GLÓBUS: Exorcizmus pápeža Františka

Čo sa vlastne stalo počas netradičného úkonu pápeža na námestí svätého Petra?

Svet obletelo video s netradičným úkonom, ktorý vykonal pápež František v období, v ktorom si cirkev sprítomňuje zoslanie Ducha Svätého. Po bohoslužbách sa pápež zastavil medzi chorými, aby sa s nimi krátko porozprával a požehnal im.

Podobne urobil, aj keď pristúpil k mužovi z Mexika, pripútanom na vozík. V tej chvíli k nemu pristúpil kňaz-sprievodca chorého a povedal pápežovi niekoľko slov. Pápežova tvár vtedy zvážnela, a miesto pohladenia, ako to pri chorých bežne robieva, položil ruky na hlavu muža a začal sa v tichosti modliť. Muž začal nezvyčajne reagovať, nasledovalo niekoľko hlasných výdychov a následne klesol hlboko do vozíka. Celé to trvalo pár sekúnd, pápež následne prešiel k ďalšiemu chorému.

Čo sa vlastne stalo?

Na otázky, či to bol exorcizmus, Vatikán vydal vyhlásenie, že šlo len o modlitbu, nie exorcizmus. Exorcizmus je totiž presne stanovený proces a celý trvá oveľa dlhšie. Kresťanstvo však pozná aj modlitby oslobodenia, ktorých zmysel je v podstate identický.

František vo svojich príhovoroch zdôrazňuje existenciu a vplyv diabla.

Kňaz a exorcista Gabriel Amorth, ktorý sa tejto téme dlhodobo venuje a neskôr sa s mužom stretol, poznamenal, že hoci nešlo formálne o exorcizmus, je zjavné, že pápežova krátka modlitba išla týmto smerom.

O identite muža vieme málo. Ide o 43 ročného muža, ktorého prípad je spojený s legalizáciou potratov v Mexiku, ktorá sa v krajine postupne udiala počas uplynulých šiestich rokov.

Oficiálny exorcizmus je v Katolíckej cirkvi umožnený vykonávať biskupom a nimi povereným kňazom. Zahŕňa v sebe priame oslovenie zlého ducha, preto vystavuje človeka zvýšenému riziku a prenecháva sa kňazom.

Dá sa aj inak

Okrem neho je však možné siahnuť aj po modlitbách oslobodenia pre seba či iných ľudí, či už po oficiálnych alebo súkromných, vyzývaní k tomu sú najmä laici. V týchto modlitbách sa človek obracia iba k Bohu (k Matke Božej a svätým). Podľa Amortha majú podobný účinok. Vo svojich spomienkových knihách tvrdí, že bol svedkom sily, akú majú tieto modlitby laikov. Zvlášť, ak išlo o skromných a silno oddaných veriacich, ktorí ich spájali s pôstom. Dodáva, že mali často silnejšie účinky ako pôsobenie oficiálneho exorcistu, ak ten k veci pristupoval s nedôverou.

Ak by sme mali siahnuť do histórie, je pomerne málo známe, že v tomto smere vynikala Katarína Sienská, známa skôr ako filozofka, nebola ani mníškou (bola členkou tretieho rádu Dominikánov, žila mimo kláštora s príbuznými).

Spomedzi posledných pápežov je známe, že exorcizmus viac razy vykonal Ján Pavol II., Benedikt zasa nabádal biskupov, aby vo svojich diecézach k tejto veci pristupovali aktívnejšie.

Spomedzi najznámejších svätcov, ktorí mali osobnú skúsenosť s takýmto bojom, možno spomenúť Pátra Pia, Jána Bosca, Benedikta, či Jána Mariu Vianney. Exorcisti hovoria, že po príhovoroch k Panne Márii majú práve prosby k týmto a ďalším podobným svätcom zvlášť silný účinok. Cirkev sa tiež tradične utieka k archanjelovi Michalovi, ktorého si ctí ako veliteľa vojska anjelov.

Modlitba k sv. Michalovi (skrátená, dlhá verzia tu):

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Dominik Benka
Autor je spolupracovník Postoy.sk.

Foto: youtube.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo