Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Rodina
12. apríl 2018

Cirkevné gymnáziá otvoria triedy na poslednú chvíľu

Cirkevné gymnáziá sa o možnosti otvoriť triedy dozvedeli v posledný deň podávania prihlášok
Cirkevné gymnáziá otvoria triedy na poslednú chvíľu

Foto facebook

Ministerstvo školstva povolilo nakoniec cirkevným školám otvoriť osemročné gymnázium s minimálnym počtom žiakov. Rozhodnutie však prišlo neskoro.

Rodičia, ktorí chceli v Bratislave svoje deti cielene zapísať na cirkevné osemročné gymnáziá, do poslednej chvíle nevedeli, ktorá škola takéto triedy otvára. Všetkých päť cirkevných škôl, ktorým okresný úrad začiatkom roka oznámil, že nemôžu otvoriť osemročnú formu štúdia, podalo odvolanie. Na rozhodnutie však čakali až do apríla.

Ešte v januári dostali takmer všetky cirkevné bratislavské školy rozhodnutie okresného úradu, že nemôžu otvoriť formu osemročných gymnázií z dôvodu znižovania kvóty na tento spôsob štúdia.

Začiatkom roka Postoj upozornil na fakt, že o najväčší počet žiakov prídu v Bratislave práve cirkevné gymnáziá. Pre celú Bratislavu sa mala otvoriť len jedna trieda cirkevného osemročného gymnázia s počtom žiakov 26 na Gymnáziu Matky Alexie.

Zvláštne načasovanie

Po petícii rodičov a sérii odvolaní zo strany cirkevných škôl okresný úrad povolil ešte v januári ďalšiu triedu osemročného gymnázia Spojenej škole svätej Rodiny v Petržalke. Ostatné tri katolícke školy i Evanjelické lýceum nemali po odvolaní informácie, aká bude budúcnosť ich osemročných gymnázií.

Rozhodnutie nakoniec prišlo, jeho načasovanie však vyvoláva otázniky. Do 10. apríla mali možnosť rodičia podať prihlášku na dve osemročné gymnáziá podľa vlastného výberu. A presne v tento deň dostali cirkevné školy rozhodnutie, že nakoniec môžu až na jednu všetky otvoriť jednu triedu osemročného gymnázia s počtom detí 17.

Školy preto cez svoje facebookové a mailové skupiny narýchlo mobilizovali rodičov, že môžu podať prihlášku predsa len aj na ich školu. Z rodičov si však takú dôležitú vec ako výber školy pre dieťa len málokto nechával na poslednú chvíľu.

Z takéhoto konania ministerstva školstva je riaditeľka Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy Edita Prostredníková pobúrená.

„Rozhodnutie sme dostali vo forme skenu 10. apríla 2018 vo večerných hodinách. 10. apríl je termín, do ktorého museli rodičia odovzdať prihlášky na strednú školu na svojich základných školách. Odďaľovanie termínu rozhodnutia (datované 27. 3. 2018) spôsobilo neistotu na strane rodičov, ale rovnako aj na strane Evanjelickej základnej školy. Tá mala zviazané ruky a nemohla vydávať prihlášky na Evanjelické lýceum. Evanjelické lýceum nemohlo plánovať ďalší školský rok.“

Podľa Prostredníkovej museli mnohí rodičia riešiť zásadnú otázku, či si podajú dve prihlášky na gymnáziá, ktoré môžu otvoriť triedy 8-ročného programu, alebo budú s jednou z prihlášok čakať až do rozhodnutia ministerstva školstva. „Je zrejmé, že viacerých táto trpezlivosť opustila a už majú podané prihlášky na iné školy, než je Evanjelické lýceum.“

Podľa vedenia Evanjelického lýcea nie je možnosť otvoriť jednu triedu so sedemnástimi žiakmi pre žiadnu školu efektívna. „Kým bude fungovať financovanie na žiaka, je zrejmé, že škola bude vzdelávanie v tejto triede musieť podporiť z tried bilingválneho programu, ktoré sú naplnené. Do istej miery je to likvidačné, ak sa na takúto triedu pozrieme z pohľadu vzdelávania počas ôsmich rokov. Doplnenie žiakov do takejto triedy je takmer nemožné, prestúpiť môžu len žiaci iných 8-ročných gymnázií,“ tvrdí Edita Prostredníková.

Jedna škola triedu neotvorí

Ako jediná z cirkevných škôl nemôže otvoriť triedu osemročného gymnázia len Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Ružinove. Podľa jej riaditeľky Andrey Janočkovej je dôvodom asi fakt, že každý zriaďovateľ dostal možnosť otvoriť len jednu triedu. Školu zriaďuje Bratislavská arcidiecéza, pod ktorú patrí aj Spojená škola Svätej Rodiny a tá už má jednu triedu povolenú.

Inzercia

„Žiaľ, v našom prípade vec vrátili na nové prejednanie a rozhodnutie Okresnému úradu Bratislava, odboru školstva. Vzniknutú situáciu bude riešiť náš zriaďovateľ v spolupráci s právnikmi. Kompetentní si napriek možnosti konať hneď a objektívne zvolili možnosť dať pokrivenej spravodlivosti zadosť na poslednú chvíľu a celú problematiku dodržania 10-percentného limitu vyriešili neotvorením jednej triedy osemročného gymnázia na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul, čo považujeme za ponižujúce a diskriminačné,“ hovorí Andrea Janočková.

O možnosti otvoriť triedu so sedemnástimi žiakmi sa Gymnázium svätej Uršule dozvedelo až desiateho apríla vo večerných hodinách, hoci ministerstvo opakovane urgovali. Na rozhodnutí je pritom dátum 28. 3. Prečo ministerstvo takéto pre budúcnosť škôl kľúčové rozhodnutie zadržiavalo tak dlho, nie je jasné.

Podľa uršulínky Dany Harmáčkovej, ktorej rád zriaďuje aj Gymnázium svätej Uršule v Starom Meste, sa podarí naplniť triedu najmä žiakmi z ich vlastnej základnej školy, ktorí si do poslednej chvíle zdržiavali druhú prihlášku. „Sme naozaj vďační za jednu triedu so sedemnástimi žiakmi. Sledovali sme situáciu aj po právnej stránke a chápeme, že pani ministerka školstva so svojím tímom nemala ľahkú úlohu. Snažili sa vyriešiť situáciu, ktorú bolo možné riešiť až po 15. 3. 2018, kedy prišla do platnosti výnimka o 10-percentnej populácii pre mesto Bratislava. Museli sa vyrovnať s tým, že predchádzajúce rozhodnutia OU Bratislava už boli právoplatné. Nevidíme problém, že triedu nenaplníme, pretože už teraz je v systéme výpočtového strediska uvedených 32 záujemcov o naše gymnázium.“

Riaditelia cirkevných škôl museli kvôli meškaniu ministerstva porušiť niekoľko dátumov. Každá škola totiž musí schváliť a následne zverejniť podmienky prijímania žiakov. Keďže do poslednej chvíle nevedeli, či triedu môžu otvoriť, tieto lehoty nemali šancu dodržať.

Ministerstvo: „Rozhodli sme v zákonnej lehote.“

Oslovili sme aj ministerstvo školstva s otázkou, čo je dôvodom, prečo rozhodnutie prišlo na poslednú chvíľu. Dostali sme odpoveď, že sa postupovalo v zmysle príslušných ustanovení zákona o správnom konaní a rozhodlo v zákonnej lehote. „Ministerstvo preskúmavalo rozhodnutia prvostupňového orgánu v celom rozsahu, zákonnosť postupu, vecnú správnosť rozhodnutí, ako aj procesný postup.“

To, že okolo osemročných gymnázií panuje od začiatku chaos, dokazuje aj nejasnosť okolo výnimky na kvótu 10 percent pre Bratislavský kraj.

Podľa riaditeľky Evanjelického lýcea Edity Prostredníkovej ministerstvo muselo prekročiť kvóty pre Bratislavský kraj. „Celé rozhodovanie počnúc okresným úradom o tom, ktorej škole prideliť koľko žiakov, považujeme za diskriminačné v zmysle „bližšia košeľa ako kabát“. Keďže školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ, dostali na začiatku osem tried, teda 208 z plánovaných 313 žiakov (5 %). Už pri prvom rozdeľovaní prekročili OÚ hranicu 5 % – 543 žiakov je 8,68 %. Po povolení ďalších troch tried to bolo 9,93 %. Po rozhodnutí ministerstva školstva je prekročená aj hranica novelou schválených 10 % – je to asi 12 %.“

Ministerstvo školstva naďalej trvá na tom, že kvóta desať percent aj po pridaní tried cirkevným školám ostala zachovaná. „Ministerstvo školstva rozhodlo o odvolaniach pre jednotlivé školy tak, aby zákonom stanovená hranica 10 percent pre Bratislavský kraj nebola prekročená.“

Nezrovnalosti s kvótami pre osemročné gymnáziá, ťažkopádna komunikácia s riaditeľmi škôl a neistota rodičov, ktorí do poslednej chvíle netušili, aké školy majú pre svoje deti na výber – táto zmätenosť zo strany ministerstva školstva vyvoláva chaos, ktorý kvalite školstva nijako neprospieva.

 Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!

 

Odporúčame

-10%
Vojna a trest
24,90 22,41

Novinka Michaila Zygara / Vojna a trest

Kto je zodpovedný za túto vojnu? pýta sa ruský novinár Michail Zygar. A odpovedá: my všetci! Spisovatelia, historici i obyčajní Rusi a Rusky. V knihe sa zamýšľa nad koreňmi ruskej nenávisti voči Ukrajine, z ktorej vyvrela najhoršia vojna tohto storočia.

Kto je zodpovedný za túto vojnu? pýta sa ruský novinár Michail Zygar. A odpovedá: my všetci! Spisovatelia, historici i obyčajní Rusi a Rusky.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.