CIRKEV: Modlitba zasvätenia pápeža Františka Fatimskej Panne Márii

Tak ako bol požiadaný pápežom Františkom, Jeho Eminencia Josè Policarpo, kardinál lisabonský patriarcha a predseda Konferencie biskupov Portugalska, počas slávenia sv. omše na výročie prvého zjavenia trom pastierikom zasvätil petrovskú službu Fatimskej P. Márii. Prinášame kompletný text zasvätenia vyslovený kardinálom Policarpom pri nohách sochy Svätej Panny.

Panna Najsvätejšia,

1 – Sme pri tvojich nohách, biskupi Portugalska spolu s týmto zástupom pútnikov, na 96. výročie Tvojho zjavenia pastierikom v tejto Cova da Iria, kvôli uskutočneniu túžby pápeža Františka, jasne prejavenej, zasvätiť Ti, Fatimská Panna, jeho službu Rímskeho biskupa a univerzálneho pastiera. Preto zasväcujeme Tebe, ó Pani, ktorá si Matkou Cirkvi, službu nového pápeža: zaplav jeho srdce Božou nehou, ktorú si Ty zakúsila ako nik iný, aby mohol objať všetkých mužov a ženy tejto doby láskou Tvojho Syna Ježiša Krista. Súčasné ľudstvo potrebuje cítiť sa milované Bohom a Cirkvou. Iba cítiac sa milované porazí pokušenie násilia, materializmu, zabúdania Boha, straty cesty, ktorá ho povedie k novému svetu, kde bude kraľovať láska. Daruj mu milosť rozlišovania, aby vedel identifikovať cesty obnovy Cirkvi, daruj mu odvahu, aby neváhal podniknúť cestu naznačenú Duchom Svätým; ochraňuj ho v tvrdých chvíľach utrpenia, aby prekonal, v láske, skúšky, ktoré mu obnova Cirkvi prinesie. Ostávaj vždy s ním, hovoriac spolu s ním tie slová, ktoré dobre poznáš: „Som služobnica Pána, nech sa vo mne splní Tvoje Slovo.“

2 – Cesty obnovy Cirkvi nás vedú k poodhaleniu aktuálnosti posolstva, ktoré si dala pastierikom, naliehavosti obrátenia k Bohu, ktorý bol tak veľmi urazený, pretože bol tak veľmi zabúdaný. Obrátenie je vždy návratom k Božej láske. Boh odpúšťa, pretože nás miluje. A pre toto sa jeho láska nazýva milosrdenstvom. Cirkev, chránená tvojou materskou starostlivosťou a vedená týmto Pastierom, sa má vždy viac prejavovať ako miesto obrátenia a odpustenia, pretože v nej sa pravda vždy vyjadruje v láske.

Ty si ukázala modlitbu ako rozhodujúcu cestu pre obrátenie. Uč Cirkev, ktorej si členom a vzorom, byť vždy viac ľudom, ktorý sa modlí, v spoločenstve so Svätým Otcom, prvým modliacim sa z tohto ľudu a tiež v tichom spoločenstve s predchádzajúcim pápežom, Jeho Svätosťou Benediktom XVI., ktorý si zvolil cestu tichého modliaceho sa a tak povzbudil Cirkev podniknúť cestu modlitby.

3 – V Tvojom Posolstve pastierikom, tu v Cova da Iria, si dala do pozornosti službu pápeža, „človeka odetého v bielom“. Traja z posledných pápežov sa stali pútnikmi do Tvojej svätyne. Iba Ty, ó Pani, pre materskú lásku, ktorú máš pre celú Cirkev, môžeš vložiť do srdca pápeža Františka túžbu byť pútnikom v tejto Svätyni. Je to niečo, čo sa nedá žiadať pre iné motívy: bude to len tiché dorozumenie medzi Tebou a ním, ktoré ho povedie k zachyteniu príťažlivosti pre túto púť, v istote, že bude sprevádzaný miliónmi veriacich túžiacich znova počuť Tvoje posolstvo.

Odtiaľto, od tohto Oltára sveta, bude môcť žehnať ľudstvo, dať pocítiť dnešnému svetu, že Boh miluje všetkých mužov a ženy našej doby, že Cirkev ich miluje a že Ty, Matka Vykupiteľa, ich vedieš s nežnou láskou cestami spásy

† JOSÉ Cardinale Patriarca
Predseda Konferencie biskupov Portugalska

Na konci medzinárodnej eucharistickej slávnosti 13. mája, po chvíli zasvätenia pontifikátu pápeža Františka Fatimskej P. Márii, Mons. Antonio Marto prečítal pútnikom posolstvo adresované Apoštolskou nunciatúrou v Portugalsku lisabonskému kardinálovi patriarchovi, v ktorom nunciatúra komunikuje, že „Svätý Otec prejavil spokojnosť z iniciatívy a hlboké uznanie za to, že splnil jeho túžbu v modlitbovej jednote so všetkými fatimskými pútnikmi, ktorým zo srdca udeľuje Apoštolské požehnanie zvolávajúce všetko dobré.“

Fatima, 13 mája 2013

Zdroj: www.lamadredellachiesa.it

Pozrite si video zo slávnosti zasvätenia z 13. mája 2013:

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo