Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kultúra
17. január 2018

Desiate výročie najlepšieho prejavu Benedikta XVI.

Keď mal rímsky pápež pôvodne rečniť na rímskej univerzite La Sapienza.
Desiate výročie najlepšieho prejavu Benedikta XVI.

Foto: archív

Existujú prejavy a príhovory, ktoré sa pevne vryli do kolektívnej pamäti ľudstva. Pritom je jedno, či ide o fiktívny literárny prejav Marka Antónia v Shakespearovej  „Tragédii Júliusa Cézara“ alebo o dojímavý prejav „Mám sen“ Martina Luthera Kinga, či o neslávny prejav Jozefa Goebbelsa v Paláci športu v roku 1943. Pri niektorých prejavoch stačí len pripomenúť niekoľko ich centrálnych bodov, aby sme si hneď vybavili ich celkový obsah.   

Veru navždy zostane nezodpovedaná otázka, či by sa prejav Benedikta XVI., naplánovaný na 17. januára 2008 na rímskej univerzite La Sapienza, dnes spomínal jedným dychom s hore uvedenými prejavmi.

Odrieknutá návšteva

Rektorát rímskej univerzity La Sapienza pozval pápeža Benedikta, aby predniesol na pôde najväčšej európskej univerzity prejav pri príležitosti otvorenia nového akademického roka.

V podvečer 15. januára 2008 však Svätá stolica ohlásila zrušenie pápežskej návštevy na tejto talianskej štátnej univerzite. Stalo sa tak po tom, čo 67 profesorov a približne 400 extrémistických ľavicových študentov napísalo otvorený list rektorovi univerzity, v ktorom protestujú proti návšteve Svätého Otca.

Ako dôvod uviedli, že pápež v roku 1990 ešte ako kardinál na pôde univerzity predniesol prejav, v ktorom citoval rakúskeho filozofa Paula Feyerabenda, podľa ktorého bol proces proti Galileovi Galileimu, obviňovanému z kacírstva, „rozumný a spravodlivý“. Iniciátori petície však nespomenuli, ako kardinál Ratzinger uviedol, že nezastáva názor filozofa. Ako pre vatikánsky denník L´Osservatore Romano povedal jeden z profesorov univerzity, židovský matematik Giorgio Israel, Ratzingerov prejav vlastne obhajoval Galilea.

Inzercia

Viva il papa!

Svätá stolica poslala Benediktov prejav univerzite La Sapienza. Keď ho na univerzitnej pôde pri príležitosti otvorenia nového akademického roka verejne prečítal vicerektor univerzity Piero Marietti, zaplnená univerzitná aula reagovala na slová pápeža dlhotrvajúcim potleskom a skandovaním: „Viva il papa!“ („Nech žije pápež!“) No v rovnaký deň sa demonštranti protestujúci proti pápežovi zišli pred univerzitou a zabránili vstúpiť pomocnému rímskemu biskupovi do univerzitnej kaplnky, kde mal odslúžiť svätú omšu.

Prirodzení spojenci

Hlava Katolíckej cirkvi a zároveň rímsky biskup Benedikt XVI. sa vo svojom prejave venuje vzťahu rozumu a viery, teológie a filozofie, poslaniu univerzity a pápeža. Hneď na začiatku odpovedá na otázku svojich odporcov na univerzite La Sapienza, či sa pápež vôbec smie a môže ujať slova na sekulárnej univerzite. Pápež odpovedá, že áno, pretože Cirkev a univerzita sú prirodzenými spojencami. Cirkev a univerzita majú plniť spoločnú úlohu, totiž posilňovať pravdu a rozum.

Podľa názoru nemálo znalcov Ratzingerovho diela ide o najlepší prejav Benediktovho pontifikátu. Už je načase znovu ho prečítať a začať o ňom diskutovať (slovenský preklad tohto Benediktovho prejavu nájdete tu).

La Sapienza

Pôvodne pápežská univerzita založená v roku 1303 pápežom Bonifácom VIII. sa v roku 1870 pretransformovala na laickú. V roku 2008 mal jej profesorský zbor 4 500 členov, na univerzite študovalo 140-tisíc študentov. V apríli 1991 ju navštívil Benediktov predchodca, pápež Ján Pavol II.

Odporúčame