KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Kto je väčší hriešnik?

Otázka častá – otázka ťažká. Je utrpenie následkom hriechu? Ak teda niekto trpí, znamená to, že isto-iste musel zhrešiť? A čo ak trpí ten, kto je spravodlivý? „Je vari Boh nespravodlivý, ked stíha hnevom? (Rim 3, 5)

Zámerne začínam touto „spŕškou“ otázok, ktorá netrápi len súčasnosť. Už apoštol Pavol riešil podobnú tému na začiatku tretej kapitoly svojho listu, ktorý adresuje spoločenstvu do Ríma: Čo so Židmi, ktorí sa spreneverili svojmu povolaniu? Môže to zmariť vernosť Boha? Vonkoncom nie. Práve naopak. Boh je verný, Boh je pravdivý, Boh je spravodlivý. „Boh nikomu nenadŕža... Odplatí každému podľa jeho skutkov“ (Rim 2, 11. 6).

Čo však vtedy, ak odplata nie je sankciou za zlo človeka? Spomeňme si na Jóba: „Bol to muž dokonalý a statočný, bál sa Pána a chránil sa zlého“ (Jób 1, 1). Bolesť, utrpenie, či choroba neznamenajú automaticky hriech. Evanjelista Ján píše, že keď Ježiš stretol slepého od narodenia, učeníci sa ho pýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia – že sa narodil slepý?" (Jn 9, 2). Čo vtedy Ježiš odpovedá? „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky“ (Jn 9, 3).

Krutý Pilát

Podobnú tému otvára Lukáš v dnešnom evanjeliu: zabití Galilejčania a zabití v Siloe. V prvom prípade išlo o krvavý zákrok Piláta, v druhom prípade išlo skôr o nehodu, keď na osemnástich padla veža. Niektorí historici prirovnávajú prvú udalosť ku krutým praktikám Piláta. Jednu z nich zapísal cirkevný historik Euzébius Cézarejský: „Keď prišiel Pilát do Jeruzalema, zhromaždili sa [Židia] v súdnej sieni a hlasno kričali. On však, pretože predvídal vzburu, prikázal vojakom vmiešať sa v civilnom oblečení medzi ľudí síce s príkazom nepoužiť meč, ale s príkazom, aby na dohovorený signál zbili buričov. Vojaci teda tĺkli Židov. Mnoho Židov stratilo v bitke život, mnoho ich bolo pri úteku rozšliapaných. Dav zmĺkol, keď s hrôzou videli zabitých“ (Historia Ecclesiastica II, 6).

Bez ohľadu na to, či máme historické dôkazy o jednom, či druhom prípade, Ježiš sa pýta: „Myslíte si... že boli väčší hriešnici? Myslíte si... že boli väčší vinníci?“ (Lk 13, 2. 4). Dvakrát zopakovaná veta neznamená náhodu, náhodné spojenie slov. A to aj preto, že on sám na ňu dvakrát dáva tú istú odpoveď: „Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete“ (Lk 3, 3. 5). Termíny „väčší vinníci“ a „väčší hriešnici“ sú rovnakou hrou slov, akú používajú evanjelisti Matúš a Lukáš v Modlitbe Pána: „odpusť nám naše viny“ (Mt 6, 12) – „odpusť nám naše hriechy“ (Lk 11, 4).

Väčší alebo menší hriešnik

Zaujímavý je spôsob, akým Ježiš kladie otázku: „Myslíte si, že boli väčší hriešnici/vinníci?“ Teda aj tí, ktorí boli zabití, boli hriešni/vinní, ale nie VIAC ako ostatní Galilejčania alebo obyvatelia Jeruzalema. Pavol dosvedčuje: „Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva“ (Rim 3, 23). Pavol neporovnáva, kto je väčší, či menší hriešnik. Všetci pokorne priznávame, že hrešíme, padáme. Ani Ježiš nehovorí, že tí chudáci z evanjelia boli väčší hriešnici. Skôr sa chce podčiarknúť niečo dôležitejšie...

"Duchovní spisovatelia hovoria, že aj v ťažkostiach, zle, či nešťastí je možné vidieť Pána..."

Zdieľať

„Hovorím vám“ – to je typický výraz (ktorý často používa aj Matúš) na zvýraznenie dôležitého Pánovho učenia. Za týmto výrazom nasleduje učenie: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete“ (Lk 3, 3. 5).

Cez nešťastie k pokániu

Práve v pôstnom období tieto slová silno rezonujú – robiť pokánie. Vlastne celé prorocké kázanie má spoločného menovateľa – pokánie. Duchovní spisovatelia hovoria, že aj v ťažkostiach, zle, či nešťastí je možné vidieť Pána, ktorý prichádza spasiť nás a pozvať nás k pokániu a obráteniu.

A ešte jedno zamyslenie na záver: Kristus vychádza od človeka (hriešnici/vinníci) a prichádza k hriechu (zahyniete podobne). Ježiš neodsudzuje človeka (hriešnika), odsudzuje skutok hriechu. Ako odpovedal v Jánovi: „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky“ (Jn 9, 3). Nech sa na nás zjavujú veľké Božie skutky.

Ľubomír Majtán
Autor je kňazom Žilinskej diecézy

Foto: wikimedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo