne organizácie, asi hlavne finančne, či materiálne. Alebo aj ľudsky, formou dobrovoľníkov, ktorí tam idú pomáhať. Napríklad mnohé z rehoľných spoločností tam majú svojich misionárov, ktorí konkrétne vedia, čo najviac potrebujú ľudia v týchto krajinách.

Kde hľadať príčiny súčasného násilia na kresťanoch?
V evanjeliu. Ježiš sám hovorí: ak mňa počúvali, budú počúvať aj vás, ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Nič čudné. Deje sa to už dvetisíc rokov a tak to bude do konca sveta. Ako povedal už Tertulián: Krv mučeníkov je semenom nových kresťanov.

Je utrpenie a prenasledovanie niečo, čo sprevádza, či priam „musí sprevádzať“, kresťanov v priebehu histórie?
Ježiš neodstránil utrpenie, ale dal mu nový zmysel pre človeka, pre kresťana. Je to sprievodný jav pravého kresťanského života, či už navonok alebo vnútorne.

Zhodou okolností vám bolo ako biskupovi pridelené titulárne sídlo Ostracine v Egypte. Aký je význam takéhoto titulárneho sídla? Znamená to pre vás čosi, že sa nachádza práve v Egypte?
Pomocnému biskupovi sa udeľuje titulárne sídlo. Keď utekali biskupi pred moslimami alebo pred inými, ktorí ich ohrozovali na živote a museli opustiť svoje diecézy, zvyčajne ich za svojich pomocníkov prijali iní biskupi, kde prenasledovanie nebolo, a odvtedy sa pomocným biskupom prideľujú tieto sídla opustených biskupstiev z dnešnej severnej Afriky či Malej Ázie. Pre mňa to znamená, že som istým spôsobom spojený s osudmi kresťanov, ktorí na tých miestach trpia. Povedal by som to slovami Dostojevského: Každý nesie zodpovednosť za každého.

Aké sú vaše úlohy ako nového pomocného biskupa v Prešovskej archieparchii?
Som protosynkelom, teda generálnym vikárom arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka. Z toho vyplývajú administratívne povinnosti a úlohy. Keďže som pomocným biskupom, pomáham mu vo všetkom, čím ma poverí, či už návštevou farností, mladých, škôl a podobne. Tých úloh je dosť.

Zvykli ste si už na to, že ste biskupom?
Stále si zvykám a ešte to chvíľu potrvá.

Ako sa gréckokatolíci vysporiadali s utrpením za komunizmu? Ako sa vaše cirkevné spoločenstvo vyvíja po roku 1989?
Toto utrpenie našu gréckokatolícku cirkev na Slovensku posilnilo a zocelilo. Je však potrebné mladým ľuďom o zverstvách komunizmu hovoriť, ako ničili cirkev, biskupov, kňazov a veriacich, aby sme sa poučili z minulosti. Po roku 1989 sa naša cirkev výrazne posilnila, ale je potrebné ju stále zveľaďovať a starať sa o ňu. Ovocím toho je gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na čele s arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom, dvoma eparchiálnymi biskupmi Milanom Chauturom v Košiciach a Petrom Rusnákom v Bratislave a so mnou pomocným biskupom prešovskej archieparchie. Ďalej traja gréckokatolícki biskupi v zahraničí – arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, Milan Šášik, mukačevský biskup v Užhorode na Ukrajine a Ladislav Hučko, exarcha v Prahe v Českej republike. Vlastný kňazský seminár, teologická fakulta a aktívna charita v Prešove, mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli, centrum pre rodinu na Sigorde pri Prešove, centrum pre pastoráciu Rómov v Čičave, cirkevné školy či pútnické miesta v Ľutine, v Litmanovej, v Klokočove a inde. To je gréckokatolícka cirkev dnes.

Zdieľať

Došlo už k uzmiereniu s Pravoslávnou cirkvou?
Došlo k majetkovému vysporiadaniu za pomoci vlády Slovenskej republiky po roku 1989 a odvtedy je pokoj. Žijeme v zhode. Je potrebné odpustiť, to je evanjeliové.

Pripravuje sa Národný pochod za život. Plánujete sa ho zúčastniť?
Áno.

Je vôbec dôležité chrániť život od počatia po prirodzenú smrť?
Máme povinnosť chrániť ľudský život a človeka, nielen nenarodený život, či v starobe, ale aj dôstojnosť ľudí, mladých ľudí, aby mali prácu a aby žili dôstojne, aby sa vytvorili na Slovensku zákony ekonomické a sociálne, ktoré budú podporovať mladých ľudí, rodiny, aby naši ľudia dostávali dôstojnú mzdu za svoju prácu...

V pastierskom liste sa píše: „Je smutné, že život – ako podstatná skutočnosť – je ohrozovaný reklamou smrti, zabíjania a nezodpovedného prístupu mnohých politikov, režisérov a verejných činiteľov.“ Plánuje Cirkev jasnejšie sa vymedziť voči snahám politikov namiereným proti životu a rodine? Zatiaľ sa zdá, že Cirkev politikov skôr poslúcha...
Ja nemôžem hovoriť ani za celú katolícku cirkev, ani za gréckokatolícku cirkev. Na to by bolo potrebné sa opýtať arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka. Mojim poslaním ako biskupa je ohlasovať Božie slovo. Ono hovorí ku každému, to znamená aj k politikom. Už je však na nich, či chcú počúvať alebo nie.

Od marca sú platné normy pre klerikov ohľadne médií. Súhlasíte s nimi?

Bol som vysvätený 1. júna 2013. Nebol som tam, keď sa schvaľovali, preto som sa k ním nemohol vyjadriť. Či sa to niekomu páči alebo nie, biskup je hlavnou miestnej cirkvi. Má právo dovoliť, aj zakázať. Ak Svätá stolica považuje za potrebné, aby sa takéto normy prijali, prečo by som mal byť proti?

Ako sa uplatňujú vo vašej archieparchii?
U nás to nevnímam ako závažný problém. Máme iné starosti. Prešovská archieparchia má svojho hovorcu a ak je potrebné, tak ako doteraz, vladyka Ján poveril kompetentných, aby vystúpili v nejakej relácii.

"Pápež František ma veľmi inšpiruje. Mnohé pohľady máme spoločné, aj vďaka rovnakej jezuitskej formácii."

Zdieľať

Je podľa vás súčasný stav cirkevnej komunikácie vyhovujúci? Vidíte možnosti zlepšenia?
Stále je čo zlepšovať, buďme k sebe úprimní.

Ako môže Cirkev v dnešnej dobe oslovovať ľudí?
Tejto otázke sa venovala nedávna synoda biskupov o novej evanjelizácii v Ríme, ktorá vydala o tom celý dokument. Možností je veľa, ale najlepšie osobne a s láskou. Tak ako Ježiš.

Nechýba vám akademická práca? Plánujete ešte učiť alebo byť nejako vedecky činný?
Do istej miery môžem povedať, že mi chýba. Budem sa, nakoľko to bude možné, o túto oblasť zaujímať, ale v terajšej situácii neuvažujem o tom, aby som vyučoval na teologickej fakulte. Je veľa iných úloh, ktoré je potrebné plniť. Nech teologickú vedu robia ľudia na teologických fakultách, sú tam od toho.

V čom ste pocítili najväčšiu zmenu v roli biskupa?
Bolo to v opustení rehoľného spoločenstva v Spoločnosti Ježišovej.

Ako vás oslovuje pápež František?
Veľmi, inšpiruje ma. Iste aj preto, že je jezuitom rovnako ako ja. Mnohé pohľady máme spoločné, aj vďaka rovnakej jezuitskej formácii.

Matúš Demko

Ilustračné foto: jezuiti.sk, archív

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo