Štátny rozpočet skončil v januári s prebytkom 147 mil. eur

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára tohto roka prebytok vo výške 146,9 milióna eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie prebytku o 54,5 milióna eur. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR.

Príjmy štátneho rozpočtu boli v januári oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vyššie o 18,3 milióna eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 1,7 %. Naopak, výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 36,2 milióna eur alebo 3,7 %.
      

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 24 miliónov eur (2,4 %). "Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 59,7 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,9 milióna eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,5 milióna eur," vyčíslil rezort. Naopak, negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov a pri spotrebných daniach.
      

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo v januári k medziročnému poklesu o 2,3 milióna eur alebo 4,6 %. Kapitálové príjmy boli naopak medziročne vyššie o 0,2 milióna eur.
      

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 38,2 milióna eur alebo 18,4 %. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému nárastu o 27,6 milióna eur, s čím podľa MF súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 5,4 milióna eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 25,9 milióna eur. 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo