Apoštol Pavol je veľký hold trpiacim kresťanom

Apoštol Pavol je veľký hold trpiacim kresťanom

Svätý Pavol vo výbornom stvárnení Jamesa Faulknera. Foto: itafilm.sk

V tmavej noci idete temnými uličkami starovekého Ríma, vidíte biedu spodných vrstiev obyvateľstva, pretĺkate sa pomedzi zlodejíčkov, žobrákov aj prostitútky a vnímate všadeprítomný nepokojný zmätok.

Miestami narazíte na chudákov, ktorí sa rímskym vojakom úpenlivo snažia vysvetliť, že nie sú kresťanmi. Potom do vás brutalita úplne narazí a na stenách budov priamo na ulici zazriete priviazané zhorené alebo ešte horiace mŕtvoly kresťanov, verejne vystavené na výstrahu. Film Apoštol Pavol takto očami evanjelistu Lukáša uvádza diváka do atmosféry hlavného starovekého mesta z čias raného kresťanstva.

Pavol je v tom čase v rímskom väzení, kde bol uvrhnutý na základe obvinenia z podpaľačstva. Keď k nemu rímski kresťania pomocou svojich kontaktov prepašujú Lukáša, Pavol je čerstvo zbičovaný a odsúdený na trest smrti sťatím.

Film obsahuje viacero línií, ktorých kontext si možno pri sledovaní hneď neuvedomíte, resp. možno len ak Pavlov život a jeho obdobie vopred poznáte. Má viacero odbočiek, ale napriek tomu je dobre vystavaný a línie do seba vhodne zapadajú.

V kresťanských filmoch občas vidieť silnú vôľu ponúknuť náboženské posolstvo, no stráca sa realistickosť a uveriteľnosť deja. Tu to tak nie je. Zdieľať

Pochopiteľne, ústrednou témou je zobrazenie atmosféry života raných kresťanov v Ríme za vlády brutálneho cisára Nera. Sú tu prítomné spomínané verejné upaľovania kresťanov aj ich predhadzovanie levom v arénach. Brutalita tu však nie je zobrazená prehnane, ako to občas býva v niektorých (aj posledných náboženských) filmoch, ktoré pútajú pozornosť zväčša iba efektmi. Násilie je síce tvrdé, ale tvorí skôr kulisu na pozadí hodnotného deja. Nejde o fascináciu zlom, ale o prirodzené stvárnenie vtedajšej reality a o dokreslenie prostredia.

Ťažiskovými líniami sú spory rôznych prostredí s kresťanstvom zosobnené v príbehu svätého Pavla. Na jednej strane sa tak deje zo spätného pohľadu jeho ako bývalého prominentného židovského predstaviteľa, ktorý až do svojho obrátenia kresťanov tvrdo prenasledoval. Ako hovorí vo filme, konal tak z presvedčenia, že to robí v Božom mene, cítil sa byť nástrojom Božieho hnevu (a neskôr už poučený vyčíta túto metódu aj kresťanom). Židia v tom čase totiž kresťanstvo nechápali iba v zmysle svojej konkurencie. Kresťania zo židovského pohľadu svojím novým prístupom vážne zneucťovali židovské zvyky a Zákon. To, že Krista vyhlásili za Božieho syna, pre židov naznačovalo, akoby sa vzdávali monoteizmu, čo z ich pohľadu bolo veľkým rúhaním a vyžadovalo si to násilné reakcie, ktoré neboli okrajovými udalosťami. (Kontext sporov medzi raným kresťanstvom a židovstvom dobre zobrazuje vo svojej knihe Bearing False Witness americký sociológ Rodney Stark.) Film tento rozmer sprítomňuje cez obrazy Pavlových spomienok na obete jeho predošlého prenasledovania, ktoré sa mu zjavujú v snoch.

Dialógy Pavla a prefekta rímskeho väzenia patria k najlepším momentom filmu. Vidíte v nich zrazenie dvoch svetov: jedného, ktorý je v základe postavený na moci, prestíži a sile a ktorý slabými pohŕda, a druhého, ktorý sa, naopak, slabých ujíma. Zdieľať

Takisto je v Pavlovi dobre zosobnená línia stretu kresťanstva s pohanským rímskym svetom, ktorá v konečnom dôsledku v mnohom platí aj na súčasný moderný svet. Pavla aj prefekta rímskeho väzenia Maurítia výborne hrajú James Faulkner a Olivier Martinez, ktorí ich zobrazujú ako tvrdých racionálnych chlapov, každý svojím spôsobom. Obaja doteraz hrali predovšetkým vo svetských filmoch. Keď sledujete ich dialógy, vidíte v nich zrazenie dvoch svetov. Jedného, ktorý je v základe postavený na moci, prestíži a sile a ktorý slabými pohŕda, a druhého, ktorý sa, naopak, slabých ujíma a vo vedomí vlastnej slabosti pred Bohom vidí pravdu o živote a tým aj svoju silu. Ich dialógy, či už vo väzení, alebo v prefektovej záhrade, patria k najlepším momentom filmu.

V kresťanských filmoch občas vidieť silnú vôľu ponúknuť náboženské posolstvo, hoci sa stráca realistickosť a uveriteľnosť deja. Tu to tak nie je (možno iba v niektorých okrajových scénach, ako napr. keď kresťania vchádzajú do arény s levmi až príliš uvoľnene alebo keď k uzdraveniu Lukášovými rukami dôjde pomerne náhle). Pavol sa prefekta nesnaží nasilu obrátiť, väčšinou sa iba dôrazne bráni proti obvineniam voči nemu alebo proti kresťanom všeobecne. Keď mu prefekt na konci tvrdí, že napriek všetkému v Ježiša neuveril, Pavol mu odpovie, že sa ho presvedčiť ani nesnažil, pretože vie, že obrátenie je komplikovaný a predovšetkým slobodný vnútorný proces. Posolstvo filmu je napriek tomu jasné a nič to z neho neuberá (skôr naopak).

Film dobre stvárňuje aj dilemy, ktoré zažívali raní kresťania, ako napr. pri rozhodovaní Priscilly a Akvila, či krvavé prenasledovanie vydržať alebo Rím opustiť. Zotrvať v záujme tých, ktorí sú na nich odkázaní, alebo zvoliť iné miesto, ktoré nebude tak výrazne nepriateľské a kde by ich pôsobenie mohlo byť úspešnejšie? Podobne zobrazuje odpor Lukáša uzdravovať brutálnych Rimanov, no ktorý mu Pavol vyvracia cez jeho vlastnú grécku minulosť a záujem o pohanov. Cez všetko utrpenie kresťanstvo rástlo aj práve tým, akú reakciu naň volilo. A moderný človek si tiež nevdojak uvedomí, aké obety muselo (vedelo) znášať vo svojich začiatkoch.

Ani medzi náboženskými filmami nie je veľa takých, ktoré by tému spracovali biblicky verne a pritom realisticky a dramaticky pútavo. Možno vám pri sledovaní napadne porovnanie s Umučením Krista alebo televíznou sériou Biblia. Ak máte možnosť, na veľkom plátne sa to oplatí vidieť.Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo