KOMENTÁR: Benedikt XVI. nesplnil pancierové očakávania

Po zvolení „pancierového kardinála“ sa mnoho ľudí domnievalo, že na Petrov stolec prichádza striktný a autoritatívny konzervatívec, s ktorým nebude možná nijaká diskusia. Osem plodných rokov Josepha Ratzingera v úrade ukázalo, že presne opak bol pravdou.

„Hlúpy som bol a nechápavý a pred tebou som bol ako dobytča. Ale ja som stále pri tebe a ty mi držíš pravicu. Vedieš ma podľa svojho zámeru a nakoniec ma prijmeš do slávy.“ Také sú slová 73. žalmu (verše 22-24), s ktorými sa podľa príkladu sv. Augustína stotožnil aj Joseph Ratzinger. Augustín, ktorý si vybral život učenca sa stal „Božím ťažným zvieraťom“, čo mu však nezabránilo byť zároveň vytrvalým v duchovnej práci. Naopak, práve vďaka tomu bol blízko Bohu už počas svojho pozemského života a slúžil mu v rámci svojich možností a schopností.

Ani Joseph Ratzinger si svoj biskupský údel nevybral a zdalo by sa, že skôr váhal, keď ho mal prijať. S pokorou a vierou, že človek najmä svoje duševné sily nemôže čerpať sám od seba, dokázal prijať veľké životné výzvy a ukázať, že aj človek uprednostňujúci skôr intelektuálnu prácu a ústranie pracovne sa dokáže vzopäť a dôstojne i zodpovedne viesť veľké masy.

Zdieľať

Benedikt XVI. bol spočiatku považovaný za „prechodného pápeža“. Viacerí dokonca očakávali uzavretie cirkvi pred novými podnetmi, tvrdú spiatočnícku líniu bez ochoty viesť dialóg. Pápež, ktorého známe Malachiášove proroctvá označujú epitetom „gloria olivae“ (sláva olivy) nenaplnil tieto mylné očakávania. Naopak, stal sa nielen symbolom, ale aj hmatateľným príkladom ochoty diskutovať aj s tými, ktorí boli či už voči nemu alebo voči katolíckej cirkvi silno predpojatí, ba dokonca pociťovali a pociťujú ku kresťanstvu ako takému nenávisť.

Joseph Ratzinger síce nezomiera, ale aktom rezignácie odchádza do ústrania. Ako napísal pred rokmi vo svojej autobiografii: „Aj ja som zaniesol svoj batoh až do Ríma a už dlhší čas s ním putujem po uliciach Večného mesta. Neviem, kedy budem prepustený, ale viem, že aj o mne platí: Stal som sa tvojím ťažným oslom, a vďaka tomu, práve vďaka tomu som pri tebe“ (2005, s. 111-112). Koncom februára sa z Benedikta XVI. stane opäť Joseph Ratzinger, formálne ktosi ako „emeritný pápež“ a batoh povinností symbolicky odovzdá svojmu nástupcovi. Aj tak však bude i naďalej pre cirkev veľkou oporou a inšpiráciou. Bude ďalej medzi nami a jeho bohaté knižné dielo i príklad osobného života bude stále povzbudzovať. Nového pápeža aj všetkých katolíkov. A azda nielen ich.

Marián Sekerák

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo