Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
26. 07. 2013, 16:24

AKTUÁLNE: Stratégia ochrany ľudských práv ignoruje rodinu a prolife hodnoty

Slovenská vláda pripravuje stratégiu, ktorá má ukázať, ako bude štát v najbližších rokoch postupovať pri ochrane a podpore ľudských práv. Jej doterajšia koncepcia však ignoruje napr. problémy rodiny či prolife hodnoty. Gestorom vytvorenia stratégie je Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšin...

Slovenská vláda pripravuje stratégiu, ktorá má ukázať, ako bude štát v najbližších rokoch postupovať pri ochrane a podpore ľudských práv. Jej doterajšia koncepcia však ignoruje napr. problémy rodiny či prolife hodnoty.

Gestorom vytvorenia stratégie je Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorej predsedom je minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Plný názov pripravovaného dokumentu je Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, má byť zásadným rámcom vlády v oblasti ľudských práv na najbližšie roky.

K vytváraniu stratégie boli prizvané viaceré slovenské mimovládne organizácie, vrátane kresťanských. Tie vyjadrili k jej podobe zásadný nesúhlas. O ich práci na stratégii vydalo Fórum života ešte 3. júla stanovisko, kde sa píše„(Kresťanské organizácie) vypracovali pripomienky zásadného i podrobnejšieho charakteru a odošlú spoločný list MZV a predsedovi vlády, aby v tejto forme stratégia nebola prijatá.“

Zdieľať

"Pripomienky sa týkali základného konceptu ľudských práv, ktorý stojí na hodnotách slobody a rovnosti, pričom vynechal základnú hodnotu života a garanciu jeho ochrany (od počatia). Nezohľadňuje kresťanský koncept človeka, minimalizuje práva rodiny, matiek, nerozpracováva niektoré aktuálne sociálne problémy – práva ľudí zbavených zamestnania po 50. roku života, situáciu dôchodcov, nedotýka sa práva na výhradu svedomia," píše sa na stránke Fóra života.

Do pripomienkového konania sa zapojila aj Konferencia biskupov Slovenska. Jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský zaslal dňa 11. júla ministrovi Lajčákovi list, v ktorom uvítal zámer vypracovať takúto stratégiu aj možnosť verejnej diskusie, pričom pri takomto dokumente zdôraznil potrebu širšej spoločenskej dohody. Predseda KBS navrhol z pripravovanej stratégie vypustiť časť venujúcu sa právam LGBTI ľudí, nepoužívať termín rodová rovnosť a naopak doplniť právo na život nenarodených detí, právo na výhradu svedomia, rodičovské práva, náboženskú slobodu a slobodu slova. 

"Takýto návrh je v rozpore s programovým vyhlásením vlády a zároveň odsúdením mravnej doktríny kresťanských cirkví."
Predseda KBS Stanislav Zvolenský

Zdieľať

„Stratégia obsahuje deväť prierezových otázok pre ďalšie obdobie, ale venuje sa aj dvom konkrétnym oblastiam, a to národnostnej politike a právam LGBTI osôb. Domnievame sa, že predložený návrh je nevyvážený a ideologicky zaťažený, nakoľko vo viacerých formuláciách textu nachádzame spochybňovanie tradičnej rodiny a manželstva a odsúdenie mravného úsudku, podľa ktorého sú homosexuálne aktivity nesprávne. Zdá sa, že takýto návrh je v rozpore s programovým vyhlásením vlády a zároveň odsúdením mravnej doktríny kresťanských cirkví,“ napísal v liste Mons. Stanislav Zvolenský. (Kópia listu tu.)

Minister Lajčák KBS zatiaľ neodpovedal. Pre médiá sa riaditeľ jeho tlačového odboru Peter Susko vyjadriť nechcel, pre Pravdu povedal: „Bolo by neštandardné a nedôstojné, ak by sme so stanoviskom ministra oboznamovali médiá prv než ho bude mať k dispozícii druhá strana.“

O stanovisko sme požiadali aj mimovládne organizácie, ich vyjadrenia si môžete prečítať tu.

Lukáš Melicher

Ilustračné foto: mzv.sk

Odporúčame

AKTUÁLNE: Boj za život sa dostal aj do oblakov

AKTUÁLNE: Boj za život sa dostal aj do oblakov

Návštevníkov aj obyvateľov Košíc dnes upútal „lietajúci“ kňaz Andrej Legutký, ktorý na svojom paraglide preletel trasu septembrového Národného pochodu za život. Organizátori Národného pochodu za život nezaháľajú a boj o ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť dnes presunuli aj ...