ROZHOVOR: Ľuďom imponuje Františkovo bratské vystupovanie

Vyše dvoch týždňov prinášal priamo z Ríma akuálne informácie ohľadne diania v Cirkvi a konkláve. Rozprávali sme sa s cirkevným analytikom a bývalým šéfredaktorom Postoy.sk Imrichom Gazdom, tvorcom portálu Svet kresťanstva. 

Aký je marcový Vatikán?

Rím v marci je zvyčajne príjemne jarný, ale tento rok to neplatilo. Najmä posledné dni boli veľmi chladné a daždivé.

Bol si na Námestí sv. Petra, keď vyhlásili meno pápeža?

Práve počas ohlásenia mena nového pápeža sme sa s Jarom Barborákom z RTVS presúvali na televízne stanovište, keďže sme mali ísť do vysielania. „Habemus papam“ nám teda uniklo. Na druhej strane, výstup pápeža Františka na lodžiu Baziliky sv. Petra sme už naživo komentovali z novinárskej tribúny, takže celé námestie sme mali ako na dlani.

Ako na teba pôsobí nový Svätý Otec?

V ľuďoch na námestí zanechal hlboký dojem už v prvých chvíľach – bolo v ňom čosi z Jána Pavla II. – najmä široký úsmev a narážka na to, že prichádza z ďalekej krajiny, ale aj z Benedikta XVI. – výzva k stíšeniu a modlitbe. To, že sa akoby stiahol do úzadia, keď vyzval k modlitbe za emeritného rímskeho biskupa a veriacich pozval k modlitbe zaňho, bolo františkánsky jednoduché a pokorné. 

"V ľuďoch na námestí zanechal hlboký dojem už v prvých chvíľach – bolo v ňom čosi z Jána Pavla II. - najmä široký úsmev a narážka na to, že prichádza z ďalekej krajiny, ale aj z Benedikta XVI. - výzva k stíšeniu a modlitbe."

Zdieľať

František už povedal, že by si prial "Cirkev chudobnú a pre chudobných". Vieš si predstaviť, aké konkrétne kroky s týmto cieľom urobí? Veď ona je takou do istej miery aj dnes...

Cirkev má veľké majetky, ale na druhej strane je najväčšou charitatívnou organizáciou na svete. Ľudia mimo cirkvi však vnímajú najmä to prvé. Sebakriticky sa musíme pýtať, či im niekedy aj my svojím okázalým vystupovaním a postojom k materiálnym statkom nedávame zámienku vnímať cirkev ako prosperujúcu firmu. Ak pápež František požaduje chudobnú cirkev pre chudobných, neznamená to odhodenie všetkých majetkov, ale ich využívanie v prospech druhých a nie seba. S otázkou, či sme sa nestali „majetkom nášho majetku“, je napokon konfrontovaný každý človek.

Vyzerá to tak, že médiá si už do veľkej miery aj získal. Ako na neho reagujú bežní Taliani?

Talianom veľmi pripomína usmievavých pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II., takže ho hneď prijali za svojho. Bol som na Námestí sv. Petra počas prvej modlitby Anjel Pána, aj v Aule Pavla VI. počas stretnutia s novinármi a mohol som sa presvedčiť, že ľuďom imponuje jeho bratské vystupovanie, jasné gestá a zrozumiteľné slová.

O Bergogliovi sa už zistilo, že cestuje v MHD, umýva nohy chorým, odmieta okázalosť - ako sa to podľa teba prejaví v pontifikáte?

Kardinál Bergoglio pokračuje v línii privilegovaného postavenia chorých, bezbranných a chudobných aj po zvolení za pápeža. Určite môžeme očakávať, že neostane len pri gestách, ale téma chudoby sa odrazí aj v jeho učení. Dôležité je, aby táto Františkova priorita našla odozvu aj na nižších cirkevných úrovniach: nielen o chudobe hovoriť, ale ju aj žiť. Popri tom netreba zabúdať ani na ostatné oblasti, ktoré nový pápež zdôrazňuje: modlitba, milosrdenstvo, kolegialita, evanjelizácia či mariánska úcta.

Kedy by približne mohli byť známe mená nových prefektov jednotlivých Kongregácií? 

Nový pápež – ako býva zvykom – dočasne potvrdil v úrade všetkých šéfov úradov Rímskej kúrie. Keďže sa blíži Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie, keď sa pozornosť kresťanov upiera na Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie, nemožno v najbližších dňoch očakávať nejaké personálne rošády. Tie prídu pravdepodobne po Veľkej noci.

Sú už nejaké informácie, kto by mohol byť novým štátnym sekretárom?

V prípade oboch posledných pápežov netalianskeho pôvodu to boli talianski kardináli. Týmto smerom sa uberajú aj terajšie očakávania, spomínajú sa napríklad kuriálni kardináli Fernando Filoni a Mauro Piacenza. František však ukazuje, že svoje rozhodnutia vykonáva absolútne autonómne, takže po prekvapivom mene nového pápeža sa môžeme dočkať prekvapenia aj v pozícii štátneho sekretára.

Pred konkláve sa veľa písalo o údajne výbušnej správe kardinála Tomka, ktorá vraj primäla Benedikta k odstúpeniu. Tomko to nedávno poprel, lebo nemala až takú závažnosť, a aj Benedikt v Seewaldovej knihe hovoril, že pápežovo odstúpenie by nemalo byť vyhýbaním sa pred problémami. Ako sa na to pozeráš?

Ku kauze Vatileaks sa snažím mať vyvážený postoj. Absolutizovať túto tému ako kľúčový problém cirkvi je rovnako nemiestne ako tváriť sa, že sa nič nestalo. Na ľahkú váhu ho nebrali ani samotní kardináli. Bola to však len jedna z viacerých tém ich diskusií, nie jediná. Kompletný obsah vyšetrovacej správy nepozná okrem emeritného pápeža a troch kardinálov - vyšetrovateľov nikto. Ostatní kardináli k nej nemali prístup, Benedikt XVI. však povolil kladenie otázok vyšetrovateľom. Ťažko povedať, nakoľko intenzívne sa kardináli pred konkláve na tieto veci pýtali a ako to ovplyvnilo ich rozhodovanie. Rovnako ťažko je dnes povedať, nakoľko budú nominácie nového pápeža ovplyvnené oboznámením sa s obsahom spisu.

"Ak pápež František požaduje chudobnú cirkev pre chudobných, neznamená to odhodenie všetkých majetkov, ale ich využívanie v prospech druhých a nie seba."

Zdieľať

Bolo počas konkláve dobre zabezpečené uzavretie procesu pred médiami?

Po skúsenosti s únikom dokumentov zvnútra Vatikánu boli opatrenia pre zabezpečenie tajnosti voľby pápeža vykonané obzvlášť precízne. Mnohí novinári sa však zhodli, že Vatikán počas celého obdobia sede vacante komunikoval veľmi otvorene. Hovorca Svätej stolice Federico Lombardi bol v presscentre doslova populárnou osobou, čo sa hovorcom asi často nestáva. Pri kontakte s médiami boli otvorení aj mnohí kardináli, najmä z USA, Nemecka, ale aj zo susedného Česka.

Špekulovalo sa o dvoch veľkých skupinách v konkláve - jedna chcela pápeža reformátora a druhá skôr akoby kontinuitu. Ak je to rozdelenie pravdivé, dá sa František považovať za prívrženca prvej skupiny? (Veľa sa hovorilo o reformátorovi Scolovi, ktorý však zvolený nebol...)

Rozdeľovanie kardinálov do dvoch skupín je pochopiteľnou, ale nepresnou novinárskou skratkou. Tak, ako sú kardináli z rôznych častí sveta, miešajú sa tam aj rôzne pohľady na spôsob vedenia cirkvi. V osobe kardinála Bergoglia sa mohli nájsť mnohí volitelia. Napriek ponukám nikdy nepôsobil v Rímskej kúrii, čo imponovalo kardinálom nespokojným s fungovaním cirkevnej vlády v posledných rokoch. Na druhej strane, pravdepodobne vďaka vplyvu kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné cirkvi a rodáka z Buenos Aires, Bergoglia asi podporili aj niektorí kardináli z Rímskej kúrie. Ukázalo sa tiež, že úvahy o pápežovi neeurópskeho pôvodu nevírili len v hlavách novinárov, ale aj samotných kardinálov. Čierny pápež by bol veľkým prekvapením, Južná Amerika bol priechodnejší kontinent. V čase ekonomickej krízy a problémov na najvyšších cirkevných miestach bol veľkou devízou kardinála Bergoglia aj jeho životný štýl a dôraz na sociálnu spravodlivosť.

Iné rozdelenie hovorilo o tzv. novej ortodoxii (verní odkazu II. Vatikánskeho koncilu v zmysle tradície) a benediktínoch (podobne ako skupina pred tým, ale s väčším záujmom o latinskú liturgiu). Dá sa Františka zaradiť skôr do prvej skupiny?

Určite áno. Priaznivcov predkoncilovej liturgie určite nepotešil neoblečením mozzetty (slávnostnej červenej prikrývky pliec) pri výstupe na balkón Baziliky sv. Petra, kázaním od ambóny a nie z pápežského stolca, prinesením oltára do Sixtínskej kaplnky, aby mohol slúžiť omšu čelom ku kardinálom či snahou o zjednodušenie inauguračnej slávnosti.

Čakáš od Františka reformy v duchu niektorých liberálnych požiadaviek ako sú ústupky vo veci potratov, homosexuálnych zväzkov, svätenia žien, celibátu a pod.?

Určite nie. Tému celibátu však podľa mňa nemožno stavať na jednu úroveň s ostatnými spomenutými požiadavkami.

Je už vo Vatikáne jasnejšia predstava, čo bude teraz robiť Benedikt XVI.?

Myslím, že „dôchodok“ Benedikta XVI. je absolútne bezproblémový. Úplne sa stiahol do úzadia a mníšskym spôsobom prežíva zvyšok svojho života. Súžitie emeritného a úradujúceho pápeža je ďalším z dôkazov, že na čele cirkvi nevládne logika súperenia a moci, ale služby. František a Benedikt XVI. určite nie sú ľudia z „jedného cesta“, čo však nie je prekážkou ich bratského vzťahu. Takto by „výmena stráží“ mala prebiehať na všetkých úrovniach cirkvi.

Môže ešte napísať napr. ďalšiu encykliku alebo knihu?

Encykliku určite nie, keďže je to typ pápežského dokumentu. Očakáva sa však, že text o viere, ktorý má Benedikt XVI. rozpracovaný a ktorý mal pôvodne vyjsť ako encyklika v Roku viery, bude knižne publikovaný.

Lukáš Obšitník

Foto: archív I. Gazdu, news.va

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo