Dobrá novina prekonala vďaka štedrosti darcov milión eur

Dobrá novina prekonala vďaka štedrosti darcov milión eur

Koledníci zo Sásy. (archív DN)

Bez tisícok koledníkov by nebolo možné vykonať takéto veľké dielo, čo oceňuje aj riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík.

V uplynulých dňoch sme ukončili 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, keď sme sa mohli povzbudiť živou vierou detí a mladých na celom Slovensku, ktorí vyšli z pohodlia svojich domovov a roznášali radostnú zvesť ku všetkým, ktorí im otvorili svoje srdcia a dvere. Na konečný výsledok zbierky si budeme musieť počkať do konca marca 2018, avšak už teraz sme prekonali hranicu 1 milióna eur, keď vo štvrtok 18. januára bola suma príspevkov na účte Dobrej noviny vo výške 1 063 820,52 eur.

Tento historický míľnik vníma koordinátorka Dobrej noviny Anna Paľovová v širších súvislostiach: „Pri mojej komunikácii s jednotlivými farnosťami sa na túto vykoledovanú sumu nemôžem pozerať iba ako na číslo, je za tým oveľa viac. Dobrá novina je o evanjelizácii, o radosti, o tradícii a solidarite,“ a na záver dodáva, „mám veľký rešpekt pred každým koledníkom, ktorý ohlasuje radostnú zvesť, a pred každou rodinou, ktorá otvára dvere svojho príbytku a prispieva do pokladničky.“

Ťažiskový projekt 23. ročníka je zameraný na podporu zdravotného strediska v Alitene na severe Etiópie, ktoré vedú sestry vincentky, a Dobrá novina ho podporuje od mája 2015. Finančné prostriedky zo zbierky Dobrej noviny sú určené aj na ďalšie rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život a integrálny ľudský rozvoj detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.

Bez tisícok koledníkov by nebolo možné vykonať takéto veľké dielo, čo oceňuje aj riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík vo svojom krátkom odkaze: „Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodinám, ktoré koledníci Dobrej noviny navštívili, aj individuálnym darcom za ich štedrosť. Vďaka ich príspevkom pomôže Dobrá novina nielen v Etiópii, ale aj v Južnom Sudáne, Ugande a v Keni cez konkrétne a adresné rozvojové projekty. Spolu sme vytvorili veľké dielo a potvrdili, že Slováci sú otvorení ľudom, ktorí potrebujú pomoc, hoci sú aj geograficky veľmi vzdialení. Vážime si dobrovoľnícke nasadenie a nezištne venovaný čas našich detí, sprevádzajúcich a zodpovedných osôb, podporu ich rodín i každú formu podpory pre Dobrú novinu v jej 23. ročníku.“

Na verejnú zbierku Dobrá novina je možné prispieť online na www.dobranovina.sk, kde sú aj bližšie informácie o použití prostriedkov. Verejná zbierka Dobrá novina je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2017-025222 zo dňa 12. júla 2017 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo