TÉMA: Francúzske pútnické jubileá

Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) navštevuje Francúzsko ročne 20 miliónov turistov s cieľom duchovným alebo náboženským. Je to 44% z počtu tých, ktorí pricestovali do krajiny za kultúrou a 22% z celkového počtu 90 miliónov turistov.

Z uvedeného je zrejmé, že turistika s náboženskou tématikou je silnou súčasťou ekonomiky štátu. Jeden príklad ako náboženstvo úplne vytlačené z verejného života svojim dedičstvom pomáha sanovať štátny rozpočet.

Nech je ako je, Francúzsko ponúka turistom 50 tisíc náboženských monumentov (kláštory, opátstva, katedrály, kostoly, synagógy, ...), z ktorých 10 tisíc sú chránené pamiatky otvorené verejnosti. Tento rok svojími okrúhlymi jubileami pútajú pozornosť nasledujúce dve miesta; zhodou okolností obe mariánske.

850 sviečok pre parížsky Notre-Dame

Kto by nepoznal Chrám Matky Božej, či už z románu Victora Huga, z pohľadníc, televízie alebo z vlastnej návštevy Paríža. Chrám, ktorý vlastne nie je typickým pútnickým miestom, navštívi ročne 13 miliónov ľudí (takmer dvakrát viac ako Eiffelovu vežu). Tento najnavštevovanejší náboženský monument Francúzska si tento rok pripomína 850 rokov od položenia svojho základného kameňa, na ktorom sa zúčastnil aj pápež Alexander III. Predchodcom Notre-Dame bola bazilika sv. Štefana, to ešte Paríž patril pod arcidiecézu v Sens a nič nenaznačovalo, že práve toto miesto by sa malo stať srdcom metropoly. V 12. storočí však mesto začalo kultúrne dominovať nad ostatnými a tak miestny biskup hľadal miesto na výstavbu katedrály, ktorá by tento trend umocnila.

História ukázala, že za jeho výberom stálo niečo viac ako len náhoda, keď tento chrám na ostrove Seiny sa postupne stal skutočným srdcom Paríža. Niekoľko dátumov tiež potvrdzuje osobitné miesto, ktoré pamiatka zaujímala v spoločenskom živote krajiny. Ako napríklad november 1455, keď bol v ňom otvorený proces rehabilitácie Jany z Arku; 1686 inštalácia hlavného 13 tonového zvona za prítomnosti Ľudovíta XIV. a Márie-Terézie; 1804 účasť pápeža Pia VII. na pomazaní cisára Napoleona I.; v auguste 1944 si tam generál De Gaulle vypočul Magnifikát za oslobodenie Paríža.

Svoju špeciálnu úlohu však katedrála potvrdzuje aj dnes. Ako hovorí jej rektor; úlohou je prijať tých 40 tisíc ľudí denne, pričom zdôrazňuje slovíčko „prijať“. Niečo, čo neponúkajú ani Elyzejské polia ani Eiffelovka. Ľudia prichádzajúci na toto miesto to dobre vedia, alebo si to aspoň uvedomujú. Iste mnohí sa prídu len odfotiť, avšak väčšina prichádza o niečo poprosiť, teda to, čo na inom mieste nemôžu. To je to jedinečné poslanie katedrály dnes.

Tohtoročné okrúhle výročie bolo príležitosťou na výmenu hlavného organu a inštaláciu nových zvonov, ktoré majú dať pamiatke ten pôvodný zvuk spred Francúzskej revolúcie. Okrem jedného boli totiž všetky zvony po revolúcii roztavené na kanóny. Je to však predovšetkým príležitosť na obzretie a spoznanie histórie, ako aj naznačuje názov celoročného jubilea „850 ročná cesta“. Nádvorie pred chrámom je prestavané tak, aby návštevníci našli odpoveď na otázku „ako sme dokázali prejsť všetkými tými storočiami až k dnešku“. A niektorí si azda položia podobnú osobnú otázku: ako som sa sem dostal ja, cez ktoré stretnutia, náhody, ťažkosti som dokázal prísť až sem a uvidieť toto majstrovské dielo.

"Ľudia niekedy prichádzajú bez konkrétneho dôvodu, sú svedkom niečoho, čo nevedia pochopiť. A potom o niekoľko týždňov pošlú do katedrály list s vlastným svedectvom alebo len pohľadnicu s poďakovaním."

Zdieľať

V rovnakom duchu je realizovaný interiér kostola, kde rôzne objekty a zastavenia predstavujú podstatné momenty sviatostného života kresťana. Absolvovanie týchto etáp, spolu s modlitbou na úmysel pápeža, môže znamenať získanie úplných odpustkov. Relikvia Utrpenia (trňová koruna), o ktorej nevedia ani mnohí katolíci, je vystavovaná každý piatok večer (nie len raz do mesiaca, ako to bývalo predtým). Jubileum potrvá do 24. novembra, kedy bude ukončené spolu s uzavretím Roka viery. Určite žiadna náhoda, keďže toto miesto bolo a stále je svedkom početných osobných obrátení a znovuobjavení viery. Ľudia niekedy prichádzajú bez konkrétneho dôvodu, sú svedkom niečoho, čo nevedia pochopiť. A potom o niekoľko týždňov pošlú do katedrály list s vlastným svedectvom alebo len pohľadnicu s poďakovaním.

Ak máte príležitosť byť v Paríži tento rok, určite si katedrálu nenechajte újsť. Ak už nič iné, tak aspoň si vypočuť tie nové zvony.

Tisícročný Notre-Dame v Rocamadour

Stovky kilometrov od rušného Paríža smerom na juh sa nachádza skalnaté bralo, ktoré nefiguruje na prvých priečkach pútnickej návštevnosti. Napriek tomu svojou históriou, ktorá siaha až k začiatku kresťanstva v tomto regióne, patrí medzi najpozoruhodnejšie. Pustovník Amadour žijúci v miestnej jaskyni v prvom storočí nášho letopočtu bol podľa niektorých Zachej z Lukášovho evanjelia. Iní v ňom vidia manžela svätej Veroniky, ktorý ako vdovec začal pustovnícky život. Nejaký čas po jeho smrti bola na tom mieste postavená kaplnka, ktorej existencia je potvrdená pápežskými bulami z 11. storočia (Klement II., Gregor VII.). Pútnická tradícia začala v 11. a výrazne zosilnela v 12. storočí, keď bol objavený hrob s neporušeným telom prisúdeným Amadourovi.

S Notre Dame v Rocamadour je spojený nesmierne intenzívny mariánsky kult, ktorý ho v roku 1205 (vtedy ešte ako malé sanktuárium niekoľkých metrov štvorcových) dostal na uzavretý zoznam štyroch najväčších pútnických miest kresťanstva (pápež Pascal II). Centrom tohoto kultu je Panna Mária Čierna, ktorej 126 zázrakov bolo spísaných a overených už v zbierke dokumentov z roku 1172. Miesto sa niekedy nazýva aj stredoveké Lurdy; no na rozdiel od Lúrd, v Rocamadour Panna Mária nezanechala žiadne posolstvo. O to viac však hovorí do sŕdc a koná v prospech tých, čo prichádzajú s prosbami.

"Miesto sa niekedy nazýva aj stredoveké Lurdy; no na rozdiel od Lúrd, v Rocamadour Panna Mária nezanechala žiadne posolstvo. O to viac však hovorí do sŕdc a koná v prospech tých, čo prichádzajú s prosbami."

Zdieľať

Mnohé zázračné telesné uzdravenia na mieste dopĺňajú iné mimoriadne udalosti, ktoré sa stali vo Francúzsku alebo v iných krajinách. Ako napríklad porážka moslimov pri Las Navas de Tolosa v roku 1212, ktorá sa ukázala ako rozhodujúca počas španielskej „reconquisty“. Spojené kráľovské vojská po vztýčení vlajky Notre Dame de Rocamadour a spoločnej modlitbe dokázali otočiť nepriaznivý vývoj bitky a poraziť trojnásobnú presilu Maurov. Francúzi zase vidia zásah Pannej Márie z Rocamadour v ukončení storočnej vojny. Na tento úmysel a po žiadosti fracúzskeho kráľa udelil pápež Martin V. v roku 1428 Rocamadour možnosť mimoriadnych odpustkov. V období od Veľkej noci do Turíc tam denne prichádzalo 20 až 30 tisíc pútnikov, ktorých modlitby boli vypočuté. V ten istý rok Jana z Arku začala svoju oslobodzovaciu misiu.

Nástup protestantizmu priniesol tomuto výnimočnému miestu zbedačenie a úpadok. Telo svätého Rocamadoura bolo v roku 1562 zničené hugenotmi; obrazy, sochy, knihy a všetko vybavenie podľahli požiaru. Nasledujúce dve storočia sa pútnická horlivosť vytratila a Francúzska revolúcia zanechala na mieste len ruiny. Znovuobnovenie prišlo až v 19. storočí, kedy zodpovednosť za púte prebrala v plnej miere diecéza v Cahors. Po reštaurovaní sanktuária došlo aj k jeho postupnému rozširovaniu. Dve pôvodné kaplnky z 1160 a 1260 doplňa ešte päť ďalších a bazilika.

Témou tohtoročného jubilea, ktoré potrvá do 8. decembra, je posolstvo „Lebo Bohu nič nie je nemožné“ odvodené od hesla v sanktuáriu „nádej pevná ako skala“. Je to vlastne mimoriadne jubileum organizované z príležitosti tisícročnej pútnickej tradície. Riadne jubileum je v skutočnosti veľmi zriedkavé, pretože sa slávi len v rokoch, keď sa sviatok Božieho Tela zhoduje so sviatkom Jána Krstiteľa. To nastane najskôr až v roku 2083. Ničmenej program je tento rok bohatý na mariánske akcie, koncerty, púte pre mladých a chorých. Je však bohatý predovšetkým na milosti pre prichádzajúcich pútnikov, za ktorých sa modlia na žiadosť organizátorov jubilea všetky kontemplatívne rády v krajine.

Štefan Danišovský
Autor je spolupracovník Postoy.sk, žije fo Francúzsku.

Zdroj: L’Homme Nouveau, Foto: Flickr.com

www.notredamedeparis2013.com; www.rocamadour2013.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo