Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
27. júl 2013

ROZHOVOR: Stratégiu pre ľudské práva vytvárajú zástancovia silnej rodovej loby

Niektoré médiá sa včera venovali listu predsedu KBS Stanislava Zvolenského, ktorý okrem iného žiadal zo stratégie ochrany ľudských práv odstrániť oblasť agendy LGBTI. Médiá však ponúkli priestor na reakciu výlučne takým organizáciám, ktoré túto agendu presadzujú. Oslovili sme teda troch zástupcov k...

Niektoré médiá sa včera venovali listu predsedu KBS Stanislava Zvolenského, ktorý okrem iného žiadal zo stratégie ochrany ľudských práv odstrániť oblasť agendy LGBTI. Médiá však ponúkli priestor na reakciu výlučne takým organizáciám, ktoré túto agendu presadzujú. Oslovili sme teda troch zástupcov kresťanských organizácií, ktoré boli k tvorbe stratégie prizvané.

Dostali ste adekvátny priestor na spoluvytváranie tejto stratégie? Boli Vaše pripomienky akceptované?

Marcela Dobešová, Fórum života: V rámci Otvoreného vládnutia mali sme možnosť zúčastniť sa na workshopoch k pripravovanému dokumentu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorý dala vláda SR vypracovať Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Táto rada si na vypracovanie objednala externý redakčný tím, ktorý na základe svojich predstav pripravil návrh stratégie. Do akej miery budú naše pripomienky akceptované, to záleží na redakčnom tíme, ktorý ovplyvniť nemôžeme.

"Ak to vláda myslí vážne s napĺňaním Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016, tak celú takto navrhovanú stratégiu zamietne."
Marcela Dobešová

Zdieľať

Mária Raučinová, Katolícke hnutie žien Slovenska: Ako členka Výboru pre rodovú rovnosť, zastupujúcu vo Výbore Katolícke hnutie žien Slovenska, som mala možnosť vyjadriť sa k členstvu koordinačného výboru pre pripravovanú stratégiu. Výbor navrhol dve kandidátky, voči ktorým som vyjadrila verejné výhrady pre ich agresívne presadzovanie sexuálnych práv, potratovej antikoncepcie a potratov. Navrhovala som dať prednosť takým kandidátkam, ktoré budú lepšie a demokratickejšie odrážať postoj žien širokého spektra, teda rešpektovať aj kresťanský názor a názor za ochranu života. Pridali sa ku mne aj ďalšie dve kresťanské organizácie. Hlasovanie však dopadlo v náš neprospech. V koordinačnom výbore sa tak ocitli kandidátky silnej rodovej loby.
Zúčastnila som sa na workshopoch, ktoré organizovalo MZV v spolupráci so Splnomocnencom vlády pre občiansku spoločnosť. Pripomienky za Katolícke hnutie žien Slovenska som ústne formulovala a poslala aj písomne. Išlo o veľmi zásadné pripomienky. Proces formulovania stratégie pokračuje. Pevne verím, že budú akceptované.

Zdieľať

Pavol Kossey, Fórum kresťanských inštitúcií: Potešila nás​ snaha o uplatnenie princípov otvoreného vládnutia a participácie. Zúčastnili sme sa workshopov a zaslali pripomienky. Či a v akej miere ​budú akceptované zatiaľ nevieme. ​Proces ​prípravy dokumentu považujeme za unáhlený​. Za neakceptovateľnú​ pokladáme nevyváženosť redakčného tímu, ​čo odporuje participatívnemu princípu.​

Fórum života vydalo 3. júla k stratégii kritické stanovisko. Ako sa táto vec odvtedy vyvinula?

Marcela Dobešová: Pokiaľ viem, účastníci workshopov písomne zaslali svoje pripomienky. 4. septembra tento dokument bude prerokovaný v Rade vlády pre ľudské práva, narodnostné menšiny a rodovú rovnosť, ďalej pôjde na medzirezortné pripomienkovanie a na schválenie do vlády.

"Voči dvom kandidátkam do koordinačného výboru som vyjadrila výhrady pre ich agresívne presadzovanie sexuálnych práv, potratovej antikoncepcie a potratov. Hlasovanie však dopadlo v náš neprospech. Vo výbore sa tak ocitli kandidátky silnej rodovej loby."
Mária Raučinová

Zdieľať

Mária Raučinová: Neviem, žiadali sme o rozšírenie redakčného tímu, ktorý stratégiu pripravoval, a navrhli, aby dokument nebol stratégiou, ale sumarizoval len témy na ďalšiu diskusiu. Možné je aj to, že redakčný tím v pôvodnom zložení za týchto okolností svoju prácu ukončí predčasne.

Pavol Kossey: Momentálne nemáme žiadne nové informácie, teraz je na ťahu redakčný tím a ministerstvo. Na workshopoch zaznela pozitívna reakcia na požiadavku vyvážene rozšíriť redakčný tím. Nemáme však informáciu od žiadnej organizácie, že by im doteraz prišla ponuka z ministerstva.

Inzercia

Obhajcovia práv LGBTI osôb sa vyjadrili, že táto oblasť nie je na Slovensku dostatočne garantovaná, hoci to má vyplývať z medzinárodných záväzkov. Aký je Váš názor?

Marcela Dobešová: Prípravný materiál k stratégii sa síce odvoláva na určené európske štandardy, ale mnohé otázky sú však aj v medzinárodnom meradle stále predmetom diskusie a kontroverzie (napríklad odmietnutie Jogjakartských princípov na hlasovaní OBSE 29.6.2013 v Istanbule).

Mária Raučinová: Treba vedieť, ktoré európske dokumenty sú pre nás naozaj záväzné. Taktiež je dobré, aby verejnosť vedela, za čo sa vláda zaväzuje v mene všetkých občanov. Myslím si, že bežní ľudia to ani netušia. Mnohé veci sa robia za chrbtom verejnosti, respektíve prechádzajú iba cez pripomienky vládnych rezortov. Ľudské práva sa však týkajú všetkých. Všetci máme zodpovednosť za to, čo pripravíme budúcej generácii. Existuje určitá hierarchia práv, nemožno stavať jedni práva voči druhým. Moje právo sa končí tam, kde začína právo druhého. Ak práva LGBTI idú za hranicu a spochybňujú existenciu prirodzenej rodiny, prípadne ohrozujú výchovu detí a ich právo mať matku aj otca - teda oba vzory pre svoj harmonický rozvoj, tak treba uvažovať, či takéto práva nie sú poškodzujúce pre spoločnosť.

Pavol Kossey: Ľudské práva by mali platiť​ univerzálne​ ​pre všetkých ľudí​.​​​ Podľa názoru renomovaných právnikov všetky životné situácie homosexuálnych osôb (ako dedičské právo, právo na informácie o zdravotnom stave a pod.) sú riešiteľné v rámci súčasného právneho poriadku SR.

Vidíte šancu, že sa do stratégie podarí presadiť prorodinné a prolife hodnoty?

"Podľa názoru renomovaných právnikov všetky životné situácie homosexuálnych osôb sú riešiteľné v rámci súčasného právneho poriadku SR."
Pavol Kossey

Zdieľať

Marcela Dobešová: Ak to vláda myslí vážne s napĺňaním Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016 v súvislosti "s vytvorením stabilného rámca sociálnej politiky pre istoty občanov, vnímajúc rodinu ako základnú bunku určujúcu kvalitu života a istôt občanov", tak celú takto navrhovanú stratégiu zamietne.

Mária Raučinová: Áno, ak sa zapojí čím väčšia časť ľudí, ak svoju ľahostajnosť prekonáme, spojíme svoje zdravé názory na rodinu a spoločnosť, nebudeme sa báť o nich verejne hovoriť a ak budeme žiadať svojich zástupcov vo vláde a v parlamente, aby odrážali názory širokého spektra občianskej spoločnosti, nie iba lobistických skupín, opierajúcich sa o "európske štandardy", ktoré sú tak či tak predmetom diskusie na medzinárodných fórach.

Pavol Kossey: Zdá sa nám, že unáhlenosť celého procesu si uvedomili už aj autori a ministerstvo. ​Počas workshopov aj v pripomienkach sme vzniesli požiadavku, aby pripravovaný dokument bol iba východískom k stratégii, ktorá si vyžaduje dlhšiu prípravu. Nadobudli sme dojem, že ministerskí úradníci boli ochotní túto požiadavku akceptovať. Nevieme, ako sa ministerstvo zachová​. Myslíme si, že by bolo negovaním participatívneho princípu​, ​keby sa ​názory desiatok organizácií s niekoľk​ými​ ​desiatkami ​tisíc​ ​člen​ov vôbec nezohľadnili. ​Považujeme tiež za dôležité, aby v stratégii ​ne​chýbala ochrana základného ľudského práva - práva na život, práv spojených s rodinným životom, ale aj práva migrantov, pacientov a hendikepovaných, seniorov, detí ako aj medzinárodná solidarita. ​​

Lukáš Obšitník

Ilustračné foto: radavladylp.gov.sk

Odporúčame

KOMENTÁR: Pri Bezákovej kauze treba aj pravdu aj trpezlivosť

KOMENTÁR: Pri Bezákovej kauze treba aj pravdu aj trpezlivosť

Tohoročná Pohoda bola zrejme posledným vystúpením Róberta Bezáka na verejnosti pred jeho odchodom do zahraničia. Je to smutný koniec, v celom kontexte slovenského prostredia, odkiaľ mladí odchádzajú a málokto sa vracia, je to ako symbol dosť tragické.  Ťažko povedať, či si napr. ostatní slovenskí b...

LETO S POSTOYOM: Ukážte svetu svoje rodiny

LETO S POSTOYOM: Ukážte svetu svoje rodiny

5046606777_8c02eda971_z-text.jpg Milí Postoyáci, po predošlej súťaži, do ktorej sa zapojilo viac ako 120 ľudí a všetci poslali správnu odpoveď, prichádzame s ďalšou. Keďže v Európe to má tradičná rodina nahnuté, ostávame verní téme. Tu je jej zadanie: Pošlite nám foto...

TÉMA: V Riu sa koná karneval pre dušu, pridá sa aj Ružomberok

TÉMA: V Riu sa koná karneval pre dušu, pridá sa aj Ružomberok

Brazília, ktorá je známa ako krajina tanca, pláží či zábavy. V súčasnosti sem smerujú tisíce pútnikov. Dôvod? Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa konajú v dňoch 23. až 28. júla. Podujatie, vďaka ktorému sa môžu stretnúť mladí z rôznych krajín, sa koná už po dvadsiaty ôsmykrát. Pútnikov, ktorí prich...