Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Komentáre a názory
26. apríl 2013

K VECI: Nová evanjelizácia by mala zmeniť chápanie fungovania Cirkvi

evanjelizacia-text.jpg V tomto roku viery Cirkev riadne roztáča novú evanjelizáciu. Teraz, keď mám za sebou vyučovanie kurzu o dekréte 2. vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov, je mi konečne jasné, že jednou z hlavných úloh novej evanjelizácie bude zmeniť u ľudí ch...

V tomto roku viery Cirkev riadne roztáča novú evanjelizáciu. Teraz, keď mám za sebou vyučovanie kurzu o dekréte 2. vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov, je mi konečne jasné, že jednou z hlavných úloh novej evanjelizácie bude zmeniť u ľudí chápanie toho, ako funguje Cirkev.

Keď sa hovorí o Cirkvi, zdá sa, že mnohí ľudia si v prvom okamihu spomenú na pápeža a hierarchiu, prípadne na svojho farára – čo je úplne správne a v poriadku, pretože je pravda, že klérus je súčasťou Cirkvi. No jedným z konkrétnych dôsledkov tohto prístupu je, že Cirkev je potom akoby kdesi ďaleko. Tajomstvo Cirkvi však spočíva v tom, že je obrovským duchovným spoločenstvom, kde „sú všetci ľudia povolaní na zjednotenie s Kristom, ktorý je svetlo sveta, od ktorého pochádzame, skrze ktorého žijeme a ku ktorému smerujeme.“ (2. vatikánsky koncil) „Všetci“ neznamená, že by sa malo vynechávať veľa ľudí.

Táto pasáž hovorí, že Cirkev je zo svojej podstaty kristologická. A to musí byť východiskom novej evanjelizácie: pomôcť ľuďom doceniť, kto je Ježiš Kristus, čo urobil a čo stále robí. Navyše formulácia koncilu zámerne smeruje k záveru (ktorý je podporený zvyškom dokumentu), že keď sa blížime ku Kristovi, vstupujeme do duchovného spoločenstva s inými „v Kristovi.“

"Kristus nás tiahne k tomu, aby sme boli 'cirkvou'. Aby sme sa naučili chápať toto slovo, bude musieť nová evanjelizácia urobiť viac, než sa v minulosti podarilo nám."

Zdieľať

Kristologická Cirkev

Týmto smerom nás vedie aj pápež František. Kristus nás tiahne k tomu, aby sme boli „cirkvou.“ Aby sme sa naučili chápať toto slovo, bude musieť nová evanjelizácia urobiť viac, než sa v minulosti podarilo nám. Zaiste, Kristus nás tiahne do nového vzťahu s Bohom, ale aj so všetkými ostatnými ľudskými bytosťami, vrátane chudobných. Väčšina ľudí si to z rozličných dôvodov neuvedomuje. Aby však prišlo k pochopeniu tejto pravdy, bude nová evanjelizácia musieť vyvíjať snahu v rozličných smeroch.

Po prvé, vďaka tomu, kým Kristus stále je a čo stále robí, je pre každého jedného človeka tým, „skrze ktorého žijeme“ ako jednotlivci aj ako spoločenstvo. (Tento dvojaký rozmer ľudskej existencia nemožno v praxi oddeliť.)

Po druhé je tým, „ku ktorému všetci smerujeme,“ znovu ako jednotlivci aj ako skupiny.

A po tretie je tým, „od ktorého pochádzame.” Toto je základná dynamika duchovného a fyzického spoločenstva s Kristom. Takéto chápanie pozemskej existencie ďaleko prevyšuje a presahuje príslušnosť k nejakej politickej strane – prípadne možnosť hovoriť alebo prispieť k nejakému ľudskému projektu.

Katolicizmus nie je obyčajné náboženstvo

Na úrovni duchovného a dejinného spoločenstva ľudstva v Kristovi politické kategórie nie sú účinné. Môžu byť veľkorysé a idealistické, a predsa sú ostro ohraničené, pričom práve s nimi väčšina ľudí príde, ak im len nová evanjelizácia neukáže, čo svätý Pavol nazýva ‚vznešenejšia cesta.‘

Materialistická kultúra má tendenciu „splošťovať“ Krista, dokonca aj medzi veriacimi, a robí z neho čisto historickú postavu na rovnakej úrovni ako sú ľudia, čo stáli na začiatku hnutí alebo „náboženstiev.“ Správne chápaný katolicizmus však nie je náboženstvom medzi inými náboženstvami (pozri Benedikt XVI.). Nová evanjelizácia by mala ľuďom pomáhať opustiť takéto nedostatočné chápania Krista, nahradiť ich láskou, a tak odpovedať na lásku, ktorá sa nám v ňom zjavila ako prvá.

Inzercia

Potom sa skúsenosť svätého Jána „čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali” (1 Jn 1,1) stane aj našou skúsenosťou. Objavenie toho, ako to vyzerá a aký je to pocit, si vyžaduje čas a okrem iného aj čítanie Písma. Vyžaduje si to chodiť na omšu iným spôsobom. (A mám na mysli správne slávenie, kde sa homília týka čítaní.) Znamená to pracovať na vzťahoch s inými ľuďmi pre ich vlastné dobro. A tak ďalej. Vstúpiť na túto cestu znamená, že nová evanjelizácia sa nebude môcť zastaviť pri tom, čo sa raz možno stalo niekedy v minulosti.

Nová evanjelizácia o skúsenosti s Kristom

"Materialistická kultúra má tendenciu 'splošťovať' Krista, dokonca aj medzi veriacimi. Správne chápaný katolicizmus však nie je náboženstvom medzi inými náboženstvami."

Zdieľať

Napokon, aby som sa vrátil k tomu, čo som hovoril na začiatku, môžeme povedať, že „počutie,“ „videnie,“ „hľadenie“ a „dotýkanie“ aspoň čiastočne potrebuje klérus. Naša skúsenosť Ježiša Krista je historická, a preto potrebuje klérus, aby nám pomohol zažiť to, o čom nedávno hovoril pápež František:

Vďaka očiam viery sa aj my stretávame so vzkrieseným Pánom v mnohých znakoch jeho prítomnosti: Sväté písmo, Eucharistia, ostatné sviatosti, gestá lásky, dobroty, odpustenia a milosrdenstva, ktoré prinášajú do sveta lúč jeho zmŕtvychvstania.

Ako však môžeme vidieť, väčšina z týchto zážitkov je jednoducho o tom, že laici sa stretávajú navzájom medzi sebou, s rehoľníkmi alebo nekatolíkmi. Preto aj keď má klérus privilegovanú sviatostnú úlohu a mal by viesť a učiť, a tak živiť tento široký záber ľudskej skúsenosti, väčšina interakcií sa deje bez neho, no predsa by každá jedna z nich mala byť naplnená Kristovou prítomnosťou.

Členstvo v nábožných spolkoch túto základnú povinnosť nenahrádza. V skutočnosti sa takéto členstvo môže stať paradoxne prekážkou – a pretvoriť katolicizmus na obyčajné „náboženstvo.“

Nová evanjelizácia bude musieť v našom chápaní Cirkvi znovu nastoliť zmysel pre proporcie, aby nám pomohla pretvoriť každé stretnutie s inou ľudskou bytosťou na skúsenosť s Ježišom Kristom – lebo práve k tomu sú povolaní všetci pokrstení.

Ako povedal koncil: „Všetci veriaci v Krista sa budú deň čo deň čoraz väčšmi posväcovať vo svojich životných podmienkach, povinnostiach a okolnostiach pomocou všetkých týchto vecí, ak ich prijímajú s vierou z rúk nebeského Otca a spolupracujú s Božou vôľou, prejavujúc všetkým v časnej službe lásku, ktorou Boh miluje svet.“

Bevil Bramwell 
Autor je kňaz, člen rádu Oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie a dekan na Catholic Distance University. Publikoval knihy Laity: Beautiful, Good and True (Laický stav: krásny, dobrý a pravdivý) a The World of the Sacraments (Svet sviatostí).

Pôvodný text: The New Evangelization: Basic Concepts, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org.

Odporúčame

K VECI: Neschopný služby?

K VECI: Neschopný služby?

neschopny_sluzby.jpg Marginalizácia veriacich, ktorí berú svoju vieru vážne, postupuje míľovými krokmi. Najzákladnejšou úlohou vlády je „zabezpečiť spoločnú obranu.“ Spôsob, akým si vláda plní túto povinnosť, hovorí veľa o jej širších cieľoch a metódach. Niektoré z ta...

K VECI: Ja a neokonzervatívec?

K VECI: Ja a neokonzervatívec?

298982355_c7db73c824_b.jpg V časoch, keď som písal komentáre do novín, boli moje výlevy často kritizované, že som akýsi „neokonzervatívec“, ktorého viac než čokoľvek iné zaujíma zoštíhlenie starého dobrého pestúnkovského štátu a že by som nechal chudobných prekutrávať...