U mamy (Pavel Koyš)

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
U mamy (Pavel Koyš)

Ilustračné foto, Flickr

Michal Chuda vyberá na každú nedeľu krásne slovenské básne.

Pavel Koyš
U mamy
 

Život ako veľavravné riečište
pomaly z nás steká.
Na vodu vyznania nepíšte,
smutno ich počuť,
keď usína unavená rieka.
Vymieľajú mlyny zradné
chlebík života.
Mokro je a my sme na dne,
bahno prepadá nás, clivota.
V zuboch škrípe piesok slov,
prázdno vody.
Od prameňa rieka hľadá svoje skonanie.
V taký čas sa nám od prírody
zacnie po mame.
Zacnie sa nám po trávnatom dvore,
kde stará hruška sladko šušká
svoju vernosť zemi.
Zacnie sa po nočnom rozhovore,
o tom, ako svet je pokazený,
a o všetkom na svete.
Doma je celkom po domácky,
doma muškátmi sú okná zastreté,
len z maminej kvietkovanej tácky
káva vonia kávou.
Doma sme tak trošku dolu hlavou
vo vankúši pokoja.
Doma prudšie dozrievajú hviezdy,
už ich je plná stodola.
Len doma sa v hrdlách vtákov brieždi,
len doma sa ide do poľa
posvätne a krásne.
V tôni smútku vždycky sa nám zacnie
za mamou.
Len jediná jedna veta
v mrazivej ťarche vesmíru
zahreje ťa:
Sadni si, syn môj, priznaj sa mi.
Tak sa stáva: z piesku slov
zajagá sa zlato.
Dobre je večer s mamou sami
dvaja spomínať
a samým sebou priznať sa.
Domov je vôňa bukov z komína,
domov je nedôjsť na posledný vlak,
nevyplakané nebo detstva.
Domov je láska bez výhrad.
Život je veľavravné riečište,
najdrahší život je mať mamu.
Na vodu slová lásky nepíšte.
Akoby ste mamu nechávali samu
v snežení jesene.
Všetky brány pozemského blaha
otvárať nás mámi.
Rieka času klamná.
Každé zrnko šťastia otvára nám drahá
ruka mamy.


Pavel Koyš (1932 – 1993), robotník, politický funkcionár, redaktor, šéfredaktor časopisu Mladá tvorba, šéfredaktor vydavateľstva Smena, tajomník Zväzu slovenských spisovateľov, podpredseda Zväzu slovenských spisovateľov a Zväzu čs. spisovateľov, riaditeľ Slovenského filmu, námestník ministra a minister kultúry, debutoval v roku 1959 zbierkou Hviezdy na zemi. Ako básnik bol veľmi produktívny, prevažovala uňho ľúbostná a občianska lyrika, angažovaná spoločensky a politicky.

Báseň U mamy som vybral z vydania Pavel Koyš: Kde má človek vlasť (Mladé letá, Bratislava 1982, ilustroval Jozef Šturdík, graficky upravila Mária Štepková).

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo