Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
13. február 2013

NÁZOR: Čo v debate o Benediktovom odstúpení chýba

Vatikán kráča veľmi pomaly – čas meria v storočiach, nie v rokoch. Správa od pápeža Benedikta o nastávajúcej rezignácii počas posledného úseku jeho siedmeho roku v úrade teda zasiahla verejnosť ako blesk. „Šokujúce! Neuveriteľné!“ – to bol postoj, ktorý mi prišiel na myseľ, keď som sa (a predpoklad...

Vatikán kráča veľmi pomaly – čas meria v storočiach, nie v rokoch. Správa od pápeža Benedikta o nastávajúcej rezignácii počas posledného úseku jeho siedmeho roku v úrade teda zasiahla verejnosť ako blesk.

„Šokujúce! Neuveriteľné!“ – to bol postoj, ktorý mi prišiel na myseľ, keď som sa (a predpokladám, že aj vy) prvýkrát dopočul o Benediktovej abdikácii.

Takáto reakcia je prirodzenou prvotnou odpoveďou – ale je tu aj omnoho väčší príbeh, ktorý treba povedať. Mainstreamová diskusia o Benediktovom rozhodnutí je poľutovaniahodným zjednodušením. Neurobíme zadosť spravodlivosti k tomuto dôležitému oznámeniu, ak prehlásime pontifikát ako neúspešný a vrhneme sa do tipovacej hry „kto bude ďalším pápežom“.

Najprv sa musíme zastaviť a popremýšľať nad tým, čo sa práve stalo – nielen v posledných siedmich rokoch, ale v posledných sedemdestiatich. Pri bližšom skúmaní faktov pozorovatelia zistia, že to bolo strategické rozhodnutie a nie jednorazový moment slabosti alebo beznádeje.

"Pri bližšom skúmaní faktov pozorovatelia zistia, že to bolo strategické rozhodnutie a nie jednorazový moment slabosti alebo beznádeje."

Zdieľať

Každý pontifikát má „tému“ alebo „cieľ“. Ján Pavol II. bol zameraný na realizáciu implementovania II. Vatikánskeho koncilu a na zápas s komunizmom a materializmom. Domnievam sa, že naproti tomu bolo Benediktovým cieľom priviesť Cirkev na prah toho, o čom katolícky teológ a mysliteľský líder George Weigel hovorí ako o nasledujúcej kapitole v histórii Cirkvi: evanjelizačný katolicizmus. V záujme dosiahnutia tohto cieľa potreboval Benedikt ukončiť implementáciu II. Vatikánskeho koncilu a pripraviť pôdu pre túto novú kapitolu cirkevného života.

Benedikt a Ján Pavol II. reprezentujú dva rovnocenne hodnotné príklady vykonávania Petrovej služby, dva odlišné, ale efektívne prístupy vedenia. Povedané veľmi všeobecne, Ján Pavol bol filozof, ktorý vysvetlil vieru ako odpoveď na filozofické problémy od Ockhama, Descartesa, Kanta a Marxa. Benedikt XVI. je teológ, ktorý vieru vysvetľuje veľmi jasnými a priamymi slovami, povzbudzujúc nás k opätovnému čítaniu Biblie ako pokračujúceho zjavenia Boha radšej, ako historickej novely alebo antického mýtu. Ako pápeži obaja viedli Cirkev svedomito a účinne. V istom zmysle Ján Pavol započal projekt, ktorý Benedikt zavŕši.

Ukončenie implementácie II. Vatikánskeho koncilu bolo pre pápeža Benedikta zrejmé. V pokračovaní tejto úlohy obnovil používanie latinského jazyka v liturgickom slávení, objasnil učenie okolo viery a rozumu, úprimne sa načiahol za tými, ktorí nesúhlasili s II. Vatikánskym koncilom a vyjasnil dialógy medzi náboženstvami a jednotlivými denomináciami.

Cez starostlivé rozhodnutia ponúkol Cirkvi „záchranné lano“ do minulosti - predtým, než sa odhodlá vydať vpred do 21. storočia. Je to tak nie len ohľadne katolíckeho myslenia, ale tiež aj čo sa týka vyjadrenia viery vo fyzickej podobe, ako zreteľne katolíckej záležitosti.

Inzercia

Istá osoba jemu blízka mi raz povedala, že pápež zámerne využíva všetky druhy „itineráru“ (v zmysle prvkov liturgického oblečenia a pod., pozn. prekl.), ktoré po II. Vatikáne upadli do zabudnutia. Robil tak špeciálne v záujme dať ďalšej generácii šancu použitia týchto prvkov v budúcnosti, ak bude chcieť. Takéto prvky používané pápežom na začiatku storočia bývajú v istom zmysle legitimizované počas nasledujúcich sto rokov. Ak by sa tak nestalo, bolo by dobré zachovať ich v historických knihách. Zamestnanci Vatikánu teda šli hľadať nápady do povestného „podkrovia“ s cieľom zabezpečiť, aby bohatá história katolíckych liturgických zvykov pretrvala do 21. storočia.

Zdieľať

Pripravenie pôdy pre vek Novej evanjelizácie bolo o niečo ťažšie. To, čo Benedikt urobil, bolo zameranie sa na základy. Jeho prvé tri encykliky skúmali tri kardinálne cnosti: vieru, nádej a lásku. Jeho prvé tri knihy sa zamerali na centrum katolíckej viery: Ježiša Krista. Ako pravidelné údery bubna počas každej stredy učil o veciach ako katechéza, Otcovia Cirkvi, Učitelia Cirkvi, žalmy a modlitby. Koncom posledného roka predsedal synode o Novej evanjelizácii a v otváracom prejave prehlásil: „Cirkev existuje preto, aby evanjelizovala!“

S ukončením tejto úlohy a s pohľadom do budúcnosti Benedikt XVI. zrejme cítil, že líder tohto úsilia by mal do práce vniesť mladosť a vitalitu. Líder, ktorý by cestoval po svete, stretával sa s ľuďmi a zostal pri práci určitý čas, aby riadil loď s istou stálosťou.

Myslím, že sa potom rozhodol, že on toto Cirkvi ponúknuť nemôže alebo že nie je ideálnym človekom pre túto prácu. A ako skutočný dobrotivý pastier sa rozhodol uvoľniť cestu pre pravú osobu, ktorá sa objaví ako nasledovník Petra v počiatočnej fáze tejto novej kapitoly Cirkvi.

Načasovanie, ktoré vybral, je veľmi dôležité. Ak by čakal, kým by učenci, hoci len niekoľkí, začali volať po jeho abdikácii, bolo by príliš neskoro. Politické podtóny by potom umenšili a znečistili úprimnosť a nesebeckosť tohto rozhodnutia. Cesta, ktorú zvolil, Benediktovi umožňuje mať pred špekulantmi a politikmi medzi nami náskok. Môžem si dovoliť povedať, že ich prekabátil?

Lídri poznamenávajú: pápež Benedikt XVI. poskytol zriedkavý, ale hlboký príklad aktívnej pokory. Skutoční lídri kladú svoj cieľ pred moc a vlastný záujem. Ďaleko od pochybenia alebo slabosti, toto môže byť ten najoslňujúcejší moment Benediktovho pontifikátu a tým, čo sa ukáže ako historicky brilantný ťah.

Andreas Widmer
Autor je je spoluzakladateľom neziskového podnikateľského fondu The Seven Fund. V rokoch 1986-1988 pôsobil ako osobný strážca pápeža Jána Pavla II. Je autorom knihy "The Pope & The CEO: Pope John Paul II's Lessons in Leadership to a Young Swiss Guard'.

Pôvodný text: What's Missing From the Conversation on Benedict's Resignation. Publikované s láskavým súhlasom autora, preložil L. Obšitník. Ilustračné foto: catholic-ew.org.uk.

Postoy.sk vám v blízkych dňoch ponúkne preklad veľkého rozhovoru s Georgom Weiglom o jeho novej knihe Evanjelizačný katolicizmus: Hlboká reforma v Cirkvi 21. storočia.

Odporúčame

K VECI: Kennedyovci kontra Cirkev

K VECI: Kennedyovci kontra Cirkev

jfk-text.jpg Päťdesiat rokov po zavraždení prezidenta Johna F. Kennedyho sú Američania stále fascinovaní všetkým, čo súvisí s Kennedyovcami. Videli sme nekonečné rady kníh, článkov a titulkov na prvých stranách bulvárnych plátkov. A keď sa niekto z Kennedyovcov vyjadr...

KOMENTÁR: Benedikt XVI. nesplnil pancierové očakávania

KOMENTÁR: Benedikt XVI. nesplnil pancierové očakávania

ratzinger-text.jpg Po zvolení „pancierového kardinála“ sa mnoho ľudí domnievalo, že na Petrov stolec prichádza striktný a autoritatívny konzervatívec, s ktorým nebude možná nijaká diskusia. Osem plodných rokov Josepha Ratzingera v úrade ukázalo, že presne opak bol pra...