Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Tlačové správy
30. marec 2018

Modlitba, nádych náš každodenný (knižné tipy)

Pane, nauč nás modliť sa! Touto prosbou sa obrátili apoštoli na Ježiša.  Z čoho vyšla táto prosba? Veď modlitba je rozhovor a oni sa predsa denne rozprávali s Ježišom. Tak načo takáto požiadavka?
Modlitba, nádych náš každodenný (knižné tipy)

Myslím, že vyšla zo zážitku apoštolov, ktorí videli modliť sa Ježiša.  Jeho premena, keď sa rozprával so svojim Otcom, na nich tak silno zapôsobila, že aj oni zatúžili stretnúť sa s Bohom – Otcom. Správne pochopili, že toto stretnutie zažijú v modlitbe. A Ježiš? Nezdráha sa, neodkladá to na neskôr, ale hovorí im: „Keď sa modlíte, hovorte takto: Otče náš...“

Každému kresťanovi je táto modlitba dôverne známa, a možno ju dokonca niekoľkokrát za deň vyslovíme.  Ale rozumieme, čo do hĺbky znamenajú jednotlivé slová tejto modlitby? Nestala sa pre nás už len dobre naučenou básničkou?

Mladý taliansky väzenský kaplán don Marco Pozza pocítil obdobnú potrebu, akú mali apoštoli. Chcel modlitbu Otče náš pochopiť do hĺbky a tak s touto prosbou oslovil toho najkompetentnejšieho - Sv. Otca, pápeža Františka. Vďaka mladému kňazovi, ktorý v dialógu s pápežom rozoberá modlitbu Otče náš,  je umožnené každému z nás spoznať túto modlitbu vo svetle slov Kristovho námestníka.

Marco Pozza, Pápež František: Otče náš

 

Je dobré, ak máme pocit, že našej modlitbe niečo chýba. Znamená to, že naše svedomie ešte nie je úplne otupené a citlivo dokážeme vnímať naše nedostatky, či už v modlitbe alebo vo vzťahoch. Uvedomenie si problému je prvý, základný krok. Druhým krokom je rozhodnutie tento nedostatok odstrániť. Ako na to? V kresťanskej literatúre nájdeme množstvo dobrých kníh, v ktorých sa duchovní otcovi snažia ľuďom, otvoreným pre zmenu pomôcť odraziť sa a napredovať v duchovnom raste.

Nie som zberateľkou kníh. Knihy si najradšej požičiavam a keď už nejakú vlastním, posuniem ju ďalej, nech si ju prečítajú aj ostatní. Výnimkou je však Odviate vetrom, knihy od E. M. Remarque a Maxa Lucada. Práve Max Lucado – americký kazateľ – patrí medzi duchovných otcov, ktorý jednoduchým a pre laikov zrozumiteľným spôsobom dokáže naštartovať zmenu v človekovi. Vo svojej knihe Skôr než povieš Amen vyzdvihuje silu jednoduchej modlitby. Rozprávanie sa s Bohom nemusí byť zložité! Obráťme naše srdcia k tomu, ktorý chce s nami hovoriť.

Max Lucado: Skôr než povieš Amen

 

Beniqnus O´Rourke v knihe Nájdi svoj skrytý poklad kladie dôraz na modlitbu v tichu. V tichu a v modlitbe sa zmení celý náš život.  Tento augustiniánsky mních hovorí, že čím menej sa modlíme, tým je pre nás modlitba ťažšia. Nebojme sa modliť! Žiadna modlitba nie je nesprávna alebo zlá. Takýmito myšlienkami nás chce diabol len znechutiť. Možno sa to niekoho dotkne, ale faktom ostáva, že diabol je inteligentnejšia bytosť ako človek. On dobre pozná moc a vážnosť modlitby. Keby si ľudia uvedomovali akú silu má modlitba, isto by nepodceňovali výsadu, ktorú im dal Ježiš, keď povedal: „proste a dostanete“.

Inzercia

Beniqnus O´Rourke: Nájdi svoj skrytý poklad

 

Stormie Omartian uverila týmto Ježišovým slovám. Pri výchove svojich detí zistila, že i napriek obrovskej láske, ktorou ich miluje, nedokáže ochrániť svoje deti od všetkých nástrah, ktoré sú vo svete. Nič nechcela nechať na náhodu a preto sa rozhodla život svojich detí vložiť do Božích rúk. Stala sa modliacim rodičom, ktorý všetky svoje radosti i starosti,  z úspechov i prehier svojich detí, v modlitbe s dôverou vkladá do Božích rúk.  „Nemodliť sa je ako nečinne sedieť a z diaľky sa prizerať, ako na vojnovom poli dopadajú na naše deti strely zo všetkých strán.“

Silu matkiných modlitieb vnímali aj samotné deti, ktoré sa už v dospelom veku vyjadrili, že za svoj úspech, zdravie i šťastný život vďačia maminým modlitbám, ktorými ich sprevádza celý život.

Stormie Omartian: Moc modlitby rodiča

 

O sile a účinnosti modlitby sa presvedčilo už množstvo ľudí. Nebojme sa o našich radostiach i star ostiach v modlitbe porozprávať s naším Otcom. On nás čaká. Má otvorenú náruč i srdce pre každého z nás. Nedovoľme Zlému, aby nám vnucoval myšlienky, ktoré nás odrádzajú od modlitby. Otvorme svoju myseľ i srdce Bohu. Nechajme sa aj my premeniť v tichu a v jednoduchej modlitbe.

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

Monika Bugáňová

Odporúčame

7 kníh, ktoré nám pomôžu kvalitne sa pripraviť na sviatosť zmierenia

7 kníh, ktoré nám pomôžu kvalitne sa pripraviť na sviatosť zmierenia

Nastal čas „veľkých“ veľkonočných spovedí. Sviatosť zmierenia sa pre mnohých z nás stala mechanickou, bez potrebného uvedomenia si, čo všetko so sebou prináša. Aby sme mohli reálne zakúsiť ovocie milostí plynúce z prijatia Božieho milosrdenstva, potrebujeme sa na spoveď dobre pripraviť a čo najlepšie rozumieť jej významu.