Zoštátnení poistenci

Pracovníci v štátnej správe, dôchodcovia, študenti a iní poistenci, za ktorých platí poistné odvody štátny rozpočet, by sa mali podľa návrhu ministerstva zdravotníctva povinne poistiť v jednej z dvoch štátnych poisťovní. „Prečo by sa mali zo štátnych peňazí vytvárať zisky súkromným spoločnostiam?“ pýta sa minister Valentovič.

Pisateľ článku je študentom, teda tiež patrí do tejto skupiny, a k novému roku si dovolil vymeniť štátnu poisťovňu za súkromnú. Takých poistencov si štát vychoval... Obyčajné príživníctvo. Pridal sa aj premiér, nevidí dôvod na to, aby štát "kŕmil" súkromné poisťovne tým, že do nich odvádza odvody za svojich poistencov.

Ale poistenec má otázku: Odkiaľ sú štátne peniaze? Odkiaľ má všemocný štát financie na jeho poistné? Iste na neho z dobrej vôle neprispievajú štátni úradníci zo svojich peňazí, ani to zo svojho nerobia minister alebo premiér osobne... Takisto štát nemá niekde ukrytú bezodnú pokladnicu, z ktorej by potom štedro uhrádzal určené platby. Poistenec (teda aj dôchodca, študent, zamestnanec štátnej správy...) denne chodí kupovať potraviny a iné veci dennej spotreby, a vie pritom, že v cene každého tovaru platí z istej časti aj príslušnú daň. Pracujúci človek si uvedomuje, že z jeho zárobku plynie istá časť do štátnej kasy. Už študent strednej školy sa učí o daňovom systéme a o tom, čo vytvára príjmovú časť štátneho rozpočtu, a preto vie, že štát peniaze nevlastní, ale to, čo mu na daniach príde, len spravuje.

Ak by ktorýkoľvek súkromný zamestnávateľ určoval svojim zamestnancom, aby sa poistili v konkrétnej poisťovni, štát by iste proti tomu ako prvý protestoval (a oprávnene). Porušovanie práv poistencov! Ale argument „súkromníka“ by mohol byť pritom taký istý: prečo by mal súkromný sektor vytvárať zisky štátnej poisťovni? Ak súkromný zamestnávateľ platí zamestnancom poistné, potom by podľa tejto logiky tiež mal mať právo určiť, kam budú tieto jeho financie plynúť.

Každý poistenec si je sám zodpovedný za svoj zdravotný stav, slobodne o ňom rozhoduje a kontroluje, a tak musí mať zaručenú slobodu výberu svojej poisťovne, ináč sa ľahko môže stať rukojemníkom. Je istým paradoxom, že práve ľavicová vláda povyšuje práva zamestnávateľa a platiteľa nad práva zamestnanca a poistenca.

Lukáš Obšitník

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo